16.11.2016 - Digital Investigation

16 listopada w Warszawie odbyła się konferencja "Digital Investigation", podczas której najlepsi eksperci w branży debatowali o metodach przygotowania środowiska do analizy, pozyskiwaniu informacji cyfrowych, technikach poszukiwania tzw. śladów ulotnych i analizie danych.

dg2
Wykłady poprowadzą m.in.:

- Wojciech Szulc, Starszy Menedżer w Zespole usług śledczych, Lider Zespołu informatyki śledczej i Tomasz Kemona, Menedżer w Zespole usług śledczych, Ekspert ds. eDiscovery, PwC
"Śledztwa w erze big data"
(Eksperci PwC zaprezentują, dlaczego specjalistyczna wiedza i umiejętności oraz nowoczesne narzędzia stanowią klucz do skutecznego prowadzenia śledztwa w erze big data. Duże ilości dostępnych danych z jednej strony mogą stanowić niezwykle bogate źródło wiedzy, z drugiej natomiast – ich kompleksowa analiza może się okazać sporym wyzwaniem w procesie śledczym. Prowadzenie śledztw w zcyfryzowanym świecie jest jeszcze bardziej skomplikowane niż dotychczas. Tradycyjne metody i rozwiązania mogą być niewystarczające, by w pełni wykorzystać informacje dostępne w formie elektronicznej.)

- Piotr Januszewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji
"Krajowy system cyberbezpieczeństwa"

- Grzegorz Cenkier - Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem, Centrala Poczty Polskiej S.A.
"Czy cyberprzestępczość to usługa?"
(Jak duży problem stanowi cyberprzestępczość? Czy to rzeczywiście usługa/biznes? Przykłady ze świata i Polski. Jak duże jest prawdopodobieństwo jej wystąpienia? Jakich segmentów gospodarczych dotyczy cyberprzestępczość? Czy częste są tutaj straty materialne lub wizerunkowe? Czy możliwa jest skuteczna walka z cyberprzestępczością: na poziomie organizacji, dostawcy Internetu, państwa. Czy warto szkolić użytkowników wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego? Czy na pewno umiemy czytać emaile ?i dlaczego warto to wiedzieć?)

- dr Wojciech Kasprzak - Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
"Metadane źródłem informacji o użytkowniku sieci"
(Współczesne społeczeństwo informacyjne jest narażone na niezliczone zagrożenia pochodzące z cyberprzestrzeni. Zadaniem Policji i służb krajowych jest zapewnienie bezpieczeństwa, wykrywanie, ściganie i zapobieganie przestępstwom. Nowe metody i techniki wprowadzane w celu realizacji polityki bezpieczeństwa często nadużywają lub łamią podstawowe praw panujące w demokratycznym państwie do wolności słowa i prywatności w Internecie. Dane cyfrowe są filtrowane, magazynowane i wykorzystywane przez organy ścigania na potrzeby aparatu państwowego. Poszczególne informacje mimowolnie są pozostawiane w sieci przez każdego użytkownika i mogą stanowić podstawę do stworzenia pełnego profilu danej osoby. Wykorzystanie metadanych daje olbrzymie możliwości inwigilacji ze strony organizacji państwowych i cyberprzestępczości. Współcześnie najcenniejszym dobrem w Internecie stały się nie wirtualne pieniądze znajdujące się na kontach bankowych, a podstawowe informacje o zainteresowaniach i potrzebach obywateli. Zdobycie takich danych umożliwia rozpoczęcie handlu informacjami, czyli podstawowego mechanizmu na jakim bazuje dzisiejsza technologia komunikacyjna.)

- Roman Bieda - Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna
"Ochrona informacji poufnych pracodawcy"
(W ramach wykładu przedstawione zostaną regulacje prawne dotyczące ochrony informacji poufnych pracodawcy w trakcie stosunku pracy oraz po ustaniu zatrudnienia. Omówione zostaną również możliwości wykorzystania przez pracownika tzw. know-how pracowniczego. Wykład prowadzony będzie w oparciu o orzecznictwo sądowe i przykłady z praktyki.)

- Kacper Kulczycki i Paweł Sowa - AVIDATA
"Jak zabezpieczyć dowód na dysku?"

- Kacper Kulczycki i Paweł Sowa - AVIDATA
"Jak zabezpieczyć dowód na urządzeniu mobilnym?"

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki