14.10.2015 - Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy

14 października w Warszawie odbyła się konferencja "„Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy”. Dziękujemy za przybycie Partnerom, Ekspertom i Uczestnikom.

BEZP 2015

Wykłady poprowadzili:

- Marcin Matuszewski – Inżynier Pomocy Technicznej, Axence
"Bezpieczna sieć komputerowa pod kontrolą Axence nVision"

- Krzysztof Grabczak - Sales Director Identity Management and Enterprise Security, Oracle
"Bezpieczeństwo Informacji - wyzwania, a możliwości firm."

- mec. Arwid Mednis - Kancelaria Wierzbowski Eversheds
"Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji w firmie"

- mgr inż. Ryszard Grabiec - Kierownik - szef Sektora Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego, Polski Komitet Normalizacyjny
"Bezpieczeństwo powszechne, ochrona ludności i mienia oraz zarządzanie ciągłością działania w normalizacji międzynarodowej, europejskiej i krajowej"

- Dariusz Deptała Dyrektor Regionalny, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
"Bezpieczeństwo informacji biznesowych a zagrożenia związane z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem"

- Michał Borucki - Fundacja Veracity
"Jak skutecznie chronić firmę przed utratą informacji"

- dr Łukasz Goździaszek - adwokat, Kancelaria Prawna Goździaszek
"Perspektywy Internetu Rzeczy w świetle regulacji prawnych"

- Anna Jaworska- Inspektor Danych Osobowych- Citi Handlowy
" Sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych"

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki