31.08.2010 - Inteligentny budynek - systemy do zarządzania budynkiem

Szanowni Państwo,

Konferencja Inteligentny budynek – Systemy do zarządzania budynkiem właśnie dobiegła końca. Pomimo niepogody frekwencja dopisała - liczba osób zaskoczyła organizatorów. Dziękujemy za tak liczne przybycie.

Tematyka inteligentnego budynku wzbudziła w uczestnikach chęć zapoznania się z systemami do zarządzania nim. Konferencja dała możliwość wysłuchania wielu interesujących wykładów, m.in. na temat trendów technologicznych i organizacyjnych, a także dotyczących wyceny inteligentnych budynków.

Firma uczestnicząca Koher zaprezentowała uczestnikom swoje rozwiązania, w zakresie budowy zintegrowanych systemów dla automatyki inteligentnych budynków.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w naszej konferencji stanowiło efektywne spędzenie czasu, pozwoliło na zapoznanie się z ciekawiącą Państwa tematyką, pogłębiło Państwa wiedzę.

Wierzę, że rozmowy z ekspertami biorącymi udział w konferencji dlały Państwu możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania i zaowocują przyszłymi kontaktami.

INTELIGENTNY BUDYNEK2010
oraz ekspertom, którzy podzielili się z nami swoim czasem i wiedzą:
Panu Tedeuszowi Brach z Polskiego Oddziału Instytutu Zarządzania nieruchomościami IREM, Pani Marii Obrębskiej z IberDOM Polska, Panu Andrzejowi Stachno z Politechniki Wrocławskiej, Panu Krzysztofowi Sasinowi z KNX Polska, Panu Marcinowi Michalskiemu z Matex Controls oraz Panu Marcinowi Piotrowskiemu z Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki