17.05.2016 - Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego w Polsce

17 maja w Warszawie odbyła się kolejna edycja konferencji "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego w Polsce"

Dziękujemy za przybycie Partnerom, Ekspertom i Uczestnikom.

kryzy 2016 3

Wykłady poprowadzili:

- Jerzy Owsiak, Maja Studzińska - Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
"Zabezpieczenie imprez masowych na przykładzie Przystanku Woodstock"
(Zabezpieczenie Przystanku Woodstock oparte jest o Pokojowy Patrol, czyli grupę wolontariuszy, profesjonalną ochronę (Niebieski Patrol) oraz policję, która zajmuje się przypadkami łamania prawa. Przystanek Woodstock to najbezpieczniejsza impreza masowa w Polsce. Masa różnych ludzi spotyka się ze sobą, mieszka w jednym miejscu, razem się bawi. Co roku Policja potwierdza, że przy tak ogromnej publiczności fenomenem jest tak niewielka ilość zgłoszeń dotyczących agresji.)

- Mariusz Kawczyński - Zastępca Dyrektora Centrum Operacyjnego - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
"Zarządzanie kryzysowe z perspektywy MSZ"
(Rola MSZ w krajowym systemie zarządzania kryzysowego koncentruje się na monitorowaniu zagrożeń, ostrzeganiu polskich obywateli o ich wystąpieniu i udzielaniu pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych. Wnioski z dotychczasowych doświadczeń wpływają na kształtowanie mechanizmów reagowania i współpracy z partnerami w kraju i za granicą. Dynamika zmian w sytuacji na świecie niesie za sobą konieczność dostosowania instrumentów działania do nowych wyzwań.)

- dr inż. Wiesław Krzeszowski - Instytut Obronności, Wydział Zarządzania i Dowodzenia - Akademia Obrony Narodowej
"Problematyka terroryzmu w zarządzaniu kryzysowym w Polsce"
(W polskiej rzeczywistości społecznej i prawnej problematyka terroryzmu i zarządzania kryzysowego to obszary relatywnie nowe, chociaż - niewątpliwie - bardzo intensywnie się rozwijające. W referacie dokonano przeglądu kilku najważniejszych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w Polsce w aspekcie treści odnoszących się do terroryzmu i zagrożeń terrorystycznych.)

- mjr rez. dr Marek Gąska - Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
"Prawo humanitarne w problematyce zarządzania kryzysowego"
(Wykorzystanie istotnych elementów prawa humanitarnego w zarządzaniu kryzysowym, zagadnienie obrony cywilnej jako uniwersalnej instytucji w zakresie ochrony ludności i ratownictwa. Problematyka Obrony Cywilnej i implementacji prawo humanitarnego zostanie przedstawiona w świetle najnowszych uregulowań prawnych i projektów ustaw.)

- Piotr Bułło - Dyrektor Handlu i Marketingu - DGT Sp. z o. o.
"Systemy dyspozytorskie – nieodzowny element komunikacji w zarządzaniu kryzysowym"
(Podczas prezentacji zostanie omówiony system dyspozytorski DGT MCS – integracja różnych środków łączności, możliwe zastosowania i dotychczasowe wdrożenia)

- Radomir Korsak - Niezależny Ekspert ds. zagrożeń terrorystycznych
"Zastosowanie wojskowych rozwiązań ratownictwa pola walki podczas działań ratowniczych w sytuacji zagrożeń terrorystycznych"
(Doświadczenia wojskowe ratownictwa pola walki; aktualne zagrożenia terrorystyczne; autoratownictwo i organizacja akcji ratownicznych po zamachu terrostycznym; ewakuacja i zabezpieczenie poszkodowanych)

- Maciej Maciejonek - Dyrektor - Intergraph Polska Sp. z o.o. Dział Hexagon Safety & Infrastructure
"Koncepcja integracji systemu wspomagania procesów zarządzania kryzysowego z systemami służb ratunkowych"
(W trakcie prelekcji zaprezentowane zostanie portfolio produktów firmy Hexagon Safety & Infrastructure oferowane w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony infrastruktury Krytycznej. Na przykładzie produktu Intergraph Planning & Response dedykowanego centrom zarządzania kryzysowego przedstawiona zostanie koncepcja integracji rozwiązania z systemami dowodzenia służb ratunkowych. Koncepcja ta zakłada wykorzystanie Modułu SDI udostępnianego bezpłatnie jednostkom administracji publicznej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Uniwersalnego Modułu Mapowego będącego elementem składowym Systemu Powiadamiania Ratunkowego.)

- Zygmunt Łodziński - Product Manager - Veracomp SA
"Wideokonferencja jako narzędzie zarządzania kryzysowego"
(Podczas prezentacji Prelegent omówi temat wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych firmy Polycom w zarządzaniu kryzysowym. Jak jednostki samorządu terytorialnego mogą usprawnić swoją pracę sięgając po wideokonferencje. Głównym punktem spotkania będzie wskazanie scenariuszy podczas których systemy Polycom mogą znaleźć zastosowanie.)

- Radomir Dębek – Inżynier aplikacji i technicznego wsparcia sprzedaży – BOSCH SECURITY SYSTEMS
"Jak ustrzec się przed atakami w sieci i cyberprzestępczością w systemach CCTV?
∙Bezpieczeństwo danych i bezpieczeństwo funkcjonalne systemu monitoringu video w sytuacjach awaryjnych.
∙Wykorzystanie zaawansowanych funkcji inteligentnej analizy obrazu w kamerach do usprawnienia działań służb w momentach kryzysowych."
(W trakcie prezentacji omówione zostaną skuteczne metody przeciwdziałania cyberatakom skierowanych na sieciowe systemy monitoringu kamerowego. Zaprezentowana zostanie również inteligentna analiza obrazu z kamer jako narzędzie aktywnie wspierające zarządzanie i koordynację służb w sytuacjach awaryjnych. Firma pokaże również przegląd najnowszych specjalistycznych rozwiązań w zakresie monitoringu kamerowego właśnie pod kątem wsparcia służb w sytuacjach kryzysowych)

- Łukasz Muchowski - Ventus Communications
"Jak zbudować uniwersalne centrum dowodzenia i łączności?"
(W trakcie prezentacji przedstawimy sposób budowy uniwersalnego systemu łączności bazującego na rozwiązaniach Cisco Systems. Rozwiązanie pozwala łączyć w grupy komunikacyjne różne środki łączności takie jak: klasyczna telefonia, systemy radiowe czy smartfony. Pokażemy przykład wdrożenia takiego systemu w wozach dowodzenia i łączności Państwowej Straży Pożarnej oraz omówimy możliwe zastosowania i korzyści z wdrożenia takiego rozwiązania)

 

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki