29.11.2010 - Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego

Dnia 29 listopada 2010 w Warszawie odbyła się konferencja „Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego”.

W czasach powszechnej informatyzacji możliwości wspierania działalności 
każdej instytucji są nieograniczone.
Korzystanie z narządzi informatycznych dawno już przestało być domeną instytucji komercyjnych a zmieniające się realia i oczekiwania otoczenia wpływają na wprowadzanie coraz to nowszych rozwiązań informatycznych i technologiczych również w obszarze działalności instytucji dydaktycznych. 
Rynek proponuje wiele rozwiązań dedykowanych placówkom szkolnictwa wyższego. Ich zadaniem jest m.in. podniesienie efektywności zarządzania, budowanie przewagi konkurencyjnej oraz budowanie wizerunku uczelni.
Wiemy przecież jak ważnym elementem jest sprawne zarządzanie i współdziałanie 
z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

Nasza konferencja pozwoliła zaprezentować propozycje liderów rynku IT oraz umożliwiła wymianę doświadczeń na temat funkcjonujących już 
w Państwa placówkach rozwiązań.

Konferencję rozpoczął Pan Dariusz Majka z Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, wygłaszając wykład Wykład inauguracyjny "Spójność strategii IT ze strategią biznesową jednym z warunków koniecznych do podnoszenia jakości świadczonych usług". Zaraz po wykładzie i krótkiej przerwie kawowej usłyszeliśmy prezentację "Niezawodna i wydajna ochrona antywirusowa sieci komputerowych w jednostkach szkolnictwa wyższego" Pana
Macieja Brenera z firmy GData. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się wykład "Jak wykorzystać karty Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - przykłady zastosowań" Pana Jarosława Łagody z firmy Opteam S.A.. Wiele pytań wzbudził następnie wykład "Efektywna komunikacja w uczelni z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań IT", który wygłosił Pan Andrzej Niedziałek z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Po wykładzie odbyła się przerwa kawowa podczas, której wszyscy Uczestnicy mieli okazję porozmawiać z wystawcami. Po przerwie czekały nas dwa bardzo ciekawe wykłady: "15 lat doświadczeń informatyzacji uczelni informatycznej" Krzysztofa Matejewskiego z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz "Informatyczna obsługa procesu dydaktycznego w Szkole Głównej Handlowej" wygłoszona przez Panią Urszulę Zwierz
ze Szkoły Głównej Handlowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom oraz ekspertom za wsparcie w organizacji konferencji.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki