12.06.2012 - Rozwiązania dla diagnostyki laboratoryjnej


Dnia 12 czerwca 2012 roku odbyła się druga edycja konferencji "Rozwiązania dla diagnostyki laboratoryjnej". Na spotkaniu poruszono szereg zagadnień, dotyczących wyposażenia laboratorów oraz sposóbów ich usprawniania. Konferencja składała się z trzech części, a każdą z nich poprzedzała przerwa. Zgromadzeni uczesnicy mogli w tym czasie spotkac się z prelegentami i porozmawiać, na interesujace ich tematy.

Pierwszy wykład Badania laboratoryjne w wytycznych Polskiego Towarzystwa poprowadziła Pani Joanna Dodatko, kierownik zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Po pierwszej części odbyła się prezentacja wystawców trzech firm: Horiba Medical, HTL Lab Solutions oraz Selvita, których Reprezentanci opowiedzieli uczestnikom o rozwiązaniach, jakie stosowane są w ich firmach. Kolejny, drugi wykład dotyczył Efektywnej pracy laboratorium przy wykorzystaniu systemu "STARLIMS".

Zagadnienie to przedstawił Dyrektor działu Bioinformatyki Selvita, Pan Sebastian Kwaśny. Pomiary i rejestracja parametrów mikroklimatu w labnoratoriach, to koleje zagadnienie, o którm uczestnicy mogli posłuchać w pierszej części spotkania.

Kwestie wiarygodności badań laboratoryjnych omówił prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa , krajowy konsultanta w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Na zakończenie Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, z Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, zaprezentował jaka rolę pełnią badania laboratoryjne współcześnie, a jakie moga pełnić w przyszłości.

Dziękujemy ekspertom i Partnerom.
Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych konferencjach.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki