27.09.2012 - E-administracja w Polsce - mit czy fakt?

W dniu 27 września 2012 r., pod Patronatem honorowym Związku Powiatów Polskich oraz Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle w Centrum Bankowo – Finansowym „Nowy Świat”, odbyła się konferencja „E-administracja w Polsce – mit czy fakt”.

Rozwiązania technologiczne podczas konferencji zaprezentowały takie firmy jak:

S4E S.A.
EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o.
Omnitec Sp. z o.o.
Oracle Polska
Arrow ECS Sp. z o.o.
Image Recording Solutions Sp. z o.o.
Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in., jak usprawnić obieg dokumentów, składować i chronić newralgiczne dane w jednostkach administracji publicznej oraz ułatwić dostęp obywatela do informacji. Niezależni eksperci oraz sponsorzy wyjaśnili uczestnikom konferencji, jak ważne jest wdrożenie założeń elektronicznej administracji , która pomoże usprawnić komunikację między pracownikami oraz podniesie efektywność pracy Urzędu.

Wykłady merytoryczne wygłosili:

Zbigniew Stelmaszek, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,„E-administracja w województwie podlaskim – dylematy i wyzwania”
Mirosław Januszewski, Prezes Stowarzyszenia PEMI, „Systemy obiegu dokumentów, efektywna praca czy pozorna optymalizacja”.
Grzegorz Hunicz, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublina, „Miejskie Centra Przetwarzania Danych – moda czy konieczność?”
Przemysław Momot, Członek Komitetu Technicznego nr 182 ds. ochrony informacji w systemach teleinformatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Trusted Information Consulting Sp. z o.o., „Czy muszę chronić informację w administracji publicznej?”
Serdeczne podzękowania składamy wszystkim uczestnikom, którzy przybyli na konferencję.

Swoje podziękowania także kierujemy do Patronów Honorowych a także naszych Partnerów/Sponsorów bez, których to spotkanie nie odbyłoby się:

eadministracja2012

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki