10-11.04.2014 - Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych

W dniach 10-11 kwietnia 2014 roku odbyła się w Serocku VIII edycja konferencji Bezpieczeństwo Transakcji Elektronicznych. Najlepsi eksperci w branży dyskutowali z uczestnikami o wdrażaniu rozwiązań związanych z zapewanianiem bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i juz teraz zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się w marcu 2015 roku.

Wykłady poprowadzili:

"Bezpieczeństwo w kontekście korzystania z kart zbliżeniowych"
Tomasz Piwowarski - Dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, KNF

"Strategia budowy systemu zabezpieczeń dla bankowości elektronicznej, współpraca instytucji finansowych i telekomunikacyjnych"
Andrzej Kierat - Ekspert zarządzania ryzykiem niefinansowym, ING Bank Śląski

"Dyrektywa PSD II – znaczenie dla bezpieczeństwa transakcji płatniczych"
Mateusz Pacak - Instytut Allerhanda

"Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z COBIT5 w kontekście Rekomendacji D i M"
Piotr Dzwonkowski – Dyrektor, ISSA Polska

"Płatności mobilne kontra gotówka i karty - dylematy dostawców oraz odbiorców usług płatniczych"
Robert Łaniewski – Prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB)

"Maksymalny ustawowy poziom opłaty interchange a systemy płatności mobilnych"
dr Jan Byrski – Adwokat w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

"Usługi Zaufania – nowa perspektywa bezpieczeństwa transakcji biznesowych w kontekście nowego rozporządzenie UE eIDAS"
Michał Tabor - Rzeczoznawca PTI, Trusted Information Consulting

"Płatności mobilne – bariery, rozwiązania, trendy.Co mówią nam użytkownicy, a co dostawcy usług?"
Jan Raszewski – Specjalista w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury IT , Audytel

"Billon - gotówka cyfrowa, systemy zabezpieczeń"
Robert Kałuża - Członek Zarządu, Zunit

"Młodzi klienci i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa bankowości elektronicznej"
Łukasz Kuc - Kierownik Zespołu Projektów Innowacyjnych, PKO Bank Polski S.A.

"NFC w cloudzie - zagadnienia bezpieczeństwa"
Piotr Szczerbak - Redaktor naczelny NFCIdea.pl

transakcje2014

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki