27.05.2014 - Uczelnia na miarę potrzeb

27 maja w Krakowie odbyła się V edycja konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb. Technologie wspierające organizację oraz działalność naukowo-dydaktyczną na Uczelni Wyższej". Zdecydowaną większość uczestników tegorocznej edycji konferencji stanowili przedstawiciele Władz Uczelni z całej Polski – Rektorzy, Dziekani, Kanclerze a także Dyrektorzy Centrów Informatycznych.

Wykład otwierający poprowadziła prof. dr hab. Maria-Jolanta Flis – Prorektor ds. rozwoju z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani profesor,
w przeciwieństwie do pozostałych prelegentów wygłosiła swoje przemówienie bez udziału pomocy audiowizualnych. Prelekcja poświęcona była konieczności wypracowania nowych strategii edukacyjnych w ramach kształcenia uniwersyteckiego.

Kolejny wykład merytoryczny wygłosili Panowie: Paweł Zawora i Artur Surówka z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie. Prelegenci zaprezentowali program wykorzystywany na Uczelni, który wspomaga pracę dziekanatu oraz obsługę studentów. Dodatkowo poruszone zostały kwestie związane z elektronicznym obiegiem dokumentów, komunikacją pomiędzy dydaktykiem, studentem
a także Wirtualna Uczelnią.

Kierownik Działu Informatyzacji Uczelni, Pan Paweł Kruszelnicki z Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w bardzo ciekawy sposób przedstawił wady i zalety płynące z wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych wykorzystywanych na Uczelniach. Pan Paweł poruszył także istotne kwestie dotyczące tematu Dotacji Europejskich przeznaczonych na zakup systemów, kosztów utrzymania infrastruktury IT oraz potrzeb wdrażania systemów na mniejszych Uczelniach.

Kolejny prelegent, Pan Jarosław Małysza z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie opowiedział o nowoczesnych rozwiązaniach, jakie wykorzystuje Akademia w celu poprawy jakości kształcenia studentów. Zaprezentował innowacyjne metody wykorzystywane w edukacji oraz wskazał istotny element, jakim jest konieczność sprostania coraz większym wymaganiom klientów – studentów od procesu dydaktycznego.

Wykład kończący konferencję wygłosił Pan Wiesław Przybyła z Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego w Łodzi. Pan doktor opowiedział o przeszłości oraz przyszłości nauczania na odległość w Polsce i na świecie, przedstawił zalety e-learningu oraz kierunki rozwoju tego coraz bardziej popularnego sposobu nauczania.

W trakcie konferencji również mieliśmy okazję do wysłuchania prelekcji wygłoszonych przez Partnerów spotkania.
Pan Jarosław Łagoda z firmy OPTeam SA przedstawił zalety płynące z wykorzystania systemów kart elektronicznych z grupy OPTIcamp, które zapewniają wzrost bezpieczeństwa oraz funkcjonowania działań na Uczelniach Wyższych.
Prezes firmy Plagiat.pl, dr Sebastian Kawczyński zaprezentował gościom kompleksowe rozwiązania zapewniające skuteczność ochrony antyplagiatowej zgodnie z wymogami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Pan Sebastian nie tylko dość szczegółowo przedstawił cały system Plagiat.pl ale również zintegrowane z nim nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych – ASAP.

Przerwy pomiędzy wykładami były doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi systemami naszego Wystawcy – firmy SIMPLE SA oraz stwarzały możliwość do dyskusji, wymiany poglądów i spostrzeżeń wśród wszystkich zaproszonych gości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za udział w zorganizowanym przez nas wydarzeniu i zapraszamy na kolejną, VI edycję konferencji która odbędzie się już w listopadzie w Warszawie!

uczelnia2014a

uczelnia2014b

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki