26.02.2015 - Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

26 lutego 2015 roku w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58 w Warszawie odbyła się konferencja Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym.
Na konferencję przybyło blisko 80 osób reprezentujących administrację publiczną i służby mundurowe z całej Polski. Sala pękała w szwach a uczestnicy aktywnie uczestniczyli w prowadzonych wykładach.zkbp

Prelekcję inauguracyjną poprowadził Podpułkownik Jarosław Chachnowski reprezentujący Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej. Pan Podpułkownik wygłosił wykład Rola i zadania Żandarmerii Wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego. Drugi wykład poprowadził Pan Piotr Bułło z firmy DGT. Pan Piotr przedstawił temat DGT MCS – system integracji i kierowania sprawdzony w Zarządzaniu Kryzysowym.

Po przerwie wystąpił Pan Dyrektor Dariusz Deptała z Krajowego Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Pan Dyrektor wygłosił prelekcję Ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych w kontekście nowych regulacji prawnych. Współpraca KSOIN w tym zakresie. Następnie wystąpił Pułkownik rezerwy Pan Andrzej Wisz z firmy Bohemia Interactive Simulations. Pan Pułkownik przedstawił temat VBS3 środowisko symulacyjne w Zarządzaniu Kryzysowym.

Po drugiej przerwie wystąpił Pułkownik rezerwy Wojciech Jobda reprezentujący Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych. Pan Pułkownik wygłosił prelekcję Uwarunkowania użycia jednostek Sił Zbrojnych w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych. Prelekcję zamykającą wygłosił Podinspektor Marcin Kobylas z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - Wykorzystanie GIS w analizie kryminalnej. Wykład cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem uczestników.
Na zakończenie konferencji odbyło się losowanie nagrody ufundowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

Bardzo dziękujemy za liczne przybycie na konferencje oraz wspaniałą atmosferę podczas wykładów.

Mamy nadzieję, że spotkamy się na kolejnej edycji konferencji!
Do zobaczenia!

ZK 01

ZK 02

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki