25.05.2021 r.

Bezpieczeństwo, kopie zapasowe i archiwizacja danych

Każda firma jest inna — jedna zajmuje się budowaniem mostów, inna rozliczeniami księgowymi, a jeszcze inna produkcją oprogramowania. W każdej jednak na pewnym etapie jesteśmy zmuszeni do używania komputerów i przechowywania danych w formie elektronicznej. Niezależnie od tego czy są to projekty, bazy danych kontrahentów i transakcji, czy testowe wersje oprogramowania i kod źródłowy. Nie ulega wątpliwości, że w każdej firmie są dane, które należy chronić, bo skutki ich utraty mogą okazać się opłakane. Prawda jest jednak taka, że wykonywanie regularnych kopii zapasowych istotnych danych to nadal domena niewielkiego procenta użytkowników. Niestety, nie inaczej jest w przypadku firm, a to już może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje niż smutek po utracie zdjęć z wakacji. Warto robić backupy, szczególnie, że usługi chmurowe bardzo nam to ułatwiają i dają znacznie większy poziom bezpieczeństwa niż lokalna kopia.


Jak backupować dane? Jak tworzyć kopie zapasowe? Jak archiwizować dane? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci podczas konferencji online: "Bezpieczeństwo, kopie zapasowe i archiwizacja danych", która odbędzie się 25 maja 2021r.

 

W programie:

- Małgorzata Kurowska - Radca prawny|Counsel, MARUTA WACHTA SP.J.
"Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – nowa perspektywa"
(Podejście prezentowane w regulacjach krajowych i unijnych, jak i coraz częściej – przez partnerów biznesowych – coraz częściej skłania przedsiębiorców do określenia i wdrożenia standardu profesjonalnej staranności w obszarze ochrony informacji, w tym zarówno danych osobowych, jak i pozostałych danych (know-how, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnice prawnie chronione). W trakcie prelekcji poruszone zostaną zagadnienia jak: Metodologia zarządzania ryzykami dla bezpieczeństwa informacji; Klasyfikacja informacji i identyfikacja luk bezpieczeństwa; Definiowanie zagrożeń i analiza ryzyka; Odpowiedzialność przedsiębiorcy za wdrożenie adekwatnych zabezpieczeń)

- Karol Wodecki - Senior Penetration Coordinator and Planning Manager, Standard Chartered Bank

 

Tematyka konferencji:

- przywracanie danych
- wydajność procesów tworzenia kopii
- integracja narzędzi do backupu
- zarządzanie infrastrukturą pamięci masowych
- bezpieczeństwo danych – chmura
- rozwiązania storage
- backup - typy kopii zapasowych
- zarządzanie systemem kopii zapasowych
- optymalizacja istniejących rozwiązań do przechowywania, zabezpieczania danych

 

Grupad docelowa*:

- Kierownicy projektów IT
- Kierownicy ds systemów IT
- Projektanci aplikacji IT
- Administratorzy systemów IT

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne i możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

PARTNER MERYTORYCZNY

Image

PRELEGENCI

Karol Wodecki - Senior Penetration Coordinator and Planning Manager, Standard Chartered Bank

Małgorzata Kurowska - Radca prawny | Counsel, MARUTA WACHTA SP.J.

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.