24.05.2024 r.

Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

W każdej firmie niezbędny jest system zabezpieczający, który zapewni bezpieczeństwo sieci, chroniąc przed złośliwym oprogramowaniem oraz bezpośrednimi atakami z Internetu. Stosowne zabezpieczenia należy dobierać, mając na uwadze profil firmy, uprawnienia i stanowisko użytkownika, jak również fakt, czy komputer jest urządzeniem stacjonarnym czy mobilnym.

Zapraszamy do dyskusji na temat zagrożeń, na które narażona jest firmowa sieć każdego dnia oraz sposobów wdrożenia pełnego systemu zabezpieczającego podczas konferencji "Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT", która odbędzie się 24 maja 2024 r. ONLINE.
 
 
Wykłady poprowadzą m.in.:
 

- Łukasz Jarecki – Associate (Zespół Ochrony Danych Osobowych), Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria Prawna sp.k. i Emilia Martynowicz-Mamajek – Junior Associate (Zespół Ochrony Danych Osobowych), Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria Prawna sp. k.
"Powierzenie danych osobowych w ramach współpracy z dostawcą usług IT"
(W trakcie wystąpienia zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z powierzeniem danych osobowych w ramach współpracy z dostawcą usług IT: Czym jest powierzenie danych osobowych?; Jakie są obowiązki powierzającego, a jakie przyjmującego w powierzenie?; Na jakie elementy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych warto zwrócić uwagę?; O czym powinien pamiętać administrator podczas weryfikacji podmiotu przetwarzającego?)

 

- Piotr Ostrowski - Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji, Piotr Brychczyński - Dyrektor Handlowy, dr Małgorzata Oleś-Filiks - Prokurent, Project Manager, Tecna Sp. z o.o., Pavel Arno - Automation Brand Specialist, IBM
"Narzędzia IBM w monitoringu aplikacji i zarządzanie zasobami, z perspektywy producenta oprogramowania"

 

- Patryk Kuchta - Medicover Data Protection Manager, Medicover Sp. z o.o.
"Wybrane wymagania cyberbezpieczeństwa polskiego projektu „ustawy KSC 2.0”"

(Na przełomie kwietnia i maja tego roku Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która będzie wdrażała wymagania dyrektywy NIS 2 do przepisów prawa w Polsce. Warto już teraz śledzić w jaki sposób kształtować się będą ostateczne wymagania w naszym kraju. W wystąpieniu omówione zostaną wybrane wymagania, które pojawiły się w opublikowanym projekcie ustawy)

 

 

Tematyka konferencji:

1.Oprogramowanie do zarządzanie siecią i infrastrukturą IT
- sieci bezprzewodowe WLAN/ LAN/MAN/ radiowe/ światłowodowe lokalne i rozległe
- kształtowanie ruchu – QoS
- VPN - jak to działa?
- zarządzanie systemami i aplikacjami
- automatyzacja procesów
- zarządzanie elementami sieciowymi
- zarządzanie usługami
- okablowanie strukturalne

2. Monitorowanie sieci, systemów i aplikacji
- centralne zarządzanie i kontrola
- analiza pracy urządzeń, monitorowanie obecność urządzeń podłączonych do gniazd abonenckich
- monitorowania kanałów i zarządzania warstwą fizyczną
- identyfikacja problemów związanych z wykorzystaniem pasma, przepływem danych, konfiguracją urządzeń, zakłóceniami radiowymi
- definiowanie parametrów pracy sieci
- generowanie szczegółowych raportów, dokumentów oraz alarmów

3.Bezpieczeństwo
- bezpieczeństwo sieciowe i zasobów
- bezpieczeństwo danych
- zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa
- firewall – kompleksowa ochrona przed atakami
- ciągłość działalności/przywracanie działania
- audyt i polityka bezpieczeństwa sieci
- zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
- ochrona antywirusowa
- bezpieczeństwo serwerów pocztowych
 

Grupa docelowa:
- Prezesi i Członkowie Zarządu
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
- Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
- Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
Oficerowie bezpieczeństwa
- Szefowie ochrony
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju
- Osoby odpowiedzialne za wybór i zakup rozwiązań i systemów z zakresu bezpieczeństwa i monitoringu sieci

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image

PRELEGENCI

Łukasz Jarecki – Associate, Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria Prawna sp.k.

Piotr Ostrowski - Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji, Tecna Sp. z o.o.

Pavel Arno - Automation Brand Specialist, IBM

Emilia Martynowicz-Mamajek – Junior Associate (Zespół Ochrony Danych Osobowych), Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria Prawna sp. k.

Piotr Brychczyński - Dyrektor Handlowy, Tecna Sp. z o.o.

Patryk Kuchta - Medicover Data Protection Manager, Medicover Sp. z o.o.

dr Małgorzata Oleś-Filiks - Prokurent, Project Manager, Tecna Sp. z o.o.

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.