12.06.2023 r.

Cyberbezpieczeństwo

- priorytet firm i państwa

 

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z elementów krytycznych pozwalających na zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstwa, jego zdolności do generowania przychodów, a niejednokrotnie także utrzymanie poziomu jego konkurencyjności na rynku (np. na rynku finansowym). Przetrwanie firmy, w przypadku cyberzagrożeń nie musi być postrzegane jako dylemat. W istocie bowiem, większość skutecznych ataków hackerskich w pierwszej mierze odbije się na wynikach finansowych firmy, a niektóre z nich mogą doprowadzić do jej upadku. Nakłady na cyberbezpieczeństwo, są zatem nie tyle kosztem, co inwestycją w zabezpieczenie przychodów i przetrwania firmy. Co więcej, zmiana stopnia podatności firmy na cyberataki, nie zawsze sprowadza się do inwestycji w infrastrukturę informatyczną. Zgodnie z badaniami, olbrzymia część skutecznych ataków hackerskich związana jest z wystąpieniem błędu ludzkiego - brak elementarnej wiedzy o istocie ryzyka oraz nieznajomość sposobów radzenia sobie w sytuacji, w której ryzyko takie się realizuje.

Dowiedz się więcej, weź udział w konferencji online "Cyberbezpieczeństwo - priorytet firm i państwa", która odbędzie się 12 czerwca 2023 r.

 

 

Wykłady poprowadzą m.in.:

- Małgorzata Kurowska - Legal Counsel w Hyundai Motor Europe
"Zarządzanie incydetami w organizacji – jak unikać kosztownych błędów"

dr Dominika Skoczylas - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
"Znaczenie dyrektywy NIS 2 w kontekście cyberbezpieczeństwa sektora publicznego"

- Łukasz Taradejna - Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa,Audytor Wiodący ISO 27001, ISO 22301, COIG S.A.
"W jaki sposób cyberprzestępcy mogą zaszkodzić infrastrukturze IT – wybrane metody ataków na infrastrukturę IT"

 

- Jakub Pawłowski - Ekspert, Statlook Polska
"Bezpieczene sprzęt, oprogramowanie i użytkownicy. Statlook, czyli stabilne zarządzanie zasobami w praktyce"
(Borykasz się z częstymi i niespodziewanymi zmianami w systemie pracy, za którymi musisz nadążyć by zadbać o bezpieczeństwo organizacji i wszystkich pracowników? Zastanawiasz się jak uporać się z rosnąca ilością sprzętu i oprogramowania, dopilnować spraw licencyjnych? Od 20 lat rozwijamy program, którym skutecznie możesz zarządzać bezpieczeństwem sprzętu, oprogramowania, danych oraz ludzi i to niezależnie od tego, gdzie w danej chwili się znajdują. Statlook to także oszczędności czasu, energii i pieniędzy)

 
 
 
 
Tematyka konferencji:

1. Nowe trendy w cyberbezpieczeństwie
- Cloud Security - jak bezpiecznie korzystać z chmury
- Bezpieczeństwo mikroserwisów i pokrewnych technologii
- Jak zarządzać cyberbezpieczeństwem w sieciach społecznościowych
- Rola czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie informatycznym
- Cybersecurity awareness w pracy i poza nią
- Audyt cyberbezpieczeństwa, ciągłość działania
- Cyber threat intelligence
- Cyber threat hunting
- Darknet a cyberprzestępczość
- Zabezpieczanie śladów cyberprzestępstw
- Zabezpieczenie rozproszonych danych
- Szyfrowanie end-to-end – wyzwania i niebezpieczeństwa
- Wieloskładnikowe uwierzytelnianie
- Sprzętowe backdoor’y – jak wykrywać i zarządzać ryzykiem
- Urządzenia autonomiczne i ich bezpieczeństwo
- Cyberataki – studium przypadku

2. Cyberbezpieczeństwo instytucji sektora publicznego
- Aspekty cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa danych w sektorze public
- Bezpieczna chmura dla administracji publicznej
- Ochrona cyfrowej tożsamości
- Chmura publiczna - bezpieczniejsza niż on-premise?
- Rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa
- Podnoszenie cyberodporności w urzędach
- Finansowanie cyberbezpieczeństwa dla urzędów różnych szczebli
- Nowe regulacje i ich znaczenie dla sektora publicznego


Grupa docelowa:
- Prezesi i członkowie zarządu
- Dyrektorzy i kierownicy działów bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa
- Administratorzy bezpieczeństwa informacji
- Dyrektorzy i kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, cyberbezpieczństwa
- Dyrektorzy i kierownicy działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju
- Osoby odpowiedzialne za wybór i zakup rozwiązań i systemów z zakresu cyberbezpieczeństwa

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER

Image
Image

PRELEGENCI

Małgorzata Kurowska - Legal Counsel w Hyundai Motor Europe

dr Dominika Skoczylas - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

Łukasz Taradejna - Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa,Audytor Wiodący ISO 27001, ISO 22301, COIG S.A.

© 2022. All Rights Reserved.