24.04.2018 r.

Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

Szanowni Państwo
24 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Prelekcje wygłosili:
 
- Artur Piechocki - Radca Prawny, Założyciel kancelarii APLaw 
"Doświadczenia i wnioski płynące z wdrożeń dotyczących RODO"

- Joanna Kulesza - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
"Jak przygotować przedsiębiorstwo na ustawę o cyberbezpieczeństwie"

(Implementując DYREKTYWĘ UE 2016/1148 z 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii., Rzeczpospolita Polska przyjmie ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Podczas wystąpienia omówione zostaną nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z implementacji Dyrektywy NIS.)
 
- Robert Jakubowski - Kierownik Wydziału Wsparcia Użytkowników, Centrum Informatyki Statystycznej
"Sieci bezprzewodowe i ich bezpieczeństwo"
(Na przykładzie sieci WiFi GUS omówione zostaną różne rodzaje sieci,a także jak właściewie dobierać zabezpieczenia do zagrożeń. Prelegent podczas wystąpienia pokaże także jak duże znaczenie przy projektowaniu bezpiecznych sieci WiFi ma analiza ryzyka.)

- Dariusz Deptała - Dyrektor Regionalny w Warszawie, KSOIN
"Zabezpieczenie fizyczne i techniczne obiektów, w których znajdują się systemy komputerowe"
(Podczas wykłądu prelegent poruszy następujące zagadnienia: wybór lokalizacji; obiekty, metody i sposoby ochrony fizycznej obiektu, techniczne środki ochrony; pracownik - najsłabszych ogniwem w zapewnieniu bezpieczeństwa.)

- Marek Stępień - Account Manager, TP-Link Polska
"TP-Link – rozwiązania SMB dla biznesu"

- Agnieszka Wachowska - radca prawny, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
"Wdrożenia systemów informatycznych i odpowiedzialności wykonawców za bezpieczeństwo tych systemów"

- Rafał Gołębiowski – Senior Security Officer, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
"Pułapki na hakerów, czyli kilka przykładów ochrony sieci przed atakami"

- Artur Żebrowski - Head of IT Department, IT Manager, Amazon Polska
"Jak o rozwiązaniach zapewniających utrzymanie ciągłości i odtworzenie operacji myśleć w skali globalnej"


Tematyka konferencji:

1.Oprogramowanie do zarządzanie siecią i infrastrukturą IT
- sieci bezprzewodowe WLAN/ LAN/MAN/ radiowe/ światłowodowe lokalne i rozległe
- kształtowanie ruchu – QoS
- VPN - jak to działa?
- zarządzanie systemami i aplikacjami
- automatyzacja procesów
- zarządzanie elementami sieciowymi
- zarządzanie usługami
- okablowanie strukturalne

2. Monitorowanie sieci, systemów i aplikacji
- centralne zarządzanie i kontrola
- analiza pracy urządzeń, monitorowanie obecność urządzeń podłączonych do gniazd abonenckich
- monitorowania kanałów i zarządzania warstwą fizyczną
- identyfikacja problemów związanych z wykorzystaniem pasma, przepływem danych, konfiguracją urządzeń, zakłóceniami radiowymi
- definiowanie parametrów pracy sieci
- generowanie szczegółowych raportów, dokumentów oraz alarmów

3.Bezpieczeństwo
- bezpieczeństwo sieciowe i zasobów
- zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa
- firewall – kompleksowa ochrona przed atakami
- ciągłość działalności/przywracanie działania
- audyt i polityka bezpieczeństwa sieci
- zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
- ochrona antywirusowa
- bezpieczeństwo serwerów pocztowych

Grupa docelowa:
- Prezesi i Członkowie Zarządu
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
- Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
- Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
Oficerowie bezpieczeństwa
- Szefowie ochrony
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju
- Osoby odpowiedzialne za wybór i zakup rozwiązań i systemów z zakresu bezpieczeństwa i monitoringu sieci

PARTNERZY

tplink_logo_h_st_r_color_rgb.jpg

PARTNERZY MERYTORYCZNI

image001.png
image001.png
logo.jpg

PATRONI HONOROWI

stowarzyszeniepro_150.png
irsi_150.png
ksoin_150.jpg
piit_150.png
pti-70.jpg

PRELEGENCI

Agnieszka Wachowska - radca prawny, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
Artur Piechocki - Radca Prawny, Założyciel kancelarii APLaw
Joanna Kulesza - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Rafał Gołębiowski – Senior Security Officer, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Robert Jakubowski - Kierownik Wydziału Wsparcia Użytkowników, Centrum Informatyki Statystycznej
© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki

Kontakt:

Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. zo.o.

tel.: +48 691 571 598
fax: +48 22/ 203 51 41
e-mail: biuro@pirbinstytut.pl