03.12.2020 r.

Uczelnia na miarę potrzeb

Szanowni Państwo
3 grudnia 2020 roku odbyła się konferencja online "Uczelnia na miarę potrzeb". Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Prelekcję poprowadzili:

 • dr Monika Madej - rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  "Praktyczne aspekty zarządzania uczelnią niepubliczną w czasie pandemii"

  (Pandemia jako kryzys wieloaspektowy na uczelni. Kształcenie zdalne i hybrydowe- największe wyzwania i trudności. Zarządzanie pracą pracowników administracji. Zarządzanie przyszłością i rozwojem uczelni w czasie niepewności)

 • Paweł Kozłowski - pełnomocnik dyrektor ds. informatyzacji w Centrum Kompetencji Cyfrowych UW
  "Nauczanie zdalne w pandemii! (Wyzwania, obowiązki, problemy)"

  (Czas pandemii to okres nowych wyzwań zarówno dla dydaktyków jak i zespołów zajmujących się udostępnianiem narzędzi do nauczania zdalnego. Jak bardzo aktualny kryzys wpłynął na rozwój technologii oraz kompetencji ICT? Które obszary wymagały pilnego i znacznego przemodelowania?)

 • Piotr Gajewski - Dealer Account Manager, Corporate & Education Solutions Business Unit, Professional Solutions Europe, a division of Sony Europe B.V. Sp z.o.o.
  "Innowacyjne rozwiązania Sony wspierające hybrydowe nauczanie"

 • Dariusz Woźniak - Inżynier techniczny Bitdefender Polska, Marken Systemy Antywirusowe
  "W jaki sposób zminimalizować ryzyko ludzkich błędów w środowisku IT przy pomocy Bitdefneder GravityZone"

 • Piotr Gawliczek - profesor, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  "E-learning – narzędzie kształcenia i obszar budowania więzi. Nowe wyzwania, nowe zagrożenia"

  ("Nauczyciele nigdy nie zostaną, wręcz nie powinni zostać, zastąpieni przez platformy e-learningowe. Ale ci, którzy ich nie używają, zostaną wyparci przez tych, którzy z nich śmiało korzystają")

 

Tematyka konferencji:

1.Studia w czasie pandemii
- Kształcenie zdalne a poziom nauczania
- Zajęcia online - czy totalny chaos
- Egzaminy na odległość
- Bezpieczeństwo danych osobowych

2.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą
- Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
- Rola serwisu internetowego w komunikacji
- Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
- Media społecznościowe jako główne źródło informacji
- Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz

3. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
- Systemy do nauki zdalnej
- Integracja systemów ICT
- Bezpieczeństwo danych i informacji
- Oprogramowanie antyplagiatowe
- System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
- Systemy kontroli dostępu
- Infrastruktura PKI
- Systemy ERP do zarządzania uczelnią
- Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
- Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- Backup i archiwizacja dokumentów

 

Grupa docelowa:

Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image

PRELEGENCI

Dr Monika Madej - rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Piotr Gawliczek - profesor, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Paweł Kozłowski - pełnomocnik dyrektor ds. informatyzacji w Centrum Kompetencji Cyfrowych UW

Piotr Gajewski - Dealer Account Manager, Corporate & Education Solutions Business Unit, Professional Solutions Europe, a division of Sony Professional

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.