bannery-pirb-11.png
Szkolenie Projektowanie planów ciągłości działania

Szkolenie przygotowuje do korzystania z wzorców dobrych praktyk z zapewniania ciągłości działania (normy BS 25999, BS 25777), a także ryzyka (ISO 27005, ISO 31000) i bezpieczeństwa (ISO 27001, ISO 27002).

Image

Nowe wyzwania w administracji publicznej - 13.06.2024, ONLINE

Administracja publiczna w Polsce przechodzi dynamiczną cyfryzację, wynikającą z presji na stałe podnoszenie efektywności i oczekiwań obywateli w zakresie e-usług. Cyfryzacja zakłada poprawę efektywności procesów, wprowadzanie automatyzacji tam, gdzie to możliwe. Jednocześnie proces cyfryzacji dotyka nie tylko relację urząd – obywatel, ale także strefę wewnętrzną administracji. Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego staje przez wyzwaniem przeobrażenia wewnętrznej organizacji tak, aby dostosować się do nowych, cyfrowych realiów pracy. Działania ustawodawcy nie pozostawiają wyboru i należy podejmować konkretne i przemyślane działania w zakresie informatyzowania oraz cyfrowania urzędów.
Image

Data Center Nowej Generacji - 20.06.2024, ONLINE

Doba pandemii wymusiła na firmach zmiany dotychczasowego modelu korzystania z systemów informatycznych. Szczególnie małe i średnie firmy szukały rozwiązań bezpieczniejszych, bardziej niezawodnych i elastycznych, niż serwery lokalne. W poszukiwaniach metod na zachowanie efektywności i bezpieczeństwa narzędzi IT ważne kryterium stanowią koszty – nowe rozwiązania nie powinny być droższe od dotychczasowych. Kupując fizyczny serwer czy inne elementy infrastruktury przedsiębiorca nie wie przy tym jakie będzie zapotrzebowanie na te zasoby za miesiąc czy, tym bardziej, za pół roku i z reguły kupuje większe moce i przestrzenie dyskowe, niż to aktualnie potrzebne. Gdy decyduje się na usługi online może skalować zasoby obliczeniowe i magazynowe stosownie do zmieniających się potrzeb, płacąc jedynie za zasoby użyte.
Image

Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych - 03.07.2024, ONLINE

Wypadek jest niespodziewany zarówno dla ofiary jak i dla obserwatorów. W sytuacji nagłego zagrożenia życia trzeba szybko i zdecydowanie reagować. W każdym przypadku zagrożenia życia niezwykle istotne jest sprawne i skuteczne przeprowadzenie akcji ratunkowej. Każdy błąd może być przyczyną utraty zdrowia, a nawet życia człowieka. W czasie akcji nie ma czasu na dyskusje. Powinna ona przebiegać sprawnie i szybko.
Image

Kongres Księgowych i Ekspertów Finansowych - 25.07.2024, ONLINE

Zmiany w prawie, które weszły w życie wraz z nadejściem 2024 roku, ponownie wymagają odpowiedniego przygotowania oraz zaktualizowania posiadanej wiedzy. Każdy księgowy powinien znać bieżące przepisy, by móc sprawnie i rzeczowo obsługiwać przedsiębiorców. Bez wątpienia w tym zawodzie jest wiele wyzwań i bardzo dużo obowiązków. Co się zmieniło w 2024 roku? Czego można się jeszcze spodziewać, by móc zaplanować pracę?
Image

Systemy ERP - maksymalna efektywność zasobów przedsiębiorstwa - 26.07.2024, ONLINE

Rozwój przedsiębiorstwa jest uwarunkowany tym jak szybko, sprawnie i dobrze przebiega on na każdym etapie. System ERP umożliwia wgląd do wszystkich procesów w firmie. Co więcej, gromadzi niezbędne dane, na podstawie których sporządza raporty i analizy dotyczące przedsiębiorstwa. Oprogramowanie to jest nieocenionym, złożonym narzędziem do planowania i zarządzania zasobami firmy.
Image

Cyberbezpieczeństwo i ochrona fizyczna infrastruktury krytycznej - 30.07.2024, ONLINE

Bezpieczeństwo IT jest kluczowym aspektem funkcjonowania tzw. infrastruktury krytycznej – obejmującej m.in. energetykę, telekomunikację czy sieci wodociągowe. W tych branżach coraz częstsze zagrożenia dotyczące integralności danych i ataki cybernetyczne są realnie pojawiającym się wyzwaniem. Niestety, mogą mieć one poważne konsekwencje nawet dla bezpieczeństwa narodowego czy gospodarczego kraju.
Image

Systemy do obsługi zgłoszeń sygnalistów - 31.07.2024, ONLINE

Sygnalista to osoba zgłaszająca nieprawidłowości w związku z zatrudnieniem, działająca – co ważne – w interesie wspólnym i dobrej wierze, a nie dla własnych korzyści. Taka osoba może być narażona na działania odwetowe takie jak mobbing, pozbawienie awansu czy premii, czemu przeciwdziałać ma właśnie ustawa o ochronie sygnalistów.
Image

Przechowywanie i zarządzanie danymi - 28.08.2024, ONLINE

Obecnie prowadzenie biznesu bez wykorzystania narzędzi informatycznych jest praktycznie niemożliwe. Bezpieczne przechowywanie danych w firmie stało się zatem ważnym aspektem działalności każdego przedsiębiorstwa. Odpowiednie zabezpieczenie przed utratą istotnych dokumentów w formie cyfrowej jest również związane z obowiązującym rozporządzeniem RODO.
Image

Czym jest i jak uzyskać zgodność z wymogami DORA - 29.08.2024, ONLINE

Cyfrowa transformacja umożliwia zaawansowaną modernizację każdego obszaru bankowości w oparciu o bezpieczny i sprawdzony model operacyjny. Nowe rozwiązania pozwalają na większą automatyzację, stosowanie sztucznej inteligencji oraz integrację danych z całej organizacji. Sektor bankowy stoi dzisiaj przed szeregiem globalnych i lokalnych wyzwań, które sukcesywnie odmieniają jego oblicze. Zmieniające się oczekiwania klientów, postęp technologiczny, zarządzanie ryzykiem, czy wyzwania regulacyjne to tylko niektóre z nich.

Image

CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Dyrektywa NIS 2 i nowelizacja ustawy o KSC - 12.09.2024, ONLINE

O nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa mówi się już od dawna. Jaki jest zakres zmian? Na co zwrócić uwagę w kwestii operatorów usług kluczowych? Jak doprecyzowane zostaną działania podejmowane w ramach obsługi incydentu? Dyrektywa NIS 2, czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, wprowadza istotne zmiany na rzecz poprawy cyberbezpieczeństwa UE. Nakłada na przedsiębiorstwa i instytucje nowe obowiązki oraz modyfikuje katalog podmiotów objętych jej zakresem.

Image

Informatyzacja placówek medycznych - 19.09.2024, ONLINE

Przy odpowiedniej dyscyplinie informatyzację można przeprowadzić w wyznaczonych ustawowo terminach. Proces informatyzacji ochrony zdrowia niesie za sobą bardzo korzystne skutki. Niektóre, tak jak np. usprawnienie w rozliczaniu świadczeń czy obniżenie kosztów archiwizacji danych i dostępu do nich, placówka odczuje od razu. Dostrzeżenie innch zajmuje czasem kilka miesięcy. Pokonaj bariery w informatyzacji!

Image

Nowe wyzwania w administracji publicznej - 26.09.2024, Warszawa

Przy odpowiedniej dyscyplinie informatyzację można przeprowadzić w wyznaczonych ustawowo terminach. Proces informatyzacji ochrony zdrowia niesie za sobą bardzo korzystne skutki. Niektóre, tak jak np. usprawnienie w rozliczaniu świadczeń czy obniżenie kosztów archiwizacji danych i dostępu do nich, placówka odczuje od razu. Dostrzeżenie innch zajmuje czasem kilka miesięcy. Pokonaj bariery w informatyzacji!

Image

Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym - 22.10.2024, Warszawa

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, obejmująca szereg działań związanych z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym oraz odpowiednim reagowaniem w przypadku zaistnienia zagrożenia. Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej? Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

Image

Systemy dla szpitali i placówek medycznych - 21.11.2024, Warszawa

Medycyna w Polsce, z punktu widzenia rozwoju cyfrowego, jest słabiej rozwinięta niż w wielu innych krajach. Ale przez półtora roku pandemii branża medyczna zanotowała ogromny skok technologiczny. Do telemedycyny w Polsce przekonało się w czasie pandemii zarówno wielu pacjentów, jak i lekarzy. Ogromnym pozytywem było wprowadzenie obowiązkowych e-recept. To pozwoliło na całą lawinę czynności po stronie placówek, jak i pacjentów, które umożliwiły różnego rodzaju wizyty telemedyczne.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki