Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego
10.02.2022

Szanowni Państwo
10 lutego 2022 roku odbyła się konferencja online "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego". Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

 

Wykłady poprowadzili:

 • st. bryg. mgr inż. Maksymilian Koperski - wieloletni Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
  "Informacja przestrzenna - podstawa akcji ratunkowych"

 • mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  "Kooperacja świadków zdarzenia w przypadku zdarzeń o charakterze mnogim i masowym"

 • Marcin Jałoszyński - Kierownik Produktu UAV i skanerów LiDAR, TPI Sp. z o. o.
  Karol Rosiak - Inżynier sprzedaży ds. BSP i masowych danych, TPI Sp. z o. o.
  "Bezzałogowe statki powietrzne jako narzędzie szybkiego reagowania podczas akcji ratowniczych"


 • mjr dr hab. Anna Borucka - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  mjr dr inż. Rafał Parczewski - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  kpt. SG Arkadiusz Chomacki - Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
  "Rola Systemu Informacyjnego Schengen (SIS II) w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego UE/Schengen"

 • Włodzimierz Mroczkowski - Naczelnik Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Tczewie
  Stanisław Leszczyna - SQ2EEQ, Koordynator TKK ( Tczewski Klub Krótkofalowców) d/s współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tczewie
  "Łączność kryzysowa na terenie miasta i powiatu z wykorzystaniem członków Tczewskiego Klubu Krótkofalowców - ćwiczenia w zgrywaniu funkcjonowania administracji samorządowej oraz służb powiatu tczewskiego podczas wykonywania zadań obronnych z elementami zarządzania kryzysowego"
  (Omówienie praktycznego przykładu działania z zakresie zawartego 10 lat temu "Porozumienia o Współpracy pomiędzy Tczewskim Klubem Krótkofalowców a Starostwem Powiatowym w Tczewie)

 

 

 

Tematyka konferencji:

 • Łączność specjalna – współdziałanie i skuteczna komunikacja służb administracyjnych, służb mundurowych i ratowników
 • Systemy teleinformatyczne dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa
 • Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej
 • Systemy mobilne dla służb szybkiego reagowania
 • Rozwiązania dla służb ratowniczych
 • Informacja przestrzenna – podstawa akcji ratunkowych
 • Telemedycyna w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
 • funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
 • specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image

PRELEGENCI

st. bryg. mgr inż. Maksymilian Koperski - wieloletni Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze

Karol Rosiak - Inżynier sprzedaży ds. BSP i masowych danych, TPI Sp. z o. o

mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

mjr dr inż. Rafał Parczewski - adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna

Marcin Jałoszyński - Kierownik Produktu UAV i skanerów LiDAR, TPI Sp. z o. o.

Włodzimierz Mroczkowski - Naczelnik Wydziału Administracji i Zarządzania