22.01.2019 r.

Kooperacja służb ratunkowych i sztabów

zarządzania kryzysowego

Szanowni Państwo
22 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Prelekcje poprowadzili:

- mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel -
Kierownik Zakładu Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
"Ciągłość działania instytucji na przykładzie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej"
(Ciągłość działania to aktywność polegająca na ochronie organizacji przed negatywnymi skutkami nieplanowanych zdarzeń poprzez świadome podejmowanie decyzji dotyczących eksponowania organizacji na istniejące zagrożenia lub podejmowanie działań ograniczających ryzyko przerwania działalności, jak również inwestowania w środki pozwalające na zaplanowane odtworzenie przerwanej działalności. Przedmiotem wystąpienia będzie prezentacja uwarunkowań zarządzania ciągłością działania w Szkole Głównej Służby Pożarniczej obejmującego między innymi: zarządzanie wiedzą, zarządzanie jakością, zarządzanie BHP, zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie łańcuchem dostaw, czy zarządzanie kryzysowe, komunikację kryzysową i public relations.)

- mgr Mateusz Komza -
Z-ca Dyrektora ds. Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
"Rola SWD PRM w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne"
(Jednym z najważniejszych obszarów systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne jest obszar powiadamiania ratunkowego do osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w skład którego wchodzą dyspozytornie medyczne oraz dyspozytorzy medyczni. Dyspozytorzy medyczni do realizacji zadań ustawowych wykorzystują jednolity w skali kraju System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), który stanowi narzędzie wspierające również dla członków zespołów ratownictwa medycznego oraz lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego. SWD PRM jest wykorzystywany przez wszystkich dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego oraz wszystkie zespoły ratownictwa medycznego od listopada 2018 roku do obsługi pojedynczych zdarzeń ale również do zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych i katastrof. Aby sprawnie i prawidłowo obsługiwać zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych i katastrof zarówno po stronie dyspozytorni medycznych jak i zespołów ratownictwa medycznego należy zapewnić właściwe narzędzia i logistykę tak aby w pełni wykorzystać posiadany potencjał osobowy i sprzętowy.)

- mł. asp. mgr Stanisław KAMELA - Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego, Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim
"Potencjał ratowniczy jednostek ochrony przeciwpożarowej do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, na przykładzie powiatu opolskiego".
(Jednostki ochrony przeciwpożarowej z racji posiadanego sprzętu i wyszkolenia są uprawnione do udzielania pomocy w nagłych zagrożeniach zdrowotnych, jednakże czy nie niesie to zagrożenia przejmowania części zadań wykonywanych przez zespoły ratownictwa medycznego?)

- Jarosław Dąbrowski -
Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
"Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń"

- Anna Żukowska -
Ratownik, Instruktor pierwszej pomocy w Grupie 30 na 2
"Pierwsza pomoc jako element zarządzania kryzysowego"
(Nigdy nie wiesz, kiedy zdarzy ci się być świadkiem sytuacji kryzysowej. Prawda jest taka, że większość wypadków dzieje się w domu. Czy w ogóle jesteś na to przygotowany? Czy wiesz, jak udzielić pierwszej pomocy, gdy do dyspozycji masz tylko rękawiczki? A co, jeśli w ogóle ich nie masz? No i co ma wspólnego pierwsza pomoc z Mazurkiem Dąbrowskiego? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź podczas pokazu prelegentki. Jeśli chcesz zobaczyć, że pierwsza pomoc nie jest taka trudna - zapraszamy.)

- Adam Pogorzelski -
Kierownik Produktu, DGT
"Łączność bez ograniczeń zasięgu dla służb na terenie całego kraju"

- Piotr Sarna -
Kierownik Działu Usług Telekomunikacyjnych ENSPIRION, Grupa Kapitałowa Energa
"TETRA Grupy Energa - usługi łączności krytycznej"

- Ryszard Bownik -
Prezes Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
"Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jako element systemu bezpieczeństwa obiektów"
(Podstawy prawne, struktura dokumentu, najbardziej istotne elementy.)


Tematyka konferencji:

 • Systemy łączności
 • Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)
 • Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu
 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
 • Aspekty prawne


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
 • funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
 • specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

dgt_200.png
rtcom_150.jpg
logo-bte-180.jpg

PARTNERZY MERYTORYCZNI

sitp-oddzia-stoeczny_200.jpg

PATRONI HONOROWI

pzpochrona-pion.png
logo-rescue-team.png
SGSP_150.jpg

PRELEGENCI

Mateusz Komza – Zastępca Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ds. Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, Lotnicye Pogotowie Ratunkowe
Piotr Sarna, Kierownik Działu Usług Telekomunikacyjnych ENSPIRION, Grupa Kapitałowa Energa
Ryszard Bownik - Prezes Oddziału Stołecznego stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Jarosław Dąbrowski - Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
Anna Żukowska - Ratownik, Instruktor pierwszej pomocy w Grupie 30 na 2
mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel - Kierownik Zakładu Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Adam Pogorzelski - Kierownik Produktu, DGT
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki