• Opening Times: Mon - Sat 8.00 - 18.00

LOKALIZACJA


 

Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Sala A, wejście A, piętro 1