26.09.2024 r.

Nowe wyzwania w administracji publicznej

Administracja publiczna w Polsce przechodzi dynamiczną cyfryzację, wynikającą z presji na stałe podnoszenie efektywności i oczekiwań obywateli w zakresie e-usług. Cyfryzacja zakłada poprawę efektywności procesów, wprowadzanie automatyzacji tam, gdzie to możliwe. Jednocześnie proces cyfryzacji dotyka nie tylko relację urząd – obywatel, ale także strefę wewnętrzną administracji. Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego staje przez wyzwaniem przeobrażenia wewnętrznej organizacji tak, aby dostosować się do nowych, cyfrowych realiów pracy. Działania ustawodawcy nie pozostawiają wyboru i należy podejmować konkretne i przemyślane działania w zakresie informatyzowania oraz cyfrowania urzędów.


Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji "Nowe wyzwania w administracji publicznej", która odbędzie się 26 września 2024 r. w Warszawie.

 

Tematyka konferencji:

- Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej
- Bezpieczeństwo danych i informacji
- Rozwiązania wspierające bezpieczeństwo IT instytucji
- Biometria w administracji publicznej
- Kluczowe obszary współpracy samorządów i rządu związane z procesami informatyzacji państwa
- Niezawodność infrastruktury informatycznej (serwery, routery, sieci teleinformatyczne)
- Wykorzystanie potencjału sieci szerokopasmowych
- Rola technologii cloud computing – realna szansa czy zagrożenie?
- Usługi data center
- Systemy informatyczne wykorzystywane w urzędzie (kadrowy, Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, CRM, CMS, magazynowy)
- Systemy wspierające komunikację (infokioski, zintegrowana komunikacja, komunikacja bezprzewodowa, wirtualni doradcy na stronach internetowych, portale korporacyjne, telefonia VOIP, telekonferencje)
- Praktyka wdrażania SMART CITY
- Aspekty prawne
- Audyty i szkolenia

 


Grupa docelowa:

Przedstawiciele administracji publicznej, odpowiedzialni za:

  • teleinformatykę
  • planowanie i zakup infrastruktury
  • bezpieczeństwo IT, danych, informacji
  • komunikację i usprawnienie dostępu obywateli do informacji
  • zarządzanie dokumentacją
  • usprawnienie procesów
  • przetargi
  • kwestie finansowe i organizacyjne
  • zarządzanie kadrami


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, możliwość konsultacji z Ekspertami, przerwy kawowe.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

PRELEGENCI

© 2024 PIRB. All Rights Reserved.