22.05.2018r.

Nowe wyzwania w administracji publicznej

Szanowni Państwo
22 maja 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja Nowe wyzwania w administracji publicznej.
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Prelekecje poprowadzili:

- Paweł Jędrzejak - ekspert INFORLEX
"Szkolenie pracowników i codzienny dostęp do unikalnej wiedzy jako sposób na sprawne funkcjonowanie Urzędu w kontekście zmieniających się przepisów"

- dr hab. Katarzyna Śledziewska - dyrektor zarządzająca DELab UW i Weronika Przecherska - młodszy analityk DELab UW
"Smart – czyli jak? O praktyce wdrażania smart city z wykorzystaniem Big Data"
(Rozwój miast i big data to jedne z najważniejszych trendów nadchodzących dekad. To właśnie dzięki umiejętnej analizie danych i wykorzystaniu ich potencjału będzie można w przyszłości budować miasta bardziej inteligentne, czyli szybciej i skuteczniej odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane będzie równoznaczne z poprawą jakości komunikacji miejskiej, zapewnieniem bezpieczeństwa w szczególnie zagrożonych dzielnicach oraz skuteczniejszą ochroną środowiska naturalnego. W bardziej pesymistycznym scenariuszu – jak prognozują badacze amerykańskiego think-tanku Institute for the Future – może jednak oznaczać poszerzenie się obszarów wykluczenia społecznego, naruszenie prywatności mieszkańców czy marnotrawstwo publicznych pieniędzy. Aby tak się nie stało miasta będą musiały zbudować interdyscyplinarne zespoły, potrafiące wydobyć potencjał danych. Ich zadanie będzie miało nie tylko wymiar technologiczny, lecz również społeczny i ekonomiczny. Będzie wymagało zrozumienia potrzeb miejskich interesariuszy, budowania z nimi współpracy i szukania kompromisów. Tylko wówczas miasta będą mogły wdrażać strategię Smart City w inteligentny sposób.)

- dr Rafał Cieślak - Radca prawny, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
"Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju koncepcji smart-cities"

- Paweł Zalewski - koordynator certyfikatu ECDL EPP e-Urzędnik w Polskim Biurze ECDL
"Novum w certyfikacji EPP „e-Urzędnik” związane ze zmianami w prawie i nie tylko"
(Podczas prelekcji prelegent opowie co jest istotą certyfikatu, do kogo adresowany jest certyfikat, jakie nastąpiły zmiany w certyfikacji, jakie zmiany zostały zaplanowane w najbliższym czasie.)

- Michał Tabor - ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
"Bezpieczeństwo procesów biznesowych w oparciu o identyfikację elektorniczną i usługi zaufania"

- Marek Stępień - Account Manager, TP-Link Polska
"Centralnie zarządzana bezprzewodowa sieć WiFi – zastosowania, korzyści, koszty."


Tematyka konferencji:
 • Kluczowe obszary współpracy samorządów i rządu związane z procesami informatyzacji państwa
 • Praktyka wdrażania SMART CITY
 • Niezawodność infrastruktury informatycznej (serwery, routery, sieci teleinformatyczne)
 • Wykorzystanie potencjału sieci szerokopasmowych
 • Rola technologii cloud computing – realna szansa czy zagrożenie?
 • Własna serwerownia czy usługi data center?
 • Systemy informatyczne wykorzystywane w urzędzie (kadrowy, Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, CRM, CMS, magazynowy)
 • Workflow - automatyzacja procesów biznesowych
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Rozwiązania wspierające bezpieczeństwo IT instytucji
 • Biometria w administracji publicznej
 • Mobile w administracji publicznej
 • Systemy wspierające komunikację (infokioski, zintegrowana komunikacja, komunikacja bezprzewodowa, wirtualni doradcy na stronach internetowych, portale korporacyjne, telefonia VOIP, telekonferencje)
 • Administracja publiczna w kontekście programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • Wnioski z Projektu UEPA
 • Aspekty prawne

Grupa docelowa:

Przedstawiciele administracji publicznej, odpowiedzialni za:
 • teleinformatykę
 • planowanie i zakup infrastruktury
 • bezpieczeństwo IT, danych, informacji
 • komunikację i usprawnienie dostępu obywateli do informacji
 • zarządzanie dokumentacją
 • usprawnienie procesów
 • przetargi
 • kwestie finansowe i organizacyjne
 • zarządzanie kadrami

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PATRONI HONOROWI

irsi_logo-200.jpg
kig220.jpg

PARTNER BRĄZOWY

inforlex_200_bn.png

PARTNER

tplink_logo_h_st_r_color_rgb.jpg

PARTNERZY MERYTORYCZNI

cieslak_kordasiewicz200.jpg
delab250.png

PRELEGENCI

Katarzyna Śledziewska - Dyrektor zarządzająca DELab UW
Artur Piechocki - Radca Prawny, Założyciel kancelarii APLaw
dr Rafał Cieślak  Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
Michał Tabor - ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
Marek Stępień - Account Manager, TP-Link Polska
Paweł Zalewski - koordynator certyfikatu ECDL EPP e-Urzędnik w Polskim Biurze ECDL
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki