15.05.2019 r.

Nowe wyzwania w administracji publicznej

Szanowni Państwo
15 maja 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja Nowe wyzwania w administracji publicznej.
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

 

W programie:

- Jarosław Rupiewicz – Główny Specjalista ds. Analiz i Standardów w Departamencie Bezzałogowych Statków Powietrznych – Urząd Lotnictwa Cywilnego
"Drony w Polsce - regulacje prawne oraz zastosowanie w sektorze publicznym"
(Od kilku lat na niebie obecny jest jego nowy użytkownik – bezzałogowe statki powietrzne. Polska jest jednym z krajów, który jako pierwszy wprowadził oddzielne regulacje dla tego typu statku powietrznego. Dzięki nowoczesnej legislacji, przyjaznej administracji oraz wsparciu nowych technologii branża bezzałogowa rozwija się, rodzime osiągnięcia doceniane są na całym świecie a Polska jest jednym z liderów wykorzystania dronów. Spektrum zastosowań dronów jest obecnie coraz szersze a w dobie digitalizacji informacji wykorzystanie tego rodzaju sprzętu jest doskonałym rozwiązaniem również dla administracji publicznej.)
 
- Paweł Jędrzejak - INFORLEX
"Wsparcie administracji publicznej poprzez nowoczesne bazy wiedzy z zakresu prawa, podatków, rachunkowości na podstawie INFORLEX Administracja"
 

- Maciej Marciniak - MW Concept Sp. z o.o.
"Wyzwania dla samorządów w realizacji postanowień nowych regulacji ustaw samorządowych"
(Nowa kadencja samorządów, to nowe wyzwania organizacyjne i technologiczne. Ustawa z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła wiele istotnych zmian w ustawach samorządowych. Najważniejsze z nich to m.in. nadanie instytucji Interpelacji i Zapytań rangi ustawowej. Ten instrument pozwala radnym w wykonywaniu funkcji kontrolnej wobec organów wykonawczych. Tryb głosowań imiennych to kolejna istotna zmiana, która zobowiązuj do udostępnienia na stronach samorządów, imiennych wykazów głosowania każdego radnego. Ważną zmianą jest obowiązek transmisji sesji rad i sejmików. Obrady muszą być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych i w biuletynie informacji publicznej jst. Powyższe zmiany, także inne organizacyjne rozwiązania funkcjonowania organów stanowiących samorządów wszystkich szczebli zaprezentowane zostaną w działaniu autorskiego oprogramowanie eSesja, firmy MW Concept Sp. z o.o. z Poznania, obecnego na rynku samorządowym już dziesiąty rok.)

 
- Jakub Kubalski - kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Sp.k.
"Zagadnienia cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej - aspekty prawne"
 
Bogdan Lontkowski- Dyrektor Regionalny, Ivanti
"Bezpieczeństwo wg. Ivanti"
(Obszar, na którym najczęściej skupiają się cyber-przestępcy to najsłabszy element środowiska IT w organizacji. Tym elementem jest użytkownik. Wsparcie przez Ivanti działów IT w skutecznej ochronie to cel jaki stawia sobie Ivanti. Obronę taką umożliwiają zintegrowane narzędzia Ivanti zapewniające najwyższy stopień ochrony przed atakami. Niezbędna automatyzacja procesów odciąża działy IT od rutynowych działań pochłaniających ogromne ilości czasu, który powinien zostać wykorzystany do obsługi dużo ważniejszych zadań.)
 
- dr Marcin Kowalczyk - pracownik naukowy Katedry Prawnej Ochrony Państwa na Wydziale Administracji i Prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
"Najważniejsze wyzwania technologiczne w procesie tworzenia Cyfrowego Państwa"
(W okresie najbliższej dekady powinniśmy być świadkami bardzo ważnych przeobrażeń technologicznych odnoszących się zarówno do organizacji komercyjnych, jak i sektora publicznego. Obejmują one między innymi: rozwój sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, automatyzację w poszczególnych sektorach gospodarki, coraz większe wykorzystanie potencjału Big Data, rozwój Internetu Rzeczy, postępy związane z upowszechnieniem komercyjnych zastosowań druku 3D, dalszy rozwój oraz upowszechnienie technologii Blockchain. Celem wystąpienia jest wskazanie megatrendów rozwoju technologicznego w okresie najbliższych 10 lat, wraz z przykładami potencjalnych wdrożeń i określenie potencjalnych strategii dostosowawczych odnoszących się zarówno do jednostki,organizacji, jak i państwa.)
 
- dr hab. Jacek Janowski - profesor w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
"Zarządzanie informatyzacją administracji publicznej"
(Przedmiotem wystąpienia jest ukazanie podstawowych problemów wynikających ze specyfiki zarządzania administracyjnego nakierowanego na świadczenie usług, powiązanego ze specyfiką zarządzania procesami informatyzacyjnymi. Celem głównym wystąpienia jest wyjaśnienie przyczyn pojawiających się trudności, polegających zwłaszcza na rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami a rezultatami. Z kolei szczegółowymi celami wystąpienia są: definiowanie zjawisk związanych z zarządzaniem informatyzacją administracji publicznej, uświadamianie procesów z tym związanych, przygotowywanie na dające się przewidzieć zdarzenia, uprzedzanie przed rozczarowaniami, ujawnianie rozbieżności i poszukiwanie sensu tych zjawisk.)
 
- Tomasz Proć - Radca prawny w kancelarii Maruta Wachta wspierający Zespół Ochrony Danych osobowych.
"Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych - aspekty formalnoprawne"
(Przedmiotem prelekcji będzie omówienie obowiązków administratorów danych osobowych w związku z obowiązkiem przeprowadzania analizy ryzyka wynikającym z RODO. Wykorzystanie nowoczesnych technologii przetwarzania danych osobowych generuje zwiększone ryzyka związane z przetwarzaniem. Ryzyka te powinny zostać zidentyfikowane, zaś administrator powinien podjąć działania w kierunku mitygacji tych ryzyk.)

 
- Leszek Maśniak - Ekspert niezależny
"E-usługi to pułapka - refleksja nad e-administracją"
 

- Filip Sadzik - administrator sieci, statlook®
"Statlook – pozwól nam się wyręczyć."
(Statlook - Czyli jaki sposób przeprowadzić skuteczną inwentaryzacje, przeprowadzić audyt legalności, oraz zwiększyć bezpieczeństwo IT swojej organizacji za pomocą kilku kliknięć.

- Pavel Arno - Dyrektor sprzedaży i marketingu, Tecna sp. z o.o.
"Platforma Aurea BPM - przyjazne narzędzie do zarządzania procesami, obiegiem dokumentów oraz e-usługami w instytucjach publicznych."(Poszczególne moduły systemu (modeler procesów w standardzie BPMN 2.0, dostępny przez przeglądarkę, graficzny edytor formularzy i pulpitów użytkowników, silnik procesów, e-repozytorium, moduł analityczny, moduł archiwum) wzajemnie ze sobą współpracują, tworząc spójną i kompleksową platformę do budowy pojedynczych workflow (np.: samodzielnych procesów, procesów uzupełniających funkcjonalność systemów głównych lub procesów integrujących systemy dziedzinowe), jak również zaawansowanych specjalistycznych rozwiązań biznesowych. Praca z systemem nie wymaga posiadania wiedzy programistycznej i każde workflow stworzone w Aurea BPM pozwala użytkownikowi samodzielnie modyfikować przebieg procesów bez angażowania dostawcy oprogramowania, tym samym obniżając koszty zakupu, posiadania i użytkowania systemu.)

Tematyka konferencji:

 • Kluczowe obszary współpracy samorządów i rządu związane z procesami informatyzacji państwa
 • Praktyka wdrażania SMART CITY
 • Niezawodność infrastruktury informatycznej (serwery, routery, sieci teleinformatyczne)
 • Wykorzystanie potencjału sieci szerokopasmowych
 • Rola technologii cloud computing – realna szansa czy zagrożenie?
 • Własna serwerownia czy usługi data center?
 • Systemy informatyczne wykorzystywane w urzędzie (kadrowy, Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, CRM, CMS, magazynowy)
 • Workflow - automatyzacja procesów biznesowych
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Rozwiązania wspierające bezpieczeństwo IT instytucji
 • Biometria w administracji publicznej
 • Mobile w administracji publicznej
 • Systemy wspierające komunikację (infokioski, zintegrowana komunikacja, komunikacja bezprzewodowa, wirtualni doradcy na stronach internetowych, portale korporacyjne, telefonia VOIP, telekonferencje)
 • Administracja publiczna w kontekście programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • Wnioski z Projektu UEPA
 • Aspekty prawne


Grupa docelowa:

Przedstawiciele administracji publicznej, odpowiedzialni za:

 • teleinformatykę
 • planowanie i zakup infrastruktury
 • bezpieczeństwo IT, danych, informacji
 • komunikację i usprawnienie dostępu obywateli do informacji
 • zarządzanie dokumentacją
 • usprawnienie procesów
 • przetargi
 • kwestie finansowe i organizacyjne
 • zarządzanie kadrami


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER SREBRNY

ivanti_200.jpg

PARTNERZY BRĄZOWI

esesja_200.png
logo_tecna_200.jpg
logo_aurea_220.png

PARTNERZY

inforlex_200_bn.png
150-ac_systems.png

PATRONI HONOROWI

ZPP.png
zgwrp_kolor_z_napisami150.png
irsi250.jpg

PARTNER MERYTORYCZNY

maruta_logo_ekran_biae.jpg
logo_male.jpg

PRELEGENCI

Pavel Arno - Dyrektor sprzedaży i marketingu, Tecna sp. z o.o.

dr hab. Jacek Janowski - profesor w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Bogdan Lontkowski - Dyrektor Regionalny, Ivanti

Aleksandra Auleytner - Partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Sp.k.

 dr Marcin Kowalczyk - pracownik naukowy Katedry Prawnej Ochrony Państwa na Wydziale Administracji i Prawa UWM w Olsztynie.

Filip Sadzik - administrator sieci, statlook®

Tomasz Proć - radca prawny, senior associate w kancelarii Maruta Wachta sp.j.

 
Leszek Maśniak - Ekspert niezależny

 

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki