27.09.2017r.

Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami

Szanowni Państwo

27 września w Warszawie odbyła się konferencja "Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami".
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.


Prelekecje poprowadzili:


- prof. dr hab. med. Tomasz Kostka - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii
"Nowe technologie w obszarze opieki senioralnej"

- Monika Rosołowska - z-ca Kierownika, ds. Usług Opiekuńczych, Centrum Wsparcia Seniorów, MOPS Gdynia
"Gdyńskie doświadczenia - dobre praktyki" - innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się.
(Na podstawie doświadczeń, stworzenia przez gminę długofalowej polityki, która spowodowała realną zmianę sytuacji osób w podeszłym wieku, prelegentka przedstawi „obraz gdyńskiego seniora”. Efekt dialogu z gdyńskimi  seniorami zaowocował stworzeniem dwóch ofert , aktywizacyjnej i wspierająco opiekuńczej.
Przedstawione zostanie Gdyńskie Centrum Aktywności Seniora oraz  miejsce współtworzone przez mieszkańców dla mieszkańców czyli Laboratorium Innowacji Społecznych ( LIS ))


- dr n med. Przemysław Rzodkiewicz - Kierownik Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki
"Możliwości i ograniczenia zastosowania nowych technologii wśród osób starszych"
(Polscy seniorzy do tej pory niechętnie korzystają z nowych technologii. Na przykład smartfony według danych TNS Polska posiada zaledwie 1/4 seniorów, a połowa osób używa ich jedynie w zakresie podstawowych funkcji takich jak dzwonienie i wysyłanie SMS-ów. Celem prelekcji jest zidentyfikowanie barier związanych z pełniejszym wykorystaniem możliwości powszechnie dostępnych technologii oraz analiza skuteczności działań aktywizujacych seniorów.)

- dr hab. Marcin Grabowski - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
"Telekardiologia w opiece nad pacjentem starszym"

- Marek Gabański - Właściciel portalu www.domyopieki.pl i Informatora Ogólnopolskiego "Domy Opieki i Sanatoria
"Innowacja systemowa w opiece nad seniorami"

- Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawy
"E-Opieka – w kierunku zmian usług społecznych w Warszawie"

Tematyka konferencji:

1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami

 • systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
 • elektroniczna wymiana danych
 • e-usługi
 • e-zdrowie
 • technologie cyfrowe
 • rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
 • opaski monitorujące funkcje życiowe
 • czujniki upadku
 • sprzęt medyczny
2.Opieka nad seniorami w Polsce
 • dostępność opieki geriatrycznej
 • rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
 • ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
 • formy opieki nad osobami starszymi
 • rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
 • pomoc społeczna dla seniora
 • innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
 • rehabilitacja

Grupa docelowa:
 • przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
 • właściciele i osoby zarządzające domami opieki
 • właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
 • personel medyczny

PATRON HONOROWY

Konsultant Krajowy.jpg

PARTNERZY

sygnity_200.jpg
kludi_200.jpg
lines_200.jpg
pgrm_150.png
echoson.jpg

PARTNERZY MERYTORYCZNI

mops-gdynia.png

PRELEGENCI

prof. dr hab. med. Tomasz Kostka - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii

Monika Rosołowska - z-ca Kierownika, ds. Usług Opiekuńczych, Centrum Wsparcia Seniorów, MOPS Gdynia

Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawa

dr n med. Przemysław Rzodkiewicz - Kierownik Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki

Dr hab. Marcin Grabowski - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Marek Gabański - Właściciel portalu www.domyopieki.pl i Informatora Ogólnopolskiego "Domy Opieki i Sanatoria

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki