04.02.2020 r.

Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny

Szanowni Państwo
4 lutego 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

 
Prelekcje poprowadzili:
 • Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia MANKO
  "Najnowsze formy aktywizacji seniorów w Polsce i na świecie"

 • Dorota Kotowska - Dyrektor Zakładu Opieki i Rehabilitacji AKCEMED
  "Problemy pielęgnacyjne u ludzi w wieku podeszłym, starszym i sędziwym"
  (Prelegentka przedstawi kryteria WHO odnoszące się do etapów starości. Opowie o procesie starzenia i problemach seniorów. W dużej mierze skupi się na problemach pielęgnacyjnych, które wynikają z występowania zaburzeń zarówno fizycznych jak i psychicznych. A te doprowadzają do znacznych utrudnień w funkcjonowaniu pacjentów w wieku podeszłym.)

 • Zuzanna Grabusińska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Południe
  "Nowoczesne technologie a humanizacja w opiece nad osobami starszymi"

 • Przemysław Wiśniewski - Prezes Fundacji ZACZYN, redaktor naczelny pisma "Polityka Senioralna"
  "Starość jako wyzwanie indywidualne i społeczne. Programy uświadamiające wyzwania starzenia i efekty ich realizacji, kierunki zmian systemowych na rzecz polepszenia jakości życia osób starszych"

 • Agata Bluj - Koordynatorka projektu "Siłownia Pamięci", Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
  "„Siłownia Pamięci” -  nowatorski trening umysłu dla seniorów. Materiały do zajęć grupowych oraz aplikacje MEMO na tablety"
  (MEMO to projekt, którego celem było stworzenie multimedialnego, czyli wykorzystującego różne techniki audio-wizualne, urządzenia dedykowanego seniorom (65+). MEMO to rodzina trzech aplikacji na tablet, stworzona dla seniorów i z ich udziałem. Testy pokazały, że z MEMO bez problemów korzystają osoby, które nigdy wcześniej nie miały w ręku tabletu. Korzystanie z niego pomaga osobom starszym oswoić się z nowymi technologiami (i przez to pośrednio zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu i kulturalnemu), ale także, co bardzo ważne – stymulować ich pamięć. A dzięki sprawności umysłu seniorzy mają szansę na samodzielne i bezpieczne funkcjonowanie.)

 • Marek Kruszyński - CMO, Member of the Board, Titanis Sp. z o.o.
  "Neuroforma - interaktywne ćwiczenia funkcji ruchowych i poznawczych do pracy stacjonarnej - w placówce oraz zdalnej - w warunkach domowych."
  (Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane w praktyce możliwości wykorzystania Neuroformy do ćwiczeń w ośrodku oraz w domu. Pokazana zostanie również TeleNeuroforma - platforma umożliwiająca połączenie obu obszarów, czyli świadczenie zdalnych usług rehabilitacyjnych i wykonywanie ćwiczeń pod zdalnym nadzorem specjalisty.)

 • Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu NaszSenior.pl
  "Nowa definicja SREBRNEJ OPIEKI"
  (SREBRNA OPIEKA proponuje rozwiązania dopasowane do poziomu bieżących oczekiwań w zakresie: uregulowań prawnych, usług wsparcia, oferowanych technologii oraz dopasowanych kosztów. Najefektywniejszym rozwiązaniem, które łączy zalety szybkiego reagowania, sprawnej oceny wymaganych działań z zachowaniem optymalnego budżetu jest wprowadzenie w otoczenie podopiecznych właściwych urządzeń połączonych z centrum alarmowym. Nowa definicja SREBRNEJ OPIEKI dbając o wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa podopiecznych uwzględnia możliwości i realia budżetowe. O ile urządzenia mogą być nieskomplikowane i oferować podstawową funkcjonalność lub udostępniać bardzo zaawansowane funkcje, to krytyczne są trzy cechy: cena, dyskrecja i długi czas pracy bez jakiejkolwiek ingerencji.Współcześnie w centrum alarmowym muszą pracować operatorzy, ratownicy i lekarze. Jednak już dzisiaj w wielu zakresach systemy komputerowe mogą ich wspierać lub uzupełniać w podejmowaniu jak najlepszych decyzji. SREBRNA OPIEKA korzystając z monitorowania czujników i przechwytywania danych za pośrednictwem urządzeń wyposażonych w łączność bezprzewodową umożliwia już dzisiaj w Polsce, co najmniej: błyskawiczną reakcję, rozmowę z ratownikiem lub lekarzem za pośrednictwem łącza audio lub wideo.)
 
Tematyka konferencji:

1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami
 • systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
 • elektroniczna wymiana danych
 • e-usługi
 • e-zdrowie
 • technologie cyfrowe
 • rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
 • opaski monitorujące funkcje życiowe
 • czujniki upadku
 • sprzęt medyczny

2.Opieka nad seniorami w Polsce

 • dostępność opieki geriatrycznej
 • rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
 • ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
 • formy opieki nad osobami starszymi
 • rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
 • pomoc społeczna dla seniora
 • innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
 • rehabilitacja


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
 • właściciele i osoby zarządzające domami opieki
 • właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
 • personel medyczny


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image
Image

PATRONAT HONOROWY

Image
Image
Image

PARTNER MERYTORYCZNY

Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia MANKO

Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu NaszSenior.pl

Marek Kruszyński - CMO, Member of the Board, Titanis Sp. z o.o.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.