08.10.2020 r.
Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych

8 października 2020 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Systemy i technologie wspierające organizację akcji ratunkowych".
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.


Prelekcje poprowadzili:

 • mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  "Kooperacja świadków zdarzenia w przypadku zdarzeń o charakterze mnogim i masowym"
  (Współczesnemu człowiekowi towarzyszy powszechny pośpiech. Polacy są coraz częściej informowani przez media o tragicznych w skutkach zdarzeniach o charakterze mnogim lub masowym. Niejednokrotnie świadków zdarzenia oraz służby ratunkowe czekają sytuacje obciążone bezwzględnym reżimem czasowym i dużym stresem. Działania nastawione na uratowanie jak największej liczby osób przy braku prawidłowego postępowania mogą doprowadzić do zwiększenia liczby zgonów możliwych do uniknięcia. Pierwsze minuty po zdarzeniu decydują o dalszym powodzeniu akcji ratunkowej. W walce o życie każda sekunda staje się bezcenna.W prezentacji poruszono między innymi problem segregacji na poziomie pierwszej pomocy, współdziałania służb oraz konieczności podejmowania trudnych decyzji w sytuacjach kryzysowy)

 • Piotr Sarna - Dyrektor Biura Usług Telekomunikacyjnych, Enspirion
  Ewa Marciniuk - Pełnomocnik Zarządu ds. handlowych, Enspirion
  "System łączności radiowej TETRA w sytuacjach kryzysowych"
  (Standard TETRA, a za nim systemy łączności radiowej, dyspozytorskiej powstały po to aby stanowić niezawodne, szybkie i bezpieczne wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Dla ekip ratujących ludzkie życie lub usuwających skutki katastrof najważniejsza jest szybkość i skuteczność prowadzonych działań – te z kolei można osiągnąć w dużym stopniu dzięki niezawodnej łączności. Na bazie doświadczeń Grupy Energa, klientów Enspirion chcemy pokazać dlaczego sieć TETRA, którą wybudowaliśmy i udostępniamy jest najlepszym możliwym środkiem łączności w sytuacjach zagrożenia)

 • Michał Kucap - Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego woj. śląskiego; doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  "Procedura postępowania w przypadku wystąpienia wypadku z dużą ilością poszkodowanych narzuconą przez Ministerstwo Zdrowia"
  (Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych” jest zaleceniem Ministerstwa Zdrowia. Celem procedur jest ujednolicenie postępowania w każdym ogniwie Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w razie wystąpienie wypadku z dużą liczbą poszkodowanych. Postępowanie opisane w  procedurach obowiązuje: zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe, dyspozytorów medycznych, wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego, centra urazowe, jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, izby przyjęć szpitali, wojewodów, w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym)

 • st. kpt. Arkadiusz Kaniak - Oficer Prasowy Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze, specjalista z zakresu zarządzania i administracji systemów IT oraz łączności.
  "Innowacyjne technologie z zakresu systemów teleinformatycznych oraz łączności specjalnej wspomagające organizację akcji ratowniczych"
  (Technologie informatyczne staja się podstawowym narzędziem komunikacji, a informacja pozyskiwana dzięki nim coraz częściej ma największą wartość. Jest to szczególnie widoczne podczas działań ratowniczych, kiedy przed przystąpieniem do pracy, ilość informacji o zdarzeniu jest szczątkowa, co ma wpływ nie tylko na same działania, ale również na bezpieczeństwo ratowników.
  Prelekcja jest próbą zobrazowania zarządzania zdarzeniem przy wykorzystaniu najnowszych technologii, których celem jest poprawa działań operacyjnych i pracy organizacyjnej Straży Pożarnej)Tematyka konferencji:

 • Organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej
 • Komunikacja podczas akcji ratunkowych
 • Struktura kierowania działaniami ratowniczymi
 • Logistyka działań służb ratowniczych w zdarzeniach masowych
 • Pojęcie, zakres i organizacja pierwszej pomocy
 • Łączność specjalna – współdziałanie i skuteczna komunikacja służb administracyjnych, służb mundurowych i ratowników
 • Systemy teleinformatyczne dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa
 • Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej
 • Informacja przestrzenna – podstawa akcji ratunkowych
 • Systemy mobilne dla służb szybkiego reagowania
 • Telemedycyna w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego


Grupa docelowa:

 • Koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR, jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,
 • Funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej,
 • Dyrektorzy publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej,
 • Ordynatorzy (Kierownicy) Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych,
 • Przedstawiciele Centrów Powiadamiania Ratunkowego,
 • Specjaliści od zarządzania kryzysowego.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image

PRELEGENCI

mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Piotr Sarna - Dyrektor Biura Usług Telekomunikacyjnych, Enspirion

Michał Kucap - Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego woj. śląskiego; doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ewa Marciniuk - Pełnomocnik Zarządu ds. handlowych, Enspirion

st. kpt. Arkadiusz Kaniak - Oficer Prasowy Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze, specjalista z zakresu zarządzania i administracji systemów IT oraz łączności.

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.