PARTNERZY WYDARZENIA

PARTNER BRĄZOWY

Eveo jest czołowym polskim producentem rozwiązań typu software house, zajmującym się tworzeniem oprogramowania przeznaczonego do zarządzania wyświetlanym na ekranach kontentem (informacje, reklama, ogłoszenia). Kluczowe produkty firmy to:

a) system URVE Digigtal Signage dedykowany do zarządzania kontentem,
b) system rezerwacji sal wraz z dotykowymi panelami Lobo do prezentowania agendy spotkań.
Dodatkowo firma zajmuje się produkcją komputerów odtwarzających, zaprojektowanych i dedykowanych do odtwarzania multimediów. System URVE przeznaczony jest do emitowania i prezentowania na monitorach LCD i plazmach (oraz innych elektronicznych nośnikach) materiałów multimedialnych oraz innego rodzaju informacji. Mogą to być:
- treści multimedialne (prezentacje, reklamy, oferta produktowa, itp.),
- informacje on-line (informacje pochodzące z Internetu/Intranetu, baz danych, systemów wewnętrznych klienta itp.),
- źródła video (obraz pochodzący z kamery, TV, inne).
System URVE charakteryzuje się szerokimi możliwościami wykorzystania w różnych branżach, co sprawia, że jest uniwersalnym rozwiązaniem dedykowanym do zarządzanie informacjami. Co więcej interface użytkownika został zaprojektowany dla osób nie technicznych co sprawia że praca w systemie jest łatwa i przyjemna.

PARTNER

Działające od 15 lat na rynku polskim Trapeze Poland jest częścią międzynarodowej grupy Trapeze obchodzącej w tym roku jubileusz 50-lecia. Jako lider branży dostarcza innowacyjne produkty i rozwiązania w zakresie planowania zasobów ludzkich i pojazdów, kontroli operacyjnej, informacji pasażerskiej, systemów biletowych, a także zarządzania zajezdnią i flotą. Wdrożone systemy pomagają setkom publicznych i prywatnych organizacji na całym świecie zwiększając ich wydajność, jakość działań, powodując wzrost satysfakcji, bezpieczeństwa i punktualności w transporcie pasażerskim. Firma pracuje nad rozwiązaniami mobilności jutra, jak wdrożenie pojazdów autonomicznych do transportu publicznego. Trapeze ma ponad 30 biur w Europie, Ameryce Północnej oraz w rejonie Azji i Pacyfiku.

PARTNER

Scania Polska S.A. jest generalnym dystrybutorem i przedstawicielem Scania CV AB, światowego lidera w obszarze kompleksowych rozwiązań transportowych. W Polsce sieć Scania tworzą: 11 dilerów i 39 autoryzowanych serwisów oraz własne centrum szkoleniowe. Scania Polska S.A oferuje szeroki wachlarz usług dodatkowych, m.in. zarządzanie flotą, szkolenia kierowców w Szkole Jazdy Scania, umowy obsługowo-naprawcze, 24h serwis drogowy Scania Assistance, wynajem krótkoterminowy i długoterminowy oraz usługi leasingowe Scania Finance Polska. Pozycja Scania na polskim rynku i rozwinięta sieć serwisów stanowią gwarancję dostępu do rozwiązań transportowych na najwyższym poziomie. W ofercie Scania w Polsce dostępne są również pojazdy ciężarowe zasilane LNG i CNG, co przyczynia się do rozwoju zrównoważonych systemów transportowych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.pl.

PARTNER

Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. Grupa Volvo oferuje również kompletne rozwiązania w zakresie finansów i usług. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych, kiedy to firma ugruntowała swoją pozycję w sprzedaży samochodów ciężarowych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: największą fabrykę autobusów Volvo w Europie, produkującą m.in. innowacyjne autobusy hybrydowe i hybrydowo-elektryczne, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.

Volvo Polska zatrudnia ponad 3 tysiące pracowników i jest wiodącym pracodawcą w mieście i w regionie, utytułowanym wyróżnieniami dla najlepszego pracodawcy. W 2016 roku firma Volvo Polska po raz siódmy otrzymała tytuł Top Employer przyznawany przez Top Employers Institute tym pracodawcom, którzy w procesie certyfikacji wykażą, że spełniają najwyższe, międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Volvo uzyskało też drugie miejsce w kategorii Motoryzacja i Lotnictwo w badaniu pracodawców prowadzonym przez firmę Antal oraz czwarte miejsce w gronie dziesięciu najbardziej atrakcyjnych pracodawców w badaniu Randstad.

Volvo Polska Sp. z o.o.
ul. Mydlana 2
51-502 Wrocław
tel. 71 302 17 00
www.volvogroup.pl 
www.volvobuses.pl

PARTNER

Mobilis to firma o polskich korzeniach, świadcząca kompleksową obsługę przewozów autobusowych dla dużych, średnich i małych miast od ponad 20 lat. Jesteśmy największym przewoźnikiem prywatnym w Warszawie oraz w Krakowie. Z sukcesem wygrywamy kolejne kontrakty na świadczenie wysokiej jakości usług. Mamy zespół specjalistów mogących zorganizować, realizować, nadzorować lub doradzać komunikację autobusową w miastach. W działalności wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie zebrane zarówno na rynku polskim, jak i w Europie.

PARTNER

Hitachi Information Control Systems Europe jest brytyjskim dostawcą specjalistycznego oprogramowania stosowanego w kolejowych systemach zarządzania i sterowania, w tym symulatorów sygnalizacji w ruchu kolejowym oraz systemów automatycznego wyznaczania tras. Jesteśmy integratorem systemów zarządzania ruchem kolejowym firmy Hitachi na rynku brytyjskim i europejskim, współpracując ściśle z Hitachi Rail Europe.
Hitachi oferuje kompletny zestaw rozwiązań, które mogą być stosowane w szerokim zakresie scenariuszy: od szkoleń dyżurnych ruchu aż po walidację nowych rozwiązań infrastrukturalnych. Dzięki nim możliwe jest sprawdzenie czy planowane modernizacje lub inwestycje przyniosą oczekiwane rezultaty.

PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Energii objęło Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Ministerstwo Energii powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r., z mocą obowiązywania od dnia 27 listopada 2015 r. Minister Energii - zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 9 grudnia 2015 r. - kieruje działami administracji rządowej energia i gospodarka złożami kopalin. Obsługę zapewnia mu Ministerstwo Energii będące jednostką budżetową. Misją Ministerstwa Energii jest tworzenie regulacji dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Państwa. Funkcję ministra energii od 1 grudnia 2015 r pełni Krzysztof Tchórzewski.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju objęło Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie działów administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny. Od 9 stycznia 2018 r. funkcję Ministra Inwestycji i Rozwoju sprawuje Jerzy Kwieciński. 

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Województwo mazowieckie obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km² i jest największym województwem w Polsce. Strategia rozwoju jest realizowana poprzez programy wojewódzkie. W szczególności kładziony jest nacisk na tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli. Urząd Marszałkowski promuje racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtuje środowisko naturalne, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wspierany jest rozwój kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego.

Marszałek Województwa Opolskiego, Andrzej Buła objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Województwo opolskie obejmuje obszar o powierzchni 9412 km² i jest obecnie najmniejszym województwem w Polsce. Województwo Opolskie to wielokulturowy region, wykształconych, otwartych i aktywnych mieszkańców z konkurencyjną i innowacyjną gospodarką oraz z przyjaznym środowiskiem. Najważniejszym i horyzontalnym wyzwaniem rozwojowym regionu jest zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji. Jest to odpowiedź na niekorzystną sytuację demograficzną regionu, który systematycznie traci kapitał ludnościowy.

Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ma osobowość prawną, posiada także zdolność prawną i zdolność sądową, może więc występować w procesach cywilnych jako strona. By samorząd województwa mógł samodzielnie wykonywać swoje zadania i korzystać ze swoich praw został wyposażony w osobowość prawną oraz organy, którymi są sejmik województwa oraz zarząd województwa. Do zadań samorządu należą sprawy z zakresu m.in: modernizacji terenów wiejskich i ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej; zagospodarowania przestrzennego; transportu zbiorowego i dróg publicznych, dlatego wydarzenie to odbywa się pod Patronatem Marszałka Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego.

Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego.
Podstawowym zadaniem i jednocześnie celem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jest określenie strategii rozwoju województwa i prowadzenie polityki rozwoju regionu. Województwo Pomorskie zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. km 2, co stanowi około 6 proc. powierzchni Polski. Zamieszkuje je 2,2 mln mieszkańców. Stolica regionu Gdańsk, jest znana w Europie i na świecie z uwagi na narodziny i wielki zryw Solidarności w 1980 roku pod przywództwem Lecha Wałęsy. Zryw, który stał się impulsem dla demokratycznych przemian w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski objął Patronatem Honorowym Forum Transporu Publicznego. Urząd Marszałkowski prowadzi strategię rozwoju województwa oraz prowadzi politykę rozwoju biznesu. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 stanowi całościową koncepcję rozwoju województwa w perspektywie średniookresowej oraz podstawowy instrument koordynacji programów operacyjnych i rozwojowych na poziomie regionu w okresie siedmiu lat. Przyjęto model rozwoju, który można określić jako: rozwój poprzez akumulację kapitału w branżach istotnych dla regionu.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków, powołany do realizacji kompetencji Zarządu, w tym w szczególności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Siedzibą Urzędu jest miasto Szczecin. Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski i obejmuje swym zasięgiem 114 gmin i 21 powiatów, w tym 3 grodzkie (miasta na prawach powiatu) i 18 ziemskich i jest piątym co do wielkości regionem Polski.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Marszałek został wybrany przez sejmik bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Zarząd jest organem kolegialnym, swoje zadania pełni między innymi poprzez podejmowanie uchwał. Jest uprawniony do wykonywania zadań samorządu, które nie zostały zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd województwa swoje zadania wykonuje przy pomocy urzędu marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbieta Anna Polak po raz drugi objęła Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego jest aparatem pomocniczym Zarządu i wykonuje zadania, które wynikają ze sprawowania przez Zarząd funkcji organu wykonawczego województwa. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 6 marca 2000 r. (Uchwała Nr XV/91/2000) przyjęto Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) jako pierwszą w kraju strategię regionalną. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału zadań i kompetencji oraz indywidualnej odpowiedzialności za ich wykonanie.

Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski objął Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego od chwili powołania tj. od 1 stycznia 1999 r. podejmuje szereg inicjatyw, przekraczających kanony powszechnie obowiązujące w polskiej administracji publicznej. U źródeł innowacyjnego podejścia do zarządzania leżą założenia skutecznego, efektywnego i przyjaznego działania. Są one wpisane w fundamentalną deklarację instytucji – misję: "Sprawny i skuteczny urząd regionalnej administracji publicznej realizujący z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju Małopolski". Wizja przyjaznej, pro-obywatelskiej administracji jest realizowana w bieżącej działalności urzędu, a w tym przypadku, poprzez honorowy patronat Marszałka Województwa Małopolskiego.

Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski objał Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Warszawa jest stolicą Polski i województwa mazowieckiego. Jest największym miastem kraju, położonym w jego środkowo-wschodniej części nad Wisłą. Społeczna Strategia Warszawy przedstawia problemy społeczne i wyzwania stojące przed Warszawą, prezentuje także możliwości pokonywania trudności i szanse rozwoju potencjału miasta. Do celów Społecznej Strategii Warszawy należy: zintegrowanie polityki społecznej, wzrost potencjału społecznego, integracja i reintegracja społeczna i zawodowa. Cele postawione przed Warszawą skupiają się na człowieku.

Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska objęła Patronatem Honorowym Forum Transportu Publicznego. Misją Urzędu Miasta Łodzi jest najwyższa jakość w wypełnianiu zadań publicznych w sposób zgodny z wymaganiami prawa oraz rozwój pracowników, a także stworzenie i rozwijanie warunków wpływających na profesjonalną i przyjazną obsługę mieszkańców i wszystkich klientów Urzędu. W celu zapewnienia skutecznej realizacji Polityki jakości w Urzędzie Miasta Łodzi wyznacza się następujące cele:
- wdrożenie wysokich standardów świadczenia usług publicznych
- zapewnienie otwartej i przejrzystej polityki informacyjnej Urzędu, a także doskonalenie komunikacji pomiędzy klientami a Urzędem
- rozwój innowacyjnych rozwiązań zarządczych i technicznych, szczególnie w zakresie nowoczesnych metod komunikacji i technologii informatycznych, mających wpływ na bliskość i łatwość dostępu do świadczonych usług
- zapewnienie profesjonalnej, ciągle doskonalonej kadry pracowniczej, która w sposób rzetelny realizuje powierzone zadania, stosując zasady etyki zawodowej.

Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu (SET) to organizacja zrzeszająca czołowych polskich ekspertów – praktyków zajmujących się od wielu lat problematyką infrastruktury i transportu. Swoją działalność koncentrują na m.in.:
- prowadzeniu i promowaniu wyników badań ilościowych nad ekonomiką transportu ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla kolei;
- wspieraniu przedsiębiorców, organizatorów transportu oraz użytkowników korzystających z transportu, w realizacji misji przyjaznego i ekonomicznego transportu osób i rzeczy;
- kreowaniu pozytywnych zmian w transporcie;
- uczestnictwie oraz organizacji konferencji i paneli dyskusyjnych na temat rozwoju polskiego transportu i infrastruktury.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu  przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie wraz z miastem Olsztyn realizuje aktualnie projekt modernizacji systemu publicznego transportu zbiorowego, polegający na uruchomieniu nowego podsystemu tramwajowego olsztyńskiej komunikacji miejskiej, obok dotychczas funkcjonującego podsystemu autobusowego. Wizja transportu publicznego w Olsztynie i w gminach ościennych zakłada funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów – w sposób tworzący z tego transportu realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem osobowym.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie objął Patronatem Honorowym konferencję Forum Transportu Publicznego. Na czele Zarządu stoi Dyrektor Anna Kowalska. Podstawowym przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowy.

Instytut Kolejnictwa istnieje już od ponad 65 lat. Od chwili powstania, czterokrotnie zmieniał swoją nazwę. Od początku swojego istnienia Instytut odgrywał i odgrywa trudną do przecenienia rolę w systemie transportu szynowego w Polsce. W jego zakładach, pracowniach i laboratoriach pracowało wielu specjalistów, którzy zgromadzili olbrzymi dorobek wiedzy technicznej, organizacyjnej i eksploatacyjnej. Opracowano tu i wdrożono wiele nowatorskich rozwiązań, dzięki którym kolej odnotowała znaczący postęp technologiczny w wielu dziedzinach swojej działalności.

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją obywatelską niezależną od partii politycznych. Od 2004 roku działającą po stronie obywateli. Misją INSPRO jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich. "Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia" - mówią przedstawiciele INSPRO.

PATRONAT MEDIALNY
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki