PARTNERZY


 

Image

PARTNER

Schrack Seconet jest dziś jednym z największych i najbardziej znanych producentów systemów sygnalizacji pożarowej, systemów przyzywowych i komunikacji szpitalnej na świecie. W swojej ofercie posiada również dźwiękowy system ostrzegawczy a także zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-FIRE. Produkty firmy dostępne są w kilkudziesięciu krajach na świecie.
Schrack Seconet w Polsce
Na przestrzeni prawie trzydziestu lat działalności w Polsce firma wyposażyła ponad 5000 obiektów w całą gamę systemów sygnalizacji przeciwpożarowej oraz systemów przyzywowych i dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Schrack Seconet jako pierwsze europejskie przedsiębiorstwo w branży otrzymało certyfikat jakości ISO 9001 we wszystkich dziedzinach swojej działalności. Jakość tę, jak i najwyższy poziom satysfakcji dla użytkowników systemów w Polsce, gwarantuje najlepiej rozwinięta w kraju sieć Autoryzowanych Partnerów, do której należą najlepsze firmy w branży, mogące pochwalić się szerokim doświadczeniem oraz doskonałym przygotowaniem do świadczenia usług naszym klientom. Kwalifikacje potwierdzane są odpowiednimi certyfikatami uzyskanymi po odbyciu szeregu szkoleń zarówno w Polsce, jak i w naszym centrum szkoleniowym w Wiedniu. Najwyższą wartością dla Schrack Seconet jest jakość świadczonych usług w połączeniu z najlepszą wartością użytkową i niezawodnością produktów.
Technologia najwyższej jakości
Schrack Seconet oferuje szyte na miarę, efektywne i kompleksowe rozwiązania, które są opracowywane i wdrażane według indywidualnych zleceń i wymagań każdego klienta.
W swojej ofercie posiadamy innowacyjne rozwiązania komunikacyjne tj. systemy przyzywowe i komunikacji które dzięki ich zastosowaniu poprawiają szybkość komunikacji, wydajność oraz obniżają koszty utrzymania obiektów i tym samym stają się bardziej atrakcyjne i przyjazne dla pacjentów oraz personelu.
VISOCALL IP jest pierwszym na świecie najnowszym certyfikowanym systemem przyzywowym i komunikacji opartym na standardzie IP.
Innowacyjny system jest elastyczny w konfiguracji, bazujący na standardowym okablowaniu. Zastosowanie tego systemu umożliwia pełne wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej poprzez łatwą integrację z innymi systemami.
Inteligentne sieci przyszłości oferują przy zastosowaniu jednej wspólnej technologii komunikacyjnej rozwiązania dla wszystkich obszarów. W ten sposób można łatwo i przejrzyście przedstawić usługi dla pacjentów, informacje dla lekarzy i pielęgniarek oraz czynności związane z zarządzaniem.
Nasze systemy są wykorzystywane przy różnych zastosowaniach w codziennej pracy, jak również spełniają oczekiwania pacjentów związane z rozszerzoną komunikacją. Od wielu lat współpracujemy z placówkami służby zdrowia, domami opieki, planistami, projektantami i konstruktorami, zarówno w kraju jak i za granicą.
Dzięki naszej gamie produktów możemy w pełni zaspokoić dzisiejsze jak i przyszłe wymagania inwestorów.
Nasze systemy przyzywowe są certyfikowane zgodnie z normą DIN VDE 0834. Dzięki temu odpowiedzialny zarządca może być pewien, że otrzymuje najwyższe bezpieczeństwo i jakość zgodnie z najnowszymi dyrektywami i normami oraz pewność, że spełnione zostaną wszystkie wymogi odnośnie bezpiecznej i nowoczesnej eksploatacji w klinikach, szpitalach oraz w domach opieki i starości.
Szersze informacje na temat produktów firmy można znaleźć na stronie internetowej www.schrack-seconet.pl

Image

PARTNER

SiDLY to polska firma telemedyczna zajmująca się projektowaniem rozwiązań umożliwiających świadczenie usług teleopieki. Jest jedynym w Polsce certyfikowanym producentem najbardziej innowacyjnych produktów medycznych, tworzonych z myślą o osobach starszych, schorowanych, dbających o swoje zdrowie, świadomych. Urządzenia dostosowane są również do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, dostarczają usługi teleopieki, które świadczone są przez Specjalistów z Telecentrum.

Co nas wyróżnia?

 • Opaski telemedyczne SiDLY produkowane są w Polsce.
 • Jesteśmy jedynym w Polsce producentem opasek medycznych.
 • Blisko 4000 osób zaufało teleopiece SiDLY.
 • Ponad 25 samorządów z wdrożonym projektem teleopieki SiDLY.
 • Ponad 150 000 wykonywanych miesięcznie pomiarów.
 • Blisko 16 krajów na całym świecie objętych systemem teleopieki SiDLY.
 • Ponad 11 750 km dzieli nas od jednego z najbardziej oddalonych klientów.
Image

PARTNER

Firma Orliman powstała w latach 30-tych XX wieku, na południu Hiszpanii w Valencji, jako firma rodzinna. Przedmiotem jej działalności było holistyczne podejście do pacjenta począwszy od diagnostyki ortopedycznej poprzez poradę lekarską do indywidualnego wytwarzania i doboru środków zaopatrzenia ortopedycznego.Strategia rozwoju ORLIMANA od początku bazuje na prowadzeniu ciągłych badań, których celem jest poszukiwanie nowych rozwiązań w już oferowanych produktach oraz tworzenie nowych, funkcjonalnych rozwiązań.
Orliman jest bardzo nowoczesną firmą produkcyjno-badawczą, która praktycznie wszystkie oferowane artykuły zaopatrzenia ortopedycznego wykonuje samodzielnie. Zatrudnione osoby reprezentują poziom umiejętności i wiedzy, który pozwala określać ich mianem profesjonalnych specjalistów w swoich dziedzinach.
Wszystkie produkowane przez ORLIMAN produkty są zgodne z europejskimi normami i posiadają stosowne certyfikaty. Standard OEKO-TEX gwarantuje, iż stosowane materiały są nieszkodliwe i nietoksyczne dla zdrowia ludzi. Certyfikat IBV gwarantuje odpowiednią, biomechaniczną współpracę oferowanych produktów z częścią ciała, którą mają wspomagać, zabezpieczać lub unieruchamiać. Dzięki zachowaniu powyższych wymagań produkty ORLIMAN są wysokiej jakości i doskonale spełniają swoje funkcje terapeutyczne.

Image

PARTNER

MDT Medical od 25 lat świadczykompleksowe usługi opieki medycznej i telemedycznej oraz teleopiekiw oparciu o nowoczesne technologiew Polsce i na świecie. Celem naszych usługjestzapewnienie skutecznejopieki medycznej, poprawieniewarunków życiowych pacjenta i/lub osób starszych bądź niesamodzielnych, oraz skrócenie czasu leczenia wraz z redukcją kosztów.
Opracowujemy szczegółowe systemy wsparcia w oparciu o:
- Wsparcie Telemedyczne, które w sytuacjach alarmowych mogą być uzupełnione o Konsultacje Telemedyczne,
- Jednostka Bezpośredniego Reagowania – dostępny przez 24 godz. zespół pracowników socjalnych o kompetencjach niezbędnych do świadczenia usług opiekuńczych i udzielania pierwszej pomocy
- Zespół medyczny dostępny przez 24 godziny
- Instalacja i nadzór systemów teleopieki – zarządzanie alarmami 24/7 dzięki własnemu Centrum Alarmowemu i natychmiastowa reakcja w sytuacji kryzysowej.
Ponad 40 000 obsługiwanych pacjentów czyni nas największym niezależnym podmiotem świadczącym tego typu usługi w Polsce. Naszym credo jest integralna opieka nad pacjentem.

Image

PARTNER

Gigaset to synonim nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych, które od ponad siedmiu dekad powstają w niemieckim Bocholt. Jesteśmy europejskim liderem w obszarze telefonii biznesowej oraz domowej, systematycznie rozszerzamy także gamę oferowanych usług i produktów. Chcemy, aby nowoczesna technologia jeszcze lepiej służyła komunikacji między ludźmi, zapewniała pełne bezpieczeństwo i spełniała potrzeby każdego użytkownika. Stawiamy na innowacyjne koncepcje oraz jakość dumnie określaną mianem „Made in Germany”. Oferowane przez Gigaset produkty oraz usługi obejmują telefony stacjonarne, smartfony, centrale telekomunikacyjne, akcesoria Bluetooth oraz rozwiązania do obsługi inteligentnego domu. W ich skład wchodzi m.in. Gigaset smart care, czyli niezawodny system asystujący dla seniorów. Wspiera on bezpieczną i samodzielną egzystencję starszej osoby w domu oraz zapewnia spokój tym, troszczą się lub odpowiadają za jej bezpieczeństwo oraz komfort. Gigaset smart care składa się m.in. z łatwych w montażu, inteligentnych czujników, dedykowanej aplikacji, systemu powiadomień oraz pełnego zaplecza informatycznego, obsługiwanego przez naszych specjalistów.

PATRONAT HONOROWY


 

Image

Pracodawcy Medycyny Prywatnej to organizacja zrzeszająca prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego. Pracodawcy Medycyny Prywatnej biorą czynny udział w procesie legislacji, podkreślając znaczenie i rolę prywatnego sektora w ochronie zdrowia i stojąc na straży równego dostępu do finansowania publicznego oraz równego traktowania prywatnych i publicznych podmiotów. Przedstawiciele Pracodawców MP uczestniczą w pracach Trójstronnego Zespołu ds. Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia, Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP oraz kluczowych dla legislacji zespołów konsultacyjnych.

Image

Federacja Pacjentów Polskich to przedstawiciele ponad 50 organizacji pacjentów. Widząc pogłębiającą się zapaść systemu ochrony zdrowia, podjęli prace mające na celu utworzenie zrzeszenia. Tylko taka organizacja, skupiająca przedstawicieli organizacji pacjentów może skutecznie wpływać na decyzje dotyczące kierunku reformy systemu, zapewniających jednocześnie zabezpieczanie interesów wszystkich NAS, czyli pacjentów. W wyniku akceptacji tej idei, powstała Federacja Pacjentów Polskich (FPP). Misją Federacji jest integracja środowiska pacjentów, ochrona praw, reprezentowfanie interesów pacjentów oraz dążenie do poprawy jakości opieki zdrowotnej i usług medycznych.

Image

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (PTMR) zostało utworzone w roku 1999. Towarzystwo jest organizacją interdyscyplinarną, zrzeszającą wszystkich zainteresowanych medycyną rodzinną, przede wszystkim lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej. Cele PTMR:

 • upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie szeroko rozumianej medycyny rodzinnej oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie,
 • umożliwianie wymiany doświadczeń i informacji na temat medycyny rodzinnej,
 • służenie jako płaszczyzna współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami różnych dyscyplin medycznych,
 • inspirowanie lekarzy rodzinnych do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • zachęcanie lekarzy rodzinnych do twórczej pracy naukowej i rozpowszechnianie wyników ich badań,
 • udział w opracowywaniu programów szkolenia, przepisów dotyczących medycyny rodzinnej.

PATRONI MEDIALNI


 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.