PARTNERZY


 

Image

VECTO Sp. z o.o. działa od 2008 roku. Firma łączy kilkudziesięcioletnie doświadczenie kadry kierowniczej z potencjałem młodego zespołu, który rozumie realia rynku IT i wyzwania stojące przed firmami i instytucjami wobec dynamicznie zmieniającej się technologii. Spółka dostarcza i wdraża systemy informatyczne oraz świadczy usługi outsourcingu IT dla firm. Oferuje kompleksowe rozwiązania zabezpieczania danych oraz backupu w oparciu o produkty renomowanej firmy DELL EMC. Wszystkie prace wdrożeniowe wykonuje zespół certyfikowanych, doświadczonych inżynierów.

W 2018 roku, VECTO została uhonorowana prestiżowym tytułem Diamentu Forbesa. Nagroda ta przyznawana jest firmom, które w ciągu ostatnich trzech lat rozwijały się najszybciej i osiągnęły największy wzrost. Wśród najważniejszych kryteriów znalazły się również takie elementy, jak wartość majątku, wiarygodność biznesowa i brak negatywnych zdarzeń prawnych. Za rzetelne opracowanie wyników odpowiada redakcja magazynu Forbes oraz wywiadownia gospodarcza Bisnode Polska. VECTO jest autorem raportu „Cyberbezpieczeństwo w polskich firmach 2019”, stanowiącego analizę świadomości zagrożeń i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych, stosowanych przez polskie firmy.

Image

A plus C Systems jest marką należącą do firmy media-press.tv S.A., która od 30 lat (1988r) dostarcza zaawansowane systemy informatyczne dla firm na całym świecie. Oprogramowanie tworzone przez A plus C Systems pozwala na sprawne, wydajne i wygodne zarządzanie zasobami informatycznymi i ludzkimi w firmach prywatnych oraz instytucjach państwowych. Nasze oprogramowanie obejmuje działaniem wszystkie elementy infrastruktury IT (sprzęt, oprogramowanie, użytkownicy, Internet). Kompleksowość działania łączymy z profesjonalnymi technologiami oraz innowacyjnym, przyjaznym interfacem.

Programy przyjazne dla użytkownika.

Nawet najbardziej rozbudowany system, który jest jednak nieprzyjazny i skomplikowany w obsłudze, nie będzie w pełni wykorzystywany przez użytkownika. Nasze programy mają być przyjazne, a ich obsługa jak najbardziej intuicyjna, aby użytkownicy w prosty i szybki sposób mogli poznać i wykorzystać wszystkie ich funkcje.

Funkcje, których potrzebują użytkownicy.

W naszych systemach rozwijamy funkcje, co do których mamy pewność, że to ich właśnie oczekują użytkownicy. Aktualizacje oprogramowania uwzględniają zawsze propozycje i uwagi zgłaszane przez naszych klientów. Dzięki temu użytkownicy współuczestniczą w kreowaniu nowych funkcji i w efekcie otrzymują program dokładnie taki, jakiego sobie życzą.

Realne generowanie oszczędności.

Jak pokazują doświadczenia użytkowników naszych systemów uplook oraz statlook, ich wdrożenie generuje oszczędności na wielu poziomach. Zaczynając od oszczędności związanych ze sprzętem i oprogramowaniem, poprzez oszczędności związane ze zwiększeniem wydajności infrastruktury aż po radykalny wzrost efektywności pracowników. System statlook pozwala także znacznie zaoszczędzić czas pracowników działu IT odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie sieci informatycznej.

PATRONAT HONOROWY


 

Image

Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest instytucją naukowo-badawczą skupiającą niezależnych ekspertów z dziedziny teleinformatyki, prawa, administracji oraz public relations. Powstał w roku 2007. Podstawowym celem Instytutu jest działalność naukowa, badawcza oraz zastosowanie wyników tych prac w praktyce poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań a także poprzez szeroko rozumianą edukację. Instytut realizuje projekty promujące ideę elektronicznej administracji, polegające na realizacji zadań publicznych przez organy administracji państwowej i samorządowej za pomocą nowoczesnych technologii internetowych, które są łatwo dostępne poprzez Internet dla interesantów, co czyni urzędy dostępnymi w dowolnie wybranym miejscu i czasie.

Image

Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój (MII) inicjuje i wspomaga współpracę badawczo-rozwojową podmiotów gospodarczych z ośrodkami naukowymi, badawczymi  i edukacyjnymi w kraju i za granicą oraz promuje krajowy dorobek w dziedzinie inteligentnego rozwoju  w tym  innowacyjno – wdrożeniowe i nowatorskie rozwiązania w nauce i edukacji na forum międzynarodowym. Fundacja w realizacji swoich celów statutowych prowadzi współpracę krajową i międzynarodową z władzami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami prywatnymi i publicznymi sektorów edukacji, sektorów gospodarki i organizacji pozarządowych. Prowadzi działalność badawczą, rozwojową, analityczną i ekspercką i w tym zakresie podejmuje działania marketingowe, wydawnicze i informacyjne oraz organizuje konferencje, debaty, fora gospodarcze oraz kursy, wykłady, szkolenia specjalistyczne. Fundacja wspiera międzynarodową działalność upowszechniającą naukę. Prezesem Zarządu Fundacji jest dr Sylwia Gwoździewicz. 

Image

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska został powołany w 1941 roku. Jest najstarszą i największą na świecie organizacją, skupiającą audytorów wewnętrznych. W blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych jest zrzeszonych ponad 170 000 osób. Instytut Audytorów Wewnętrznych to światowy lider w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, badań, kształcenia i przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Ma decydujący wkład w procesy wzmacniające jakość zarządzania oraz wzmacniania mechanizmów kontroli i zarządzania ryzykiem w organizacjach, bez względu na ich formę prawną i strukturę własnościową na całym świecie. Promuje wykorzystanie wypracowanych narzędzi zarządzania dla osiągania celów biznesowych oraz ustawicznie zaleca usprawnianie ładu korporacyjnego w organizacjach dla uzyskania efektu równowagi pomiędzy indywidualnymi i korporacyjnymi celami we wszelkich organizacjach. Wydaje czasopismo „The Internal Auditor” należące do najlepszych na świecie - periodyk z zakresu teorii i praktyki audytu (www.theiia.org). Instytuty Europejskie zrzeszone są w The European Confederation of Institutes of Internal Auditing z siedzibą w Brukseli.

PATRONI MEDIALNI


 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.