PARTNERZY WYDARZENIA

PARTNER BRĄZOWY

Pracownicy działów IT na całym świecie zmagają się z problemem związanym z wypełnieniem luki pomiędzy realizacją najważniejszych projektów związanych z IT a zapewnianiem lepszych wyników biznesowych. Co jeśli powiemy Państwu, że rozwiązanie obu tych problemów już znajduje się w Waszej sieci? Jako jedyna firma na rynku skoncentrowana wyłącznie na kompleksowych rozwiązaniach sieciowych dla przedsiębiorstw, Extreme posiada unikalne narzędzia pomagające organizacjom dowolnych rozmiarów wykorzystać ich sieci do budowy silniejszych relacji z ich klientami, partnerami, pracownikami i gośćmi - relacji, które przekładają się na lepsze wyniki biznesowe, większą lojalność oraz rzeczywiste korzyści finansowe.

PARTNER BRĄZOWY

Firma Konsultant IT Sp z o.o. istnieje od od 2001 roku. Zajmuje się kompleksową informatyzacją jednostek służby zdrowia zarówno w obszarze sprzętowym (dostarczanie serwerów, stacji roboczych, instalacja sieci informatycznych) jak i wykonywaniem usług integracyjnych w tym wdrażaniem systemów informatycznych części administracyjnej i medycznej.  Informatyzację szpitali w zakresie części medycznej przeprowadzamy w oparciu o system ESKULAP. Informatyzację szpitali w zakresie części administracyjnej przeprowadzamy w oparciu o systemy Simple_ERP, enova365. Jesteśmy również producentem i integratorem systemu ewidencji czasu pracy personelu medycznego „Planowanie Pracy”. Umożliwia on tworzenie elektronicznych grafików czasu pracy personelu medycznego. Posiada on również moduł „Kontrakty lekarskie”. Moduł ten umożliwia kompleksowe rozliczenie pracy lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych na umowach kontraktowych.

PARTNER

Schrack Seconet jest dziś jednym z największych i najbardziej znanych producentów systemów sygnalizacji pożarowej, systemów przyzywowych i komunikacji szpitalnej na świecie. W swojej ofercie posiada również dźwiękowy system ostrzegawczy a także zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-FIRE. Produkty firmy dostępne są w kilkudziesięciu krajach na świecie.
Schrack Seconet w Polsce
Na przestrzeni prawie trzydziestu lat działalności w Polsce firma wyposażyła ponad 5000 obiektów w całą gamę systemów sygnalizacji przeciwpożarowej oraz systemów przyzywowych i dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Schrack Seconet jako pierwsze europejskie przedsiębiorstwo w branży otrzymało certyfikat jakości ISO 9001 we wszystkich dziedzinach swojej działalności. Jakość tę, jak i najwyższy poziom satysfakcji dla użytkowników systemów w Polsce, gwarantuje najlepiej rozwinięta w kraju sieć Autoryzowanych Partnerów, do której należą najlepsze firmy w branży, mogące pochwalić się szerokim doświadczeniem oraz doskonałym przygotowaniem do świadczenia usług naszym klientom. Kwalifikacje potwierdzane są odpowiednimi certyfikatami uzyskanymi po odbyciu szeregu szkoleń zarówno w Polsce, jak i w naszym centrum szkoleniowym w Wiedniu. Najwyższą wartością dla Schrack Seconet jest jakość świadczonych usług w połączeniu z najlepszą wartością użytkową i niezawodnością produktów.
Technologia najwyższej jakości
Schrack Seconet oferuje szyte na miarę, efektywne i kompleksowe rozwiązania, które są opracowywane i wdrażane według indywidualnych zleceń i wymagań każdego klienta.
W swojej ofercie posiadamy innowacyjne rozwiązania komunikacyjne tj. systemy przyzywowe i komunikacji które dzięki ich zastosowaniu poprawiają szybkość komunikacji, wydajność oraz obniżają koszty utrzymania obiektów i tym samym stają się bardziej atrakcyjne i przyjazne dla pacjentów oraz personelu.
VISOCALL IP jest pierwszym na świecie najnowszym certyfikowanym systemem przyzywowym i komunikacji opartym na standardzie IP.
Innowacyjny system jest elastyczny w konfiguracji, bazujący na standardowym okablowaniu. Zastosowanie tego systemu umożliwia pełne wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej poprzez łatwą integrację z innymi systemami.
Inteligentne sieci przyszłości oferują przy zastosowaniu jednej wspólnej technologii komunikacyjnej rozwiązania dla wszystkich obszarów. W ten sposób można łatwo i przejrzyście przedstawić usługi dla pacjentów, informacje dla lekarzy i pielęgniarek oraz czynności związane z zarządzaniem.
Nasze systemy są wykorzystywane przy różnych zastosowaniach w codziennej pracy, jak również spełniają oczekiwania pacjentów związane z rozszerzoną komunikacją. Od wielu lat współpracujemy z placówkami służby zdrowia, domami opieki, planistami, projektantami i konstruktorami, zarówno w kraju jak i za granicą.
Dzięki naszej gamie produktów możemy w pełni zaspokoić dzisiejsze jak i przyszłe wymagania inwestorów.
Nasze systemy przyzywowe są certyfikowane zgodnie z normą DIN VDE 0834. Dzięki temu odpowiedzialny zarządca może być pewien, że otrzymuje najwyższe bezpieczeństwo i jakość zgodnie z najnowszymi dyrektywami i normami oraz pewność, że spełnione zostaną wszystkie wymogi odnośnie bezpiecznej i nowoczesnej eksploatacji w klinikach, szpitalach oraz w domach opieki i starości.
Szersze informacje na temat produktów firmy można znaleźć na stronie internetowej www.schrack-seconet.pl

PARTNER

MM Poland Maszyny Standardy od 2003 roku oferujerozwiązania i produkty minimalizujące ryzyko stosowania aparatury medycznej w procesie leczenia i diagnozowania pacjentów tj.:
1. Systemy informatyczne dla szpitali w obszarze zarządzania aparaturą medyczną i infrastrukturą techniczną, inwentaryzacją i znakowaniem środków trwałych i wyposażenia;
2. Audyt aparatury medycznej i procesu eksploatacji wyposażenia placówek medycznych.
3. Szkolenia dla działów technicznych i aparatury medycznej;
4. Nowoczesne rozwiązania z zakresu organizacji pracy;
5. Badanie bezpieczeństwa elektrycznego i pomiary parametrów funkcjonalnych urządzeń medycznych;
6. Dystrybucję sprzętu kontrolno – pomiarowego firmy Datrend do sprawdzania aparatury medycznej.
MM Poland Maszyny Standardy ma wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń z nadzorowania i utrzymania sprzętu medycznego, produkcji oprogramowania do zarządzania infrastrukturą techniczną oraz dystrybucji sprzętu.
W okresie 15 lat współpracy ze szpitalami:
-zorganizowano szkolenia, seminaria i spotkania tematyczne – dla ponad 2 500 pracowników działów aparatury medycznej;
-wdrożono systemy informatyczne – MM Ewidencja do zarządzania infrastrukturą techniczną w 140 placówkach medycznych, do spisu znakowania i inwentaryzacji - MM Inwentaryzacja w 30 szpitalach;

PATRONAT HONOROWY

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego. Jako reprezentant świadczeniodawców prywatnych w rządowo-parlamentarnym dialogu społecznym, Pracodawcy MP biorą czynny udział w procesie legislacji, podkreślając znaczenie i rolę prywatnego sektora w ochronie zdrowia i stojąc na straży równego dostępu do finansowania publicznego oraz równego traktowania prywatnych i publicznych podmiotów.

Polskie Towarzystwo Higieniczne opara się na tradycjach społecznego ruchu higienicznego jaki zrodził się na terenach Polski jeszcze będącej pod zaborami, w XIX wieku. Misją Polskiego Towarzystwa Higienicznego od początku jego istnienia jest doskonalenie i ochrona zdrowia społeczeństwa poprzez: działalność naukową; publicystyczną i szkoleniową oraz rozwijanie współpracy wielodyscyplinarnej i wielosektorowej, inicjowanie wspólnych działań na rzecz ochrony zdrowia i poprawy jakości życia obywateli. Realizując swoją misję Towarzystwo współpracuje z władzami państwowymi i samorządowymi, uczelniami polskimi i zagranicznymi, pokrewnymi towarzystwami i organizacjami fachowymi oraz  naukowymi w Polsce i na świecie, związanymi z działalnością ochrony zdrowia, szeroko pojętą  profilaktyką i higieną.

Polskie Towarzystwo Lekarskie jest medycznym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem dobrowolnie zrzeszonych lekarzy, które posiada status organizacji pożytku publicznego. Terenem naszej społecznej aktywności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a poprzez Członków Korespondentów utrzymujemy kontakt z polskimi lekarzami na całym świecie. Celem PTL jest dążenie by lekarze w pracy wykazywali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i nienaganną etyką, dlatego głównym zadaniem Towarzystwa jest kształcenie ustawiczne lekarzy, poprzez pogłębianie ich wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i etycznego. Rocznie organizujemy kilkaset spotkań naukowych, edukacyjnych, konferencji i kongresów na szczeblu regionalnym i krajowym. Jako Towarzystwo dążą do integracji lekarzy medycyny ogólnej, rodzinnej i specjalistów różnych gałęzi medycyny.

PATRONAT MEDIALNY
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki