PARTNERZY


 

Image

WAGO Sp. z o.o. należy do grona firm uznawanych za prekursorów i propagatorów innowacyjnych rozwiązań dla elektrotechniki i automatyki. Jest producentem i dostawcą m.in. kompleksowych, otwartych rozwiązań w zakresie nowoczesnych systemów sterowania HVAC, oświetleniem oraz zarządzania budynkami i obiektami przemysłowymi. System Automatyki Budynkowej WAGO to rozwiązanie nowoczesne, skalowalne, zapewniające pełną funkcjonalność w zakresie sterowania i monitoringu w budynkach. WAGO w ramach systemu oferuje kompleksowe rozwiązanie zawierające sterowniki, czujniki, zadajniki oraz oprogramowanie inżynierskie i użytkowe (BMS). System znany jest ze swoich ogromnych możliwości integracji różnych standardów komunikacyjnych, co ma duży wpływ zarówno na łatwość, jak i na koszt integracji urządzeń różnych producentów. Bogaty asortyment sterowników z otwartymi protokołami sieci obiektowych, jak BACnet, MODBUS lub KNX, wraz ze standardowymi modułami wejść i wyjść oraz modułami do podsystemów DALI, M-Bus, MP-Bus, EnOcean lub LonWorks® pozwalają spełnić praktycznie wszystkie wymagania wynikające ze specyfiki rynku automatyki budynkowej.

Image

Sony Professional Solutions stawia sobie za cel uwalnianie olbrzymiej energii drzemiącej w obrazie. Centralne znaczenie w tej wizji ma pomoc klientom w budowaniu opowieści, wprowadzaniu zmian, tworzeniu więzi emocjonalnych, stymulowaniu uczenia się i wyzwalaniu potencjału.Firma Sony znakomicie łączy technologię z kreatywnością. Współpracuje z firmami z różnych sektorów, między innymi mediów i produkcji studyjnej, kina, służby zdrowia, sportu, biznesu i edukacji, dostarczając im nowatorskie rozwiązania, będące stymulacją do zmian.Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu oraz współpracy z zaufanymi i uznanymi partnerami technologicznymi Sony oferuje bogaty wachlarz produktów i usług, które stanowią prawdziwą wartość dla firm oraz źródło informacji, wiedzy, rozrywki i inspiracji dla klientów.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.pro.sony.eu
Zapraszamy na Twittera @SonyProEurope / www.twitter.com/sonyproeurope

Image

A+V - misją firmy jest dostarczanie klientom zaawansowanych rozwiązań multimedialnych wspierających ich działalność operacyjną i biznesową oraz kreujących ich wizerunek. Firma została założona przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte w dużych firmach z branży AV w Polsce i zagranicą. Dzięki temu doświadczeniu i na bieżąco poszerzanej wiedzy oraz dynamicznemu rozwojowi może dziś z powodzeniem brać udział w realizacji największych i najbardziej prestiżowych projektach audiowizualnych w kraju. A+V projektuje i realizuje projekty multimedialne głównie dla Biznesu, Medycyny, Edukacji i Kultury.

PATRONAT HONOROWY


 

Image

Polska Rada Centrów Handlowych to największa w Polsce organizacja skupiająca firmy związane z branżą centrów oraz ulic handlowych.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 240* firm działających w branży nieruchomości handlowych. Polska Rada Centrów Handlowych jest narodowym partnerem International Council of Shopping Centers (ICSC) i działa na terenie Polski od 2003 roku.

Image

IFMA to prestiżowa organizacja o zasięgu globalnym. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska profesjonalistów  z  dziedziny  Facility Managenentu, tworzenia  atmosfery  zaufania  i  szacunku  do  zawodów  Facility  Managera  i  Property Managera oraz wypracowanie profesjonalnych standardów w zakresie Facility Managenent w Polsce. Członkostwo w IFMA to szansa i możliwość osiągnięcia doskonałości w zarządzaniu nieruchomościami poprzez korzystanie ze standardów i dobrych praktyk tworzonych przez organizację, a także wymianę doświadczeń pomiędzy jej członkami.

Image

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, mającą na celu wspieranie sektora budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Naszym dążeniem jest rozwijanie procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

PATRONI MEDIALNI


 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.