PARTNERZY WYDARZENIA

PARTNER BRĄZOWY

Sony Professional Solutions stawia sobie za cel uwalnianie olbrzymiej energii drzemiącej w obrazie. Centralne znaczenie w tej wizji ma pomoc klientom w budowaniu opowieści, wprowadzaniu zmian, tworzeniu więzi emocjonalnych, stymulowaniu uczenia się i wyzwalaniu potencjału.Firma Sony znakomicie łączy technologię z kreatywnością. Współpracuje z firmami z różnych sektorów, między innymi mediów i produkcji studyjnej, kina, służby zdrowia, sportu, biznesu i edukacji, dostarczając im nowatorskie rozwiązania, będące stymulacją do zmian.Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu oraz współpracy z zaufanymi i uznanymi partnerami technologicznymi Sony oferuje bogaty wachlarz produktów i usług, które stanowią prawdziwą wartość dla firm oraz źródło informacji, wiedzy, rozrywki i inspiracji dla klientów.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.pro.sony.eu
Zapraszamy na Twittera @SonyProEurope / www.twitter.com/sonyproeurope

PARTNER

Firma INTERSIEĆ od 2007 roku zajmuje się wdrożeniem projektów programistycznych w zakresie e-learningu. INTERSIEĆ posiada kompleksową ofertę dotyczącą wdrożenia projektów e-learningowych. Oferta obejmuje konsulting, konfigurację platformy e-learning, wdrożenie zmian programistycznych i opracowanie multimedialnych szkoleń na podstawie materiałów dostarczonych przez Klienta.

PARTNER

Asseco Data Systems S.A. jest spółką holdingową Asseco Group Poland., która produkuje i rozwija oprogramowanie, m.in. dla sektora leasingowego oraz samorządów, dostarcza infrastrukturę informatyczną, oferuje centra danych, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się także w usługach bezpieczeństwa i zaufania danych oraz komunikacji masowej. Spółka skupia wiedzę i wieloletnie doświadczenie blisko 900 ekspertów oraz różnorodne kompetencje, pozwalające być jej wiarygodnym partnerem w tworzeniu, rozwijaniu i utrzymaniu systemów informatycznych dostarczanych zarówno do biznesu jak i jednostek administracji publicznej. Z sektorem szkolnictwa wyższego Asseco współpracuje od kilkunastu lat. Dostarcza swoim klientom najwyższej jakości systemy wspierające najważniejsze procesy na uczelni, m.in. platformy edukacyjne, rozwiązania dla Akademickich Biur Karier, systemy dziekanatowy i ERP oraz szkolenia i sprzęt. Doświadczeniu firmy zaufało już kilkadziesiąt polskich uczelni, które na co dzień korzystają z różnych komponentów naszego autorskiego rozwiązania.

PARTNER

HEUTHES sp. z o. o. jest pewnym, wiarygodnym i sprawdzonym dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw, bankowości i instytucji finansowych, posiadającym bogate doświadczenie na rynku producentów IT od 1989 roku. Systemy HEUTHES pracują w wielu firmach z sektora MSP oraz w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA. Potwierdzeniem wysokiej stabilności finansowej HEUTHES jest zlecany corocznie audyt, wykonywany przez niezależnych audytorów i publikacja wyników w KRS.
Główne rozwiązania oferowane przez HEUTHES to systemy ISOF-ERP, ISOF-WORKFLOW, ISOF-START, ISOF-BR dla firm oraz MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD dla banków.

PATRONAT HONOROWY

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom" jest dobrowolnie współpracującą siecią osób zaangażowanych zawodowo w tworzenie dobrego wizerunku oraz informowanie o działalności edukacyjnej i naukowej uczelni polskich. Głównym zadaniem członków Stowarzyszenia jest uczynienie wyższych uczelni w Polsce podmiotami otwartymi na komunikację. Staje się to wyzwaniem coraz poważniejszym w obliczu integrującej się Europy.

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich powstała na Zjeździe Założycielskim w Warszawie 15 grudnia 2005 r. Do jej zadań należy m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) powstał w 2002 roku. Od ponad dekady należy do najstarszych i największych uczelni e-learningowych w Europie Środkowo-Wschodniej. „Wirtualne” mury uczelni opuściło już ponad 20 tysięcy absolwentów. Naszą specjalnością są studia on-line na wszystkich poziomach. W bardzo bogatej ofercie PUW-u znajdują się: studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie), studia podyplomowe. Ofertę uzupełnia szeroki pakiet kursów doszkalających. Polski Uniwersytet Wirtualny zajmuje się promowaniem nowoczesnych metod nauki. W ramach tych działań tworzymy swoiste centrum kompetencyjne w zakresie metodyki, technologii i organizacji e-edukacji.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wybieralnym organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego. Współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

Warszawska Izba Gospodarcza od 1990 roku buduje w regionie silny samorząd gospodarczy, w celu godnego reprezentowania interesów zrzeszonych przedsiębiorców. Wspiera zrzeszone firmy w ich dążeniach do wzrostu konkurencyjności na rynku globalnym.

PATRONAT MEDIALNY
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki