PRELEGENCI


 

Image

mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Asystent w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Instruktor w Zakładzie Pola Walki i Ratownictwa w Krakowie. Współtwórca i współorganizator konferencji poświęconych tematyce ratownictwa medycznego oraz medycyny ratunkowej. Organizator i instruktor kursów dotyczących między innymi zdarzeń o charakterze mnogim i masowym. Wieloletni sędzia główny mistrzostw pierwszej pomocy oraz sędzia mistrzostw ratownictwa medycznego. Miłośnik górskich szlaków, kultury japońskiej oraz nurkowania.

Image

st. bryg. mgr inż. Maksymilian Koperski - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze

Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Nadzoruje funkcjonowanie jednostek ratowniczo gaśniczych, wydziału kwatermistrzowsko-technicznego oraz wydziału operacyjnego w tym Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP które pełni jednocześnie funkcję CZK prezydenta miasta i starosty. Przez szereg lat prowadził wydział operacyjny przygotowując m.in. plany ratownicze, szkolenia strażaków PSP, OSP i innych służb współdziałających. Koordynator współpracy polsko-niemieckich służb ratowniczych w ramach euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Współorganizator i uczestnik zespołów, ćwiczeń oraz szkoleń służb ratowniczych m.in.:
- Sympozjum dotyczące udzielania pomocy i ratownictwa na terenie Brandenburgii (Senftenberg 2011)
- Warsztaty dla ekspertów Unii Europejskiej pt. Zagrożenia na szlakach komunikacyjnych (Berlin 2011)
- Konferencja "Systemy do zarządzania kryzysowego. Bezpieczeństwo imprez masowych" (Wrocław 2012)
- Członek Zespołu KG PSP opiniującego koncepcje rozwiązań przedkomercyjnych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Warszawa 2014)
- Członek Zespołu ds. ochrony przeciwpożarowej lasów województwa lubuskiego oraz zachodniopomorskiego (2014-2017)
- Członek Zespołu CURPAS wypracowującego mechanizmy umożliwiające Transgraniczne wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w straży pożarnej (Cottbus- Zielona Góra 2018-2019)

Trudniejsze i większe działania ratownicze: obrona przed powodzią na terenie powiatu zielonogórskiego (1997 i 2010), pożar 100ha lasu w Grabkowie (2008), ewakuacja 6500 mieszkańców trzech zielonogórskich osiedli podczas awarii infrastruktury gazowej (2010), gaszenie opuszczonych hal magazynowych po byłych Zielonogórskich Fabrykach Mebli (2012). Pożar w wytwórni parafiny (2015), Pożar zabytkowej kamienicy w centrum miasta (2016), Pożar w zakładzie produkcyjnym ZDR (2018), Wypadek autobusu z dziećmi na S3 ( 2019), awaria rurociągu gazowego przy bloku mieszkalnym w Zielonej Górze(2020)

Image

Marcin Jałoszyński - Kierownik Produktu UAV i skanerów LiDAR, TPI Sp. z o. o.

Pasjonat lotnictwa bezzałogowego i nowych technologii.
Od 7 lat związany z branżą bezzałogowych statków powietrznych.

Image

Karol Rosiak - Inżynier sprzedaży ds. BSP i masowych danych, TPI Sp. z o. o.

Doświadczony Instruktor UAVO
Wieloletni specjalista w dziedzinie lotnictwa bezzałogowego

Image

mjr dr inż. Rafał Parczewski - adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna

Ukończona Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie – kontroler ruchu lotniczego. W latach 2004-2019 funkcjonariusz Straży Granicznej, aktualne miejsce służby Wojskowa Akademia Techniczna – stanowisko adiunkt. Posiadam uprawnienia cywilne oraz wojskowe do pilotowania bezzałogowych statków powietrznych. W wojsku operowałem bezzałogowe systemy powietrzne typu FlyEye ver. 3.0.

Image

Włodzimierz Mroczkowski - Naczelnik Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Tczewie

2002 -Naczelnik Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tczewie
1998 - Z-ca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
1989-1998 – Dowódca 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Tczewie
1982 - Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie