• Opening Times: Mon - Sat 8.00 - 18.00

PRELEGENCI


 

Image

dr Piotr Kaczmarek – Kurczak - Katedra Przedsiębiorczości i Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego
Pracuje w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się procesami innowacji i przedsiębiorczości, zarządzania wiedzą, transformacją cyfrową, współpracą nauki i biznesu. Ekspert zewnętrzny Platformy Przemysłu Przyszłości w obszarze modeli biznesowych Przemysłu 4.0, zajmuje się też opisem i rozwojem kompetencji oraz budowaniem kwalifikacji w transformacji cyfrowej. Współpracuje z Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koxmińskiego w obszarze przedsiębiorczości kosmicznej. Od 2007 roku autor publikacji na temat zarządzania i przedsiębiorczości w magazynie psychologicznym JA-MY-ONI tygodnika POLITYKA.

https://www.linkedin.com/in/piotrkaczmarek-kurczak/

Image

Julian Malaka - Specjalista w Dziale Zarządzania Wiedzą Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP)
Starszy specjalista w Dziale Zarządzania Wiedzą Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP), współtwórca metody Transformacji przedsiębiorstw FPPP, administrator Grup Roboczych Platformy Cyfrowej FPPP, koordynator projektu E-learning Przemysłu Przyszłości FPPP, jak i współtwórca innych projektów oraz koncepcji narzędzi uświadamiających i wspomagających przedsiębiorców w rozwoju w kierunku cyfryzacji, automatyzacji, autonomizacji i elastyczności wytwarzania. Wiedzę o zakładach przemysłowych oraz szeroki obraz tego rynku czerpie z własnej pracy audytorskiej, edukacyjnej, a nawet produkcyjnej, jak i kontaktów z Ekspertami FPPP w ramach koordynacji ich prac w wielu dyscyplinach. Wywodzący się ze środowiska akademickiego, autor koncepcji i stanowisk badawczych, opiekun pracowni i koła naukowego, kierownik zadań i projektów, od początku związany z praktycznymi, aplikacyjnymi zagadnieniami oraz współpracą biznes-nauka. Znając procesy zarówno wirtualne, jak i manualne, spogląda na przemysł przez pryzmat doświadczeń gromadzonych w krajowych oraz zagranicznych ośrodkach i z perspektywy różnych obszarów zainteresowań.

Image

dr inż. Waldemar Osmólski - Katedra Systemów Informatycznych i Technologii Cyfrowych, Wyższa Szkoła Logistyki
Praktyk i menedżer z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży logistycznej zajmujący stanowiska Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu w firmach logistycznych oraz Agencji Pracy Tymczasowej, doktor nauk technicznych z zakresu systemów symulacyjnych w transporcie, absolwent studiów MBA programu Trent University-Nottingham UK, Kierownik Centrum Logistyki i Standaryzacji w Instytucie Logistyki i Magazynowania, Adiunkt w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu i Collegium Witelona w Legnicy, ekspert z zakresu cyfryzacji łańcuchów dostaw, autor wielu publikacji, posiadający wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, autor wielu artykułów naukowych z zakresu stosowania metod optymalizacyjnych w procesach projektowych oraz cyfryzacji łańcuchów dostaw.

Image

Bartłomiej Lux - Prokurent, CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - VENDO.ERP
Współwłaściciel i prokurent w CFI Systemy Informatyczne odpowiedzialny za zbudowanie struktur sprzedażowych oraz marketingu firmy. Wcześniej pracował w Macrologic S.A., Amtra sp. z o.o., Conseila sp. z o.o, Retilia sp. z o.o. (grupa Macrologic), Simple S.A. i one2tribe sp .z o.o. Aktywnie działał i działa na rynku MSP w sektorze firm produkcyjnych. Zaangażowany w projekty informatyczne w sektorze w zakresie systemów ERP, CRM, BI, EOD.

Image

Dawid Piaskowski - Senior Manager ds. Kluczowych Klientów,EDORADCA Sp. z o.o. Sp.k.
Od 2008 roku w Edoradca związany jest z tematyką funduszy unijnych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wdrażania innowacji oraz prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych w okresie budżetowym 2007-2013 i 2014-2020. Koordynator przygotowania i realizacji ponad 250 projektów w ramach takich programów jak RPO, POIG, POIR, POIŚ, PROW, POPC,POPW.

Image

Izabela Trojan - Senior Sales Manager, Astrafox sp. z o.o.
Psycholog społeczny, rozwija sprzedaż Tableau. Doradza klientom oraz organizuje wydarzenia poświęcone analizie danych. Miłośniczka medytacji, podróży i pracy z umysłem.

 

© 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomLead