PRELEGENCI


 

Image

mgr inż. Wojciech Widelski - Dyrektor ds. IT, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jednostką odpowiedzialną za świadczenie usług ICT dla klientów z sektora naukowo-edukacyjnego. Zarządzam projektami o charakterze teleinformatycznym, co zmusza mnie do ciągłego podążania za trendami w branży IT oraz poszerzania wiedzy z zakresu prawa telekomunikacyjnego, budowlanego, czy też finansów i zamówień publicznych. Wspieram zespoły wdrożeniowe na szczeblu kierowniczym - zarządzanie strategiczne. W wolnych chwilach edukuję najmłodszych oraz ich rodziców/opiekunów w tematach bezpiecznego wykorzystania dobrodziejstw Internetu

https://www.linkedin.com/in/wojciech-widelski

Image

dr n. chem. Sebastian Grzyb - Rektor, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Wcześniej Dziekan Wydziału Inżynierii tej Uczelni. Wykładowca przedmiotów kierunkowych z dziedziny nauk chemicznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. Beneficjent programu Liderzy w zarządzaniu uczelnią, w ramach działania Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego i uczestnik wizyt studyjnych w University College London. Współpracuje jako konsultant z firmami z branży kosmetycznej i farmaceutycznej. Autor licznych ekspertyz i promotor wielu wdrożeniowych prac dyplomowych. Biegły sądowy w dziedzinie chemia.

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.