PRELEGENCI


 

Image

Joanna Baranowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Systemami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Odpowiada za realizację programu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem i strategicznymi projektami w sektorze publicznym m.in. wdrożenie i rozwój systemów IACS, KSI. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Nowoczesnych Technologii. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami informatycznymi i modelowaniu procesów organizacji, opracowywaniu i negocjowaniu umów IT.

Image

Marta Bytner - aplikantka radcowska, Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zaangażowana w tematykę prawnego otoczenia biznesu, w tym usługi doradztwa dla podmiotów z branż regulowanych oraz spory sądowe

Image

Michał Gąsior - asystent dyrektora, Zespół Rozwoju Otoczenia Technicznego Innowacji, Departament GovTech Polska

Informatyk, specjalista z zakresu architektury systemów IT. W Centrum GovTech odpowiada za koordynowanie projektów technologicznych.

Image

Tomasz Mackiewicz - Kierownik,Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn (specjalność projektowanie i modelowanie komputerowe) na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, którą ukończył w 2008 r. Już wcześniej, w czasach technikum mechanicznego, fascynowała go branża samochodowa, którą szybko wybrał jako kierunek swojej ścieżki zawodowejPrawdziwą przygodę z motoryzacją rozpoczął niedługo po studiach, jako stażysta w dziale produkcji pilotażowej w Volkswagen Poznań. Dwa spędzone tam lata umożliwiły mu dokładne poznanie procesu wdrażania nowych produktów i rozbudziły ciekawość do poznawania innych aspektów pracy tego samochodowego giganta. Zaowocowało to przenosinami do działu zajmującego się zakupem towarów i usług, a dalej, już jako specjalista, do działu zapewnienia jakości. Na tym odcinku swojej pracy zawodowej Tomasz Mackiewicz wiedział już o procesie powstawania samochodów niemalże wszystko.Przełomowym rokiem w jego karierze zawodowej był 2014, kiedy dołączył do działu personalnego poznańskiego Volkswagena z zadaniem budowy centrum szkoleniowego. Solidne techniczne wykształcenie, znajomość zarówno produkcji, jak i procesu zakupowego zaowocowały budową i uruchomieniem jednego z najnowocześniejszych centrów szkoleniowych w ramach struktur Volkswagen Poznań.Pracując przy powstawaniu centrum szkoleniowego równolegle wpierał rozwój nowo powstałej fabryki Volkswagena w pod wrzesińskich Białężycach, gdzie odpowiadał za rozwijanie technicznych kompetencji pracowników produkcji. Do jego zadań należało m. in. współtworzenie programów szkoleniowych dopasowanych do potrzeb zarówno pracowników, jak i przedsiębiorstwa.Rozwijająca się w okolicy Wrześni branża motoryzacyjna okazała się fascynującym środowiskiem do podejmowania dalszych kroków zawodowych – w grudniu 2018 roku Tomasz Mackiewicz objął stanowisko kierownika Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – nowej placówki oświatowej, której organem prowadzącym jest powiat wrzesiński. Od września 2020 pełni funkcje wicedyrektora w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Od października 2020 Tomasz Mackiewicz pełni funkcję członka rady w Wielkopolskiej Regionalnej Radzie Przemysłu Przyszłości. Od marca 2021 jest członkiem grupy eksperckiej dotyczącej komponentu gospodarki w ramach prac nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej. Od kwietnia 2021 jest członkiem grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie działa w podgrupach ds. umiejętności cyfrowych oraz ds. badań, innowacyjności i wdrożeń.

Image

Anna Orłowska - radczyni prawna, partnerka w Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.

Radca prawny świetnie odnajdująca się w projektach wielowątkowych i wymagających skrupulatnego planowania, w kontaktach z Klientami konkretna, bezpośrednia i dobrze zorganizowana. Z tych względów, istotny obszar jej praktyki zajmują sprawy przekształceń i fuzji, łączące skomplikowane zagadnienia korporacyjne, administracyjne i podatkowe.
Klientów Kancelarii wspiera również w formułowaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego (także obejmujących zawiłe stany faktyczne) oraz prowadzi złożone spory sądowe (szczególnie w sprawach gospodarczych i pracowniczych).

Image

Dominik Spodek - Key Account Manager - Business Channel, Brother Central and Eastern Europe GmbH

Absolwent Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie kierunek Zarządzanie. Od ponad 12 lat związany z branżą IT, z czego od 2017 roku zatrudniony w firmie Brother. Obecnie zajmowane stanowisko to Key Account Manager - Business Channel. W Brother odpowiedzialny za rozwój kanału partnerskiego oraz kategorię produktów skanery. Specjalista w zakresie sprzedaży biznesowych urządzeń drukujących oraz usług zarządzania drukiem (MPS).

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.