PRELEGENCI


 

Image

Krzysztof Radecki - Audytor Wewnętrzny CGAP®, DPO (Inspektor Ochrony Danych), ISACA Warsaw Chapter, członek IIA Polska

Właściciel firmy BAS Krzysztof Radecki (Bezpieczeństwo Audyt Szkolenia). Absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania. Certyfikat Międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych poświadczający uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w sektorze administracji państwowej (Certified Government Auditing Professional®), egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Finansów uprawniający do pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
W 2007 roku uzyskanie uprawnień trenera Ministerstwa Finansów w zakresie audytu wewnętrznego.
W 2016r Studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej , kierunek „cyberbezpieczeństwo".
28 –letnie doświadczenie w dziedzinach: Zarządzania; Bezpieczeństwa informacji; Audytu; Szkoleń.
Doświadczenie zdobyte w trakcie pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych w bankach w latach 1993-2003 oraz audytora wewnętrznego i administratora bezpieczeństwa informacji – inspektora ochrony danych, w instytucjach sektora publicznego od 2003 r. do dnia dzisiejszego.
Główne kierunki aktywności to:
• Wsparcie w budowaniu systemów bezpieczeństwa informacji w firmie, w tym ochrony danych osobowych wg wymagań GDPR/RODO
• Doradztwo i realizacja projektów w zakresie kontroli zarządczej i audytu.

Image

Krzysztof Szmigielski - Kierownik Sekcji Informatyki w Szpitalu Wolskim, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Informatyki Europejskiej Uczelni w Warszawie

Specjalista baz danych, od 21 lat związany z informatyzacją jednostek służby zdrowia. Od 2008 roku Kierownik Sekcji Informatyki w Szpitalu Wolskim w Warszawie.
Brał udział we wdrażaniu 4 projektów unijnych związanych z informatyzacją szpitala. W swojej karierze zajmował się wdrażaniem i utrzymaniem systemów medycznych w Szpitalach w całej Polsce.
Wykładowca i Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Informatyki Europejskiej Uczelni w Warszawie. Entuzjasta rozwiązań Open Source.

Image

Marek Ujejski - COIG S.A. – Grupa Kapitałowa WASKO

Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz kursów specjalistycznych na uczelniach krajowych (Uniwersytet Warszawski) oraz zagranicznych (m.in. NorthWest University – USA). Ekspert w obszarze bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz analizy ryzyka operacyjnego, wieloletni manager na stanowiskach kierowniczych IT w sektorze bankowym i publicznym. Przedstawiciel Polski w wielu projektach europejskich w obszarze systemów informatycznych oraz grupach roboczych Komisji Europejskiej, ostatnio w eIDAS Working Group. Pełnił rolę eksperta w Ministerstwie Cyfryzacji i Administracji oraz Ministerstwie Zdrowia. Zdobył wieloletnie doświadczenie w budowie i eksploatacji wielkich systemów informatycznych w sektorze bankowym i sektorze publicznym. Nadzorował wdrożenia systemów centralnych m.in. w ING BSK, Raiffeisen Bank Polska, oraz BGŻ. Współautor systemu weryfikacji uprawnień pacjentów eWUŚ oraz Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Posiadacz międzynarodowego certyfikatu CISM stowarzyszenia ISACA. Autor wielu publikacji
dotyczących rozporządzenia RODO w Informacji w Administracji Publicznej C.H. BECK oraz Ogólnopolskim Przeglądzie Medycznym. Wieloletni wykładowca na studium podyplomowym Politechniki Warszawskiej w obszarze oceny efektywności inwestycji informatycznych. Speaker na renomowanych konferencjach zagranicznych i krajowych. W 2016 roku odznaczony Oznaką Honorową Związku Banków Polskich za szczególny wkład w rozwój i bezpieczne funkcjonowanie polskiej bankowości. W roku 2018 otrzymał Statuetkę Polskiego Towarzystwa Informatycznego z okazji 70-cio lecia polskiej informatyki za całokształt działań w tym obszarze.

Image

Przemysław Fąfara – Regional System Engineer, Commvault Systems Polska

Posiada 15 lat doświadczenia w branży backup i storage jako wdrożeniowiec i administrator. W Commvault od 6 lat. Specjalizacja to POC i prezentacje techniczne dla klientów w regionie EMEA. Pasjonat nowych technologii i motoryzacji.

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.