PRELEGENCI


 

Image

Marek Amrozy - Prokurent, Kierownik działu efektywności energetycznej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Doświadczony audytor energetyczny, specjalista ds. efektywnego wykorzystania i wytwarzania energii. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 2001 roku związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A.. Autor lub współautor kilkuset audytów energetycznych z zakresu: procesów technologicznych, budynków, źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych oraz koordynator zespołów eksperckich wykonujących audyty energetyczne przedsiębiorstw. Koordynator zespołów eksperckich weryfikujących inwestycje ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw zrealizowane ze wsparciem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Audytor wiodący ISO 50001. Specjalista w zakresie redukowania śladu węglowego przedsiębiorstw.

Image

Bartłomiej Lux - Prokurent, CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - VENDO.ERP

Współwłaściciel i prokurent w CFI Systemy Informatyczne odpowiedzialny za zbudowanie struktur sprzedażowych oraz marketingu firmy. Wcześniej pracował w Macrologic S.A., Amtra sp. z o.o., Conseila sp. z o.o, Retilia sp. z o.o. (grupa Macrologic), Simple S.A. i one2tribe sp .z o.o. Aktywnie działał i działa na rynku MSP w sektorze firm produkcyjnych. Zaangażowany w projekty informatyczne w sektorze w zakresie systemów ERP, CRM, BI, EOD.

Image

Maciej Kubiak - Adwokat, Partner Zarządzający, SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k.

Adwokat, partner zarządzający w kancelarii SKP Ślusarek Kubiak & Pieczyk, współkierujący praktyką IP/TMT. Wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnych im. H. Grocjusza i na studiach podyplomowych SWPS – Legaltech i innowacje w branży prawniczej. Arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA). Współautor m.in. Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck, 2016), Komentarza do prawa autorskiego (C.H. Beck, 2019). Twórca i redaktor naczelny „IP Bloga” – portalu dla branży kreatywnej i biznesu (www.skpipblog.pl ) oraz podcastów o prawnych i technologicznych wyzwaniach stojących przed światem w XXI wieku (Legalne rozmowy). Wielokrotnie rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi prawne (m.in. Chambers & Partners, Legal 500, Managing IP, IP Stars, Media Law International): w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji (TMT), własności intelektualnej (IP). Członek Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Prawa Nowych Technologii (C.H.Beck). Specjalizuje się w zagadnieniach prawa autorskiego, mediów, nowych technologii, reklamy i własności przemysłowej oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej, renomy oraz w sprawach gospodarczych. Doradzał wielu producentom, wydawnictwom muzycznym i książkowym, organizatorom koncertów, agencjom reklamowym i public relations, firmom IT czy domom mediowym. Konsultuje przedsięwzięcia związane z innowacjami, wdrażaniem automatyki i robotyki, danymi osobowymi, nowymi technologiami i komercjalizacją badań naukowych. Wspiera klientów w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Image

Kamila Kwiatkowska - Senior Manager ds. kluczowych klientów, EDORADCA Sp. z o.o. Sp.k.

Od 2009 roku w Edoradca wspiera klientów, dostarczając im unikatowych, dedykowanych rozwiązań stanowiących podstawę uzyskania wsparcia unijnego. Specjalizuje się w innowacyjnych projektach w zakresie inwestycji, projektów badawczo-rozwojowych oraz projektów łączących sferę nauki i biznesu.

Image

mgr inż. Iwona Sorbian - Instytut Zintegrowanego Rozwoju, Interim Manager ds. wzrostów efektywności, Międzynarodowy Coach ICC

Image

dr hab. inż. Paweł Pawlewski – Profesor Politechniki Poznańskiej

Doktor hab. nauk technicznych budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji. Autor lub współautor ponad 150 artykułów naukowych, w tym książki „Reengineering”. W latach 1994-2008 w firmie vMACH Engineering zarządzał zespołem tworzącym oprogramowanie do projektowania konstrukcji mechanicznych wdrożonych w min. VW-Wolsburg, VW-Shanghai, Audi-Ingolstadt, Seat-Barcelona, Porsche-Stuttgart, BMW –Munchen. W latach 2009-2011 współpracował z AMC Polska w zakresie symulacji i optymalizacji procesów z wykorzystaniem Witness. Od 2011 kierownik Ośrodka Symulacji i Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Inicjator wprowadzenia na rynek Polski oprogramowania FlexSim. Od 2011 – partner FlexSim Software Products Inc. (USA). Autor programu Lean/3D do projektowania intralogistyki i systemów produkcyjnych - LogABS. Od 2017 roku członek zarządu Atres Intralogistics sp. z o.o. Od 2020 roku aktywnie uczestniczy w działaniach HPC4Poland Digital Twin węzła innowacji cyfrowych EDIH. W kontekście Industry 4.0 jego główne zainteresowania to Lean w Industry 4.0, modelowanie, symulacja, tworzenie cyfrowych bliźniaków (procesowych) całych fabryk.

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.