PRELEGENCI


 

Image

Marek Amrozy - Prokurent, Kierownik działu efektywności energetycznej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Doświadczony audytor energetyczny, specjalista ds. efektywnego wykorzystania i wytwarzania energii. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 2001 roku związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A.. Autor lub współautor kilkuset audytów energetycznych z zakresu: procesów technologicznych, budynków, źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych oraz koordynator zespołów eksperckich wykonujących audyty energetyczne przedsiębiorstw. Koordynator zespołów eksperckich weryfikujących inwestycje ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw zrealizowane ze wsparciem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Audytor wiodący ISO 50001. Specjalista w zakresie redukowania śladu węglowego przedsiębiorstw.

Image

mgr inż. Iwona Sorbian - Instytut Zintegrowanego Rozwoju, Interim Manager ds. wzrostów efektywności, Międzynarodowy Coach ICC

Image

dr hab. inż. Paweł Pawlewski – Profesor Politechniki Poznańskiej

Doktor hab. nauk technicznych budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji. Autor lub współautor ponad 150 artykułów naukowych, w tym książki „Reengineering”. W latach 1994-2008 w firmie vMACH Engineering zarządzał zespołem tworzącym oprogramowanie do projektowania konstrukcji mechanicznych wdrożonych w min. VW-Wolsburg, VW-Shanghai, Audi-Ingolstadt, Seat-Barcelona, Porsche-Stuttgart, BMW –Munchen. W latach 2009-2011 współpracował z AMC Polska w zakresie symulacji i optymalizacji procesów z wykorzystaniem Witness. Od 2011 kierownik Ośrodka Symulacji i Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Inicjator wprowadzenia na rynek Polski oprogramowania FlexSim. Od 2011 – partner FlexSim Software Products Inc. (USA). Autor programu Lean/3D do projektowania intralogistyki i systemów produkcyjnych - LogABS. Od 2017 roku członek zarządu Atres Intralogistics sp. z o.o. Od 2020 roku aktywnie uczestniczy w działaniach HPC4Poland Digital Twin węzła innowacji cyfrowych EDIH. W kontekście Industry 4.0 jego główne zainteresowania to Lean w Industry 4.0, modelowanie, symulacja, tworzenie cyfrowych bliźniaków (procesowych) całych fabryk.

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.