PRELEGENCI


 

Image

Agnieszka Rudnicka-Szymczak - Starszy Specjalista, Wydział Wdrozeń E-skierowania, Centrum e-Zdrowia

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukończyła podyplomowe studia na SGH Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej. Posiada 12 letnie doświadczenie w pracy w instytucjach państwowych związanych z systemem opieki zdrowotnej w Polsce (NFZ), oraz jako kierownik projektów IT (ZUS). Obecnie, członek zespołu wdrożeniowego w Projekcie „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (System E-zdrowie).

Image

Monika Kupis Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Monika doradza klientom z sektora opieki zdrowotnej doradzając w kwestiach związanych z systemem ochrony zdrowia, uwzględniając w szczególności tworzenie i restrukturyzację podmiotów leczniczych, telemedycynę, ochronę danych medycznych oraz inne zagadnienia w zakresie IT oraz innowacji w sektorze ochrony zdrowia.
Ponadto Monika udziela doradztwa regulacyjnego oraz współpracuje z organizacjami branżowymi w konsultacjach projektów aktów prawnych. Swoje zainteresowania naukowe prawem nowych technologii realizuje na studiach doktorskich, przygotowując rozprawę doktorską na temat modelu odpowiedzialności cywilnej za stosowanie oprogramowania AI w ochronie zdrowia.

Image

Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z komunikacją i obiegiem informacji w systemie ochrony zdrowia. Przygotowuje opinie i raporty regulacyjne, opracowuje materiały prasowe związane z zagadnieniami prawnymi. Jako prawnik i specjalista ds. public relations zdobywał doświadczenie w organizacjach pozarządowych działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz kształtowania regulacji prawnych przyjaznych dla obywateli i biznesu. Posiada ponadto doświadczenie w pracy w podmiotach publicznych oraz w mediach. Paweł ukończył z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz public relations i marketing medialny na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Image

Marcin Pera - Statlook Expert, Media-press.tv S.A.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu wyniesione z sektora prywatnego i publicznego. Od lat zajmuję się współtworzeniem wielu projektów i produktów, także w branży IT.
Stara się być na bieżąco z nowinkami w świecie muzyki, filmu, spraw społecznych i technologii.

Image

Damian Klimas - Prawnik, Partner Kancelarii dotlaw

Adiunkt, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Wrocławski. Prawnik, partner kancelarii dotlaw, CIPP/E, członek IAPP oraz SPOD. Przewodniczący podgrupy roboczej współadministratorów aplikacji do contact tracingu działającej przy sieci eZdrowie na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2020/1023.

Image

Marek Ujejski - COIG S.A. – Grupa Kapitałowa WASKO

Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz kursów specjalistycznych na uczelniach krajowych (Uniwersytet Warszawski) oraz zagranicznych (m.in. NorthWest University – USA). Ekspert w obszarze bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz analizy ryzyka operacyjnego, wieloletni manager na stanowiskach kierowniczych IT w sektorze bankowym i publicznym. Przedstawiciel Polski w wielu projektach europejskich w obszarze systemów informatycznych oraz grupach roboczych Komisji Europejskiej, ostatnio w eIDAS Working Group. Pełnił rolę eksperta w Ministerstwie Cyfryzacji i Administracji oraz Ministerstwie Zdrowia. Zdobył wieloletnie doświadczenie w budowie i eksploatacji wielkich systemów informatycznych w sektorze bankowym i sektorze publicznym. Nadzorował wdrożenia systemów centralnych m.in. w ING BSK, Raiffeisen Bank Polska, oraz BGŻ. Współautor systemu weryfikacji uprawnień pacjentów eWUŚ oraz Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Posiadacz międzynarodowego certyfikatu CISM stowarzyszenia ISACA. Autor wielu publikacji
dotyczących rozporządzenia RODO w Informacji w Administracji Publicznej C.H. BECK oraz Ogólnopolskim Przeglądzie Medycznym. Wieloletni wykładowca na studium podyplomowym Politechniki Warszawskiej w obszarze oceny efektywności inwestycji informatycznych. Speaker na renomowanych konferencjach zagranicznych i krajowych. W 2016 roku odznaczony Oznaką Honorową Związku Banków Polskich za szczególny wkład w rozwój i bezpieczne funkcjonowanie polskiej bankowości. W roku 2018 otrzymał Statuetkę Polskiego Towarzystwa Informatycznego z okazji 70-cio lecia polskiej informatyki za całokształt działań w tym obszarze.

© 2022 PIRB All Rights Reserved.