PRELEGENCI


 

Image

dr Beata Konieczna-Drzewiecka - adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego WPIA UKSW

Doktor nauk prawnych oraz autorka publikacji poświęconych ochronie danych osobowych. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz trener szkoleniowy z przedmiotowego zakresu. Referentka licznych konferencji naukowych poświęconych prawnym aspektom ochrony danych osobowych. Obecnie pełni funkcję inspektora ochrony danych w sektorze publicznym.

Image

Katarzyna Latecka – radca prawny w Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz zamawiających i wykonawców zarówno w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak i na etapie realizacji umowy dot. zamówienia publicznego. Reprezentuje zamawiających oraz wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Image

Maciej Glapiński - Prezes Zarządu Rida Software Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji na Politechnice Łódzkiej oraz studiów Executive MBA na Uniwersytecie w Minnesocie. Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pracował m.in. w Siemens, Polkomtel, zasiadał w Radzie Nadzorczej operatora telekomunikacyjnego Nordisk Polska. Od 2015 założyciel i Prezes Rida Software Sp. z o.o.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych automatyzacją i robotyzacją procesów, jest także architektem korporacyjnym. Posiada certyfikaty branżowe m.in. PMI i TOGAF.

Image

Paweł Słupczyński - Konsultant ds. Rozwiązań Biznesowych, Comarch S.A.

Absolwent kierunku Informatyka na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w rozwoju i wdrażaniu systemów informatycznych. Obecnie obejmuje stanowisko Konsultanta ds. Rozwiązań Biznesowych w Comarch, gdzie zajmuje się doradztwem w zakresie wdrażania systemów: Comarch Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami i e-Urząd.

Image

Norbert Gredka - Członek Zarządu Albit Software sp. z o.o.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydziału Zarządzania o specjalnościach Zarządzania Firmą oraz Rachunkowości. Specjalista w zakresie informatyki w rachunkowości, posiada praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami PRINCE II. 25-letnie doświadczenie zawodowe, podczas którego realizował wiele projektów informatycznych, w tym:
- Projektowanie, wdrażanie i nadzór merytoryczny dla autorskich systemów finansowo-kadrowo-płacowych FKP ALBIT dla sektora public: sądu powszechne i prokuratury, sądy administracyjne i wiele innych
- Wdrożenie systemu SAP dla Ministerstwa Sprawiedliwości: koncepcja systemu, migracja danych, szkolenia użytkowników, bieżące wsparcie,
- Projektowanie i wdrażanie systemów wspomagających procesy biznesowe sektora public,
- Projektowanie i wdrażanie integracji procesów biznesowych sektora public z sektorem bankowym.

Image

Tomasz Mackiewicz - Kierownik, Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn, (specjalność projektowanie i modelowanie komputerowe) na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, którą ukończył w 2008 r. Już wcześniej, w czasach technikum mechanicznego, fascynowała go branża samochodowa, którą szybko wybrał jako kierunek swojej ścieżki zawodowejPrawdziwą przygodę z motoryzacją rozpoczął niedługo po studiach, jako stażysta w dziale produkcji pilotażowej w Volkswagen Poznań. Dwa spędzone tam lata umożliwiły mu dokładne poznanie procesu wdrażania nowych produktów i rozbudziły ciekawość do poznawania innych aspektów pracy tego samochodowego giganta. Zaowocowało to przenosinami do działu zajmującego się zakupem towarów i usług, a dalej, już jako specjalista, do działu zapewnienia jakości. Na tym odcinku swojej pracy zawodowej Tomasz Mackiewicz wiedział już o procesie powstawania samochodów niemalże wszystko.Przełomowym rokiem w jego karierze zawodowej był 2014, kiedy dołączył do działu personalnego poznańskiego Volkswagena z zadaniem budowy centrum szkoleniowego. Solidne techniczne wykształcenie, znajomość zarówno produkcji, jak i procesu zakupowego zaowocowały budową i uruchomieniem jednego z najnowocześniejszych centrów szkoleniowych w ramach struktur Volkswagen Poznań.Pracując przy powstawaniu centrum szkoleniowego równolegle wpierał rozwój nowo powstałej fabryki Volkswagena w pod wrzesińskich Białężycach, gdzie odpowiadał za rozwijanie technicznych kompetencji pracowników produkcji. Do jego zadań należało m. in. współtworzenie programów szkoleniowych dopasowanych do potrzeb zarówno pracowników, jak i przedsiębiorstwa.Rozwijająca się w okolicy Wrześni branża motoryzacyjna okazała się fascynującym środowiskiem do podejmowania dalszych kroków zawodowych – w grudniu 2018 roku Tomasz Mackiewicz objął stanowisko kierownika Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – nowej placówki oświatowej, której organem prowadzącym jest powiat wrzesiński. Od września 2020 pełni funkcje wicedyrektora w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Od października 2020 Tomasz Mackiewicz pełni funkcję członka rady w Wielkopolskiej Regionalnej Radzie Przemysłu Przyszłości. Od marca 2021 jest członkiem grupy eksperckiej dotyczącej komponentu gospodarki w ramach prac nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej. Od kwietnia 2021 jest członkiem grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie działa w podgrupach ds. umiejętności cyfrowych oraz ds. badań, innowacyjności i wdrożeń.

Image

Paweł Baran - Senior Associate, Radca Prawny, SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k.

Paweł łączy wiedzę z różnych dziedzin prawa, aby opracować najbardziej efektywne rozwiązania dla swoich klientów. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu, zapewnia stałe wsparcie dla zróżnicowanej grupy klientów, w tym twórców gier, start-up’ów, drużyn e-sportowych i szeroko pojętej branży kreatywnej.
Jego zdaniem każdy – nawet najbardziej trudny przypadek – można rozwiązać za pomocą prostych, lecz celnych i dedykowanych środków. Niemniej, spécialité de la maison Pawła to reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach gospodarczych, dotyczących własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, sektora finansowego czy choćby naruszenia renomy. Paweł sporządza i negocjuje także złożone umowy handlowe z zakresu finansów, sportu i własności intelektualnej. W ramach swojego zaangażowania brał udział w międzynarodowych projektach wymagających interdyscyplinarnego i kreatywnego podejścia. Szczególnie, gdy w grę wchodzą nowe technologie. Paweł swoje wcześniejsze doświadczenie zdobywał w polskiej kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie własności intelektualnej oraz w międzynarodowej spółce mediowej. Jest uczestnikiem studiów podyplomowych „Prawo nowych technologii” prowadzonych
na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest również członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim.

Image

Artur Knaś - Head of Cloud Productivity, APN Promise

W branży IT od 24 lat. Przez ten czas Artur przeszedł długą ścieżkę rozwoju zawodowego – rozpoczynając jako serwisant, awansując później na stanowisko administratora, a następnie starszego inżyniera w technologiach Microsoftu. Jego obszar odpowiedzialności ewoluował od środowisk on-premise do rozwiązań opartych na chmurze.
Obecnie jako kierownik zespołu wdrożeniowego, wykorzystuje swoje ogromne doświadczenie i wiedzę, aby skutecznie koordynować pracę zespołu, który zajmuje się wdrażaniem projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa w środowiskach opartych na technologiach Microsoft.

Image

Jarek Kierkowski - Dyrektor Handlowy i Business Development Manager, bpartAV Konsbud Audio Group

Od ponad 20 lat Dyrektor handlowy w Konsbud Audio Group (firma, zajmująca się dystrybucją i integracją systemów pro audio i AV).
Zarządza zespołem handlowców i nadaje kierunki rozwoju i działania. Wcześniej pracował jako realizator dźwięku w jednej z największych firm nagłośnieniowych, Fotis Sound.
Branżę pro audio/AV zna od podszewki, świetnie wyczuwa rokujące produkty i biznesowe nisze. Od 2020 odpowiedzialny za projekt bpartAV - brand w ramach organizacji Konsbud Audio dedykowany branży ProAV.
Głównym zadaniem b.partAV jest promocja i dystrybucja produktów firmy Biamp w Polsce.

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.