PRELEGENCI


 

Image

Katarzyna Łodygowska - prawniczka, blogerka i przedsiębiorca

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Leona Kozmińskiego. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych. Prowadzi blog www.matkaprawnik.pl, który gromadzi kilkadziesiąt tysięcy fanów w mediach społecznościowych. Stworzyła całoroczny planer z prawami dla kobiet w ciąży i matek wracających do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem. Laureatka statuetki „Tulipan Życia” w kategorii inicjatywa społeczna, za niesienie nieodpłatnej pomocy prawnej kobietom po poronieniach i stratach dzieci. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla kobiet. Autorka licznych projektów społecznych.

Image

Kamila Kurkowska - ekspert nowoczesnego, zintegrowanego marketingu, Firemind

Ekspert nowoczesnego, zintegrowanego marketingu i innowacji w sektorze usług profesjonalnych. Przez 6 lat pracowała w zespole marketingu Deloitte Tax&Legal, w tym przez 2 lata pełniąc rolę menedżera 15-osobowego zespołu odpowiedzialnego za PR, komunikację, marketing i business development. Od 4 lat prowadzi własną firmę świadcząc usługi doradcze głównie dla sektora usług profesjonalnych, kancelarii prawnych i firm doradztwa podatkowego. Pracuje z czołowymi firmami doradczymi i kancelariami prawnymi. Opracowane przez Kamilę strategie „go-to-market” oraz innowacyjne rozwiązania biznesowe zostały wdrożone z sukcesem, a nawet powielone przez bezpośrednich konkurentów. Ceniony ekspert rynku prawniczego i podatkowego cytowany w branżowych mediach, m.in. w dzienniku Rzeczpospolita. www.linkedin.com/in/kamilakurkowska

Image

Przemysław Wierzbicki - Adwokat | Partner, Kancelaria Kurzyński Łyszyk Wierzbicki

Co-founder w Nowy Wymiar Prawa Sp. z o.o.. Uczestnik HUMAINT Winter School on AI 2019 „Human behaviour and Machine INTelligence" organizowanejprzez Joint Research CenterKomisjiEuropejskiej. Adwokat wpisany w 2006 r. na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, przy której ukończył aplikację adwokacką (egzamin adwokacki z wyróżnieniem). Absolwent Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (dyplom z wyróżnieniem).
Specjalizuje się w obsłudze prawnej obrotu gospodarczego, nowych technologiach oraz w sporach sądowych. Pasjonat blockchain-a i smart contract-ów. Członek grupy roboczej ds.rejestrów rozproszonych i blockchainprzy Ministrze Cyfryzacji. W ramach prawie 16-letniej praktyki prawniczej miał okazję doradzać w zakresie:
a)kontraktów na przygotowanie i wdrożenie zaawansowanych systemów IT,
b)świadczenia usług opartych o rozwiązania chmurowe,
c)usług BIG DATA,
d)przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
e)prawa autorskiego do oprogramowania.
Uczestniczył w precedensowych postępowaniach sądowych, m.in. przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ma doświadczenie w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki (URE), Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE), Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Przed rozpoczęciem w 2007 r. własnej działalności pracował przez kilka lat w Kancelarii „Wierzbowski Eversheds”, gdzie uczestniczył w pracach zespołu TMT, w ramach których obsługiwał, m.in., grupę Telekomunikacja Polska S.A. oraz spółkę Wirtualna Polska S.A.. Członek International Bar Association.

Image

Grzegorz Furgał - doradca Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ds. public relations i marketingu

Ekspert marketingu usług prawnych, były dziennikarz, specjalista od komunikacji w mediach społecznościowych, doradca Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ds. public relations i marketingu, doktorant na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego badający wpływ mediów społecznościowych na komunikację i marketing radców prawnych i adwokatów. Od kilkunastu lat działa na rynku profesjonalnej komunikacji, od 2009 roku pracuje z prawnikami, doskonaląc ich komunikację z otoczeniem oraz budując rozwiązania marketingowe. Po godzinach jest instruktorem nurkowania.

Image

Szymon Kwiatkowski - Marketing Prawa

Przygotowuje, wdraża strategie marketingowe i sprzedażowe w kancelariach. Nadzoruje prace nad bieżącymi projektami. Tata, maratończyk i ultramaratończyk. Jest współautorem największego podcastu o zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych: Podast Poza Prawem.

Image

mgr Kamil Stępniak - Doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Twórca przełomowego i pierwszego na świecie zaawansowanego systemu sztucznej inteligencji prawnej (SalIN), którego zadaniem jest uproszczenie pracy prawników, a także zwiększenie dostępu do usług prawniczych wśród osób wykluczonych społecznie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, legislacji, ochrony praw człowieka oraz wykorzystania nowych technologii w prawie, w tym artykułów i monografii naukowych. Redaktor naukowy pięciu monografii naukowych. Kierownik i uczestnik wielu badań naukowych oraz projektów. Prelegent na licznych konferencjach naukowych i biznesowych – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Ekspert z dziedziny prawa konstytucyjnego, legislacji, zastosowania nowoczesnych technologii w prawie oraz pisania tekstów naukowych. Finalista plebiscytu Nieprzeciętni 2019.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki