PRELEGENCI


 

Image

Adam Stępka – ratownik medyczny, Rzecznik Prasowy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu medycyny ratunkowej. W tym książki „Zdarzenia masowe i konflikty zbrojne. Organizacja i procedury postępowania”

Image

dr n.med. Paweł Musiał - specjalista medycyny ratunkowej i zdrowia publicznego, asystent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Specjalista - trener symulacji medycznej w Centrum Symulacji Medycznej SUM w Zabrzu, ratownik medyczny - kierownik ZRM P i S, ratownik WOPR, biegły sądowy z zakresu ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej, autor kilkunastu publikacji naukowych, prelegent podczas krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i kongresów, uczestnik i sędzia w krajowych i międzynarodowych zawodach w ratownictwie medycznym, instruktor zaawansowanych kursów AHA, członek EMT PCPM, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej i innych towarzystw naukowych.

Image

Wojciech Pawłowski - Critical Event Management Expert, BlackBerry

Zawodowo - pięć lat w bankowości, rok w firmie z zakresu Cyberbezpieczeństwa – ale od zawsze blisko klienta, budując relację i tworząc pozytywne doświadczenia. Temat bezpieczeństwa IT i Zarządzania Kryzysowego w przedsiębiorstwie to moja specjalność.

Image

Wojciech Urban - Prezes, Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.

Prezes Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. - organizacji, której celem jest opracowywanie oraz wdrażanie na terytorium Polski najnowocześniejszych osiągnięć z zakresu ratownictwa oraz medycyny ratunkowej. W spółce odpowiedzialny za zarządzanie działem sprzedaży. Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Université Paris 13 kierunek Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej oraz Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu kierunek zarządzanie oraz Executive MBA.

Image

Marzena Zdzymira - wykładowca akademicki, Inspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Absolwentka Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Ukończone studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Autorka artykułów naukowych w czasopismach naukowych m.in.: „Emergency Management Process at a Voivodeship Level According to the Emergency Management Act of 26th April 2007” oraz „System zarządzania bezpieczeństwem publicznym”. Tytuł pracy doktorskiej: "Rola administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu kryzysowym na terenie województwa łódzkiego". Wykładowca akademicki i inspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.

Image

Jarosław Nowicki - CEO, ACO Solutions sp. z o. o.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa na kierunku Lotnictwo Politechniki Warszawskiej – rok ukończenia 1987.
Przez 5 lat pracował na Politechnice Warszawskiej jako asystent na wydziale Mechanicznym Technologicznym..
W 1992 roku podjął pracę w firmie CSBI jako specjalista ds. oprogramowania ERP.
Od 1995 r J.Nowicki rozpoczął tworzenie polskiego przedstawicielstwa Intel Corp. na stanowisku Country Managera.
Po 4 latach pracy w Intel Polska przeszedł do firmy Sequent Corp. na stanowisko Country Manager.
Po przejęciu w USA firmy Sequent Corp przez IBM przez ponad 3 lata pracował w polskim oddziale IBM na stanowisku dyrektora działu Public and Telco.
W roku 2003 przeszedł do niemieckiej MAXDATA budując przedstawicielstwo firmy w Polsce i wprowadzając na polski rynek komputery MAXDATA i monitory Belinea.
Od 2012 roku prowadzi firmę ACO Solutions zajmującą się łącznością bezprzewodową, budującą profesjonalne łącza na bazie sieci GSM a ostatnio również Starlink dla instytucji państwowych, służb publicznych, firm i korporacji. ACO Solutions sprowadziło do Polski m.in. produkty firmy Peplink Inc. posiadającej opatentowane systemy łączności na bazie agregowanych łączy GSM, kablowych i satelitarnych, z których to rozwiązań korzysta ACO Solutions. Firma zajmuje się również rozwojem własnych produktów takich jak ACO Streamer – do transmisji video w czasie rzeczywistym z miejsc prowadzenia akcji, czy ACO Wave do transmisji danych dla jednostek pływających.