PRELEGENCI


 

Image

Adam Parysz - Auditor Wiodący SZBI wg. ISO 27001, Auditor Wiodący SZCD wg. ISO 22301, Auditor Wewnętrzny ZSZ wg. ISO 9001, 14001 i 45001, Six Sigma Yellow Belt, DPO, Wdrożeniowiec systemów klasy EZD, trener i archiwista.

Karierę trenerską rozpoczął w 2013 roku. Od tego czasu na sali szkoleniowej spędził 13 521 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 15 tysięcy osób. W swojej karierze zawodowej miał przyjemność szkolić między innymi takie instytucje jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelarię Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendę Główną Policji, Pocztę Polską S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prowadzi szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, prawa administracyjnego, sztucznej inteligencji, systemów teleinformatycznych oraz elektronicznego zarządzania dokumentacją. Oprócz prowadzenia szkoleń zajmuje się wdrożeniami systemów EZD oraz prowadzeniem audytów bezpieczeństwa informacji i zarządzania ciągłością działania.

Image

Piotr Kaniewski - Counsel, Osborne Clarke Olkiewicz Świerzewski i Wspólnicy S.K.A.

Adwokat mający wieloletnie doświadczenie w zakresie kontraktów IT i własności intelektualnej, ekspert w obszarze zagadnień prawnych dotyczących sztucznej inteligencji (AI) oraz kontraktowania Agile&DevOps.
Piotr jest ekspertem w zakresie transakcji technologicznych. Specjalizuje się w projektowaniu i negocjowaniu umów IT oraz własności intelektualnej. Doradza w budowaniu zwinnych modeli kontraktowania i zakupów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy wdrażaniu rozwiązań chmurowych, w szczególności w sektorze finansowym.
Jego obszarem zainteresowania i prawdziwą osobistą pasją jest sztuczna inteligencja. Piotr był zaangażowany w bardzo wczesne projekty prawne dotyczące wdrażania sztucznej inteligencji, a także w rozwój rozwiązań legal-tech opartych na sztucznej inteligencji.
Piotr doradzał w projektach IT o wartości kilkuset milionów złotych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, dotyczących szeregu rozwiązań IT o strategicznym znaczeniu dla polskich agencji rządowych, instytucji finansowych, dostawców IT, organizacji z sektora healthcare i energetyki.

Image

Marcin Marczewski - Prezes Zarządu i architekt odporności biznesu, Resilia

CEO i architekt odporności biznesu w Resilia Sp. z o.o. specjalizujący się w dziedzinach zarządzania ryzykiem operacyjnym, cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania i sytuacjami kryzysowymi, z blisko 20-letnim doświadczeniem.

Pełni także rolę COO w firmie Priv-Sec Solutions specjalizującej się w rozwoju i wdrożeniach dedykowanych rozwiązań narzędziowych wspierających szeroko rozumiany obszar Governance.
Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm w zakresie wdrożenia polityk bezpieczeństwa danych osobowych, planów ciągłości działania, systemów kontroli wewnętrznej, programów zarządzania ryzykiem. Realizuje m.in. audyty zgodności z Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wdrożenia, szkolenia oraz wspiera Klientów w zakresie koordynacji działań w obszarze bezpieczeństwa. Kierownik projektu zakończonego pierwszą w Polsce pełną certyfikacją systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301:2012.
Wykładowca na Wydziałach Zarządzania, Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Collegium Civitas, gdzie obecnie pełni funkcję Kierownika studiów podyplomowych w zakresie Cyberbezpieczeństwa i prowadzi zajęcia „Zarządzanie systemami informacyjnymi i ich bezpieczne stosowanie”.

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.