PRELEGENCI


 

Image

Paweł Kozłowski - Pełnomocnik Dyrektor ds. informatyzacji, Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego

Od prawie 10 lat zajmuję się e-learningiem pracując na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jako pełnomocnik dyrektora ds. informatyzacji w Centrum Kompetencji Cyfrowych UW koordynuje prace techniczne związane z rozbudową i utrzymaniem ogólnouniwersyteckiej platformy Kampus, szkoleniem administratorów oraz realizacją projektów związanych z e-edukacją i nie tylko.

Image

dr inż. Paweł Lubomski - Dyrektor Centrum Usług Informatycznych, Politechnika Gdańska

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Po zebraniu doświadczeń jako analityk systemowy i biznesowy w dużych korporacjach IT wrócił na uczelnię, gdzie aktualnie pracuje na stanowisku Dyrektora Centrum Usług Informatycznych. Naukowo specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa dużych rozproszonych systemów usługowych oraz budową bezpiecznych i wydajnych architektur IT. Kierownik projektów „MOST Wiedzy” i „MOST DANYCH”, a wcześniej koordynator techniczny projektu „eUczelnia”.

Image

Bartłomiej Serafinowicz - Adwokat, LAWMORE Maciejewicz Jaraczewski sp. k.

Adwokat izby warszawskiej stale współpracujący z kancelarią LAWMORE Maciejewicz Jaraczewski sp. k. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie konkurencji oraz własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego. Realizował szereg audytów ochrony danych osobowych w branży nowych technologii, jak również w największych podmiotach z branży HR. Nadzorował pod kątem prawnym wdrożenia systemów informatycznych typu SaaS oraz CRM. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane zarówno z bieżącą obsługą klientów korporacyjnych, jak i prowadzeniem sporów sądowych, których przedmiotem są prawo prasowe, prawa własności intelektualnej oraz ochrona dóbr osobistych.

Image

dr Ryszard Balicki - Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. kontaktów z mediami

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełnomocnik Rektora UWr ds. kontaktów z mediami. Autor publikacji naukowych poświęconych problematyce wolności i praw człowieka, władzy wykonawczej państw współczesnych, konstytucyjnym aspektom integracji europejskiej oraz autor opinii sporządzanych m.in. na zlecenie Sejmu RP, Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, MSZ i Parlamentu Europejskiego. Członek zespołów redakcyjnych czasopism: „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” oraz „Przegląd Prawa i Administracji”, jak również redaktor tematyczny czasopisma „Folia Iuridica Wratislaviensis”.

Image

Dariusz Kąkol - Pełnomocnik Zarządu odpowiedzialny za rozwój systemu AssetsNinja w PIRXON S.A.

Absolwent Politechniki Gdańskiej, w pierwszym okresie pracownik naukowo-dydaktyczny, później inżynier i menadżer związany z sektorem nowych technologii. Karierę w IT rozwijał min. w Computerland S.A. i Grupie Asseco. Obecnie Agent Zmian (Lean Six Sigma Black Belt), na rzecz transformacji cyfrowej generującej wartość dla organizacji sektora publicznego i biznesu

 

Image

Paweł Myśliwiec - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Od 13 lat pracuje na Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, kierując Działem Obsługi Uczelni w Pionie Kanclerza. Dodatkowo od 5 lat pełni funkcję Przewodniczącego Rektorskiej Komisji Inwentaryzacyjnej. Aktualnie zaangażowany również w prace zespołu ds. wdrażania elektronicznej ewidencji majątku w AGH.

Image

Elke Schoenemann - Sales Manager Poland, Elo Digital

Z wykształcenia Matematyk, z pochodzenia Niemka. Od 1996r. pracuje w Polsce.
1996 – 2004 Praca w Polsko-Niemieckim Towarzystwie Wspierania Gospodarki (Firma z udziałem rządu polskiego i niemieckiego (po 50%))
Od 2004 zatrudniona w ELO Digital Office - odpowiedzialna za sieć Business Partnerów ELO w Polsce i koordynację projektów.

Image

Paweł Borettini - doradca handlowy, Agraf

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, od kilku lat pracujący jako doradca handlowy w firmie dystrybucyjnej Agraf. Zajmuje się przekazywaniem wiedzy związanej z nowymi technologiami, dobieraniem najciekawszych rozwiązań dla edukacji i biznesu. Z zaangażowaniem propaguje zastosowanie technologii ułatwiających użytkownikom skrócenie czasu pracy i pozwalających na płynność wykonywanych działań. Prócz nowoczesnych rozwiązań AV interesuje się budownictwem, renowacją loftów oraz literaturą kryminalną.

Image

Agnieszka Wnuczak - Business Account Manager,EPSON EUROPE B.V.

Od sześciu lat pracuje w polskim oddziale Epsona na stanowisku Business Account Manager, specjalizując się w dziedzinie druku biznesowego. W swej działalności szczególną uwagę przywiązuje do klientów z sektora edukacji. Przed rokiem 2013 doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach z branży poligraficznej, co dało jej solidne podstawy w zakresie technologii druku i zarządzania kosztami. Szczęśliwa matka jednego syna oraz posiadaczka dwóch kotów i dwóch owczarków niemieckich. W wolnym czasie spełnia się kreatywnie rysując, a przede wszystkim tworząc artystyczne rękodzieło.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki