PRELEGENCI


 

Image

Jarosław Jaźwiński - CEO, DFE Security Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej -  dyplom magister inżynier. Absolwent  studiów podyplomowych na Wojskowej Akademii Technicznej dyplom na kierunku " Bezpieczeństwo Lokalne i Zarządzanie Kryzysowe"
Specjalista i praktyk  w dziedzinie zabezpieczeń technicznych i  antyterrorystycznych. Prelegent na konferencjach z zakresu systemów zabezpieczeń.
CEO w firmie DFE Security sp. z o.o. Działającej na rynku polskim  od 19 lat   w zakresie sprzedaży i serwisu zabezpieczeń technicznych. www.dfes.pl.

Image

Anna Kosmacz-Chodorowska - Główny Specjalista, GS1

Główny Specjalista w Sieci Badawczej ŁUKASZEWICZ - Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz konsultant organizacji krajowej: GS1 Polska. Od ponad 40 lat usprawnia logistykę w skali makro i mikro, w tym od 30 lat zajmuje się problematyką standaryzacyjną w zakresie e-gospodarki, w gospodarce cywilnej i wojskowej, krajowej i globalnej. Współtwórca zasad funkcjonowania ogólnoświatowego systemu automatycznej identyfikacji (ADC) i elektronicznej wymiany danych (EDI) według standardów globalnych GS1. Kierownik projektów (ok. 40 prac badawczych) i auto ponad 120 innowacyjnych projektów wdrożeniowych dla producentów, handlowców i usługodawców; współautor programu nauczania w WSL; prowadzi seminaria i szkolenia, realizuje audyty i konsultacje dla firm różnych branż oraz instytucji rządowych, w tym MON i MZ, kieruje projektem wdrażania ADC w Siłach Zbrojnych RP. Autor ponad 70 referatów na konferencje międzynarodowe, autor i współautor ok. 20 publikacji zwartych i broszurowych i ponad 500 artykułów.

Image

dr Michał Piekarski - Adiunkt, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem, Uniwersytet Wrocławski

Adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr, autor książki "Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989 – 2010. Wybrane aspekty", autor artykułów w czasopismach „Special-Ops”, "Frag Out" oraz ponad 20 recenzowanych publikacji naukowych dotyczących m.in terroryzmu oraz  działań przeciwterrorystycznych

Image

Małgorzata Darowska – Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych

Pełni funkcję Pełnomocnika Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych i Programu Centralnoeropejski Demonstrator Dronów (w ramach Programu SOR Żwirko i Wigura). Prawnik, radca prawny, absolwentka UJ, współpracowała z polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawniczymi, specjalizując się w nowych technologiach, telekomunikacji, lotnictwie i obronności oraz B+R. Autorka licznych publikacji w tej dziedzinie.

Image

Dr Mariusz Pawlak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie

Absolwent Akademii Pedagogicznej w Częstochowie (mgr resocjalizacji opiekuńczo-wychowawczej), Absolwent Akademii Obrony Narodowej/Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie). Doświadczenie swoje zdobywa jako policjant realizując zadania służbowe w przypadkach zagrożenia życia, zdrowia ludzi oraz mienia, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego. Posiada doświadczenie w dowodzeniu oraz realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych i zgromadzeń, które na bieżąco realizuje w ramach obowiązków służbowych. Wieloletni wykładowca przedmiotów profilowanych na kierunkach Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Bezpieczeństwo Narodowe. Trener projektu „Na granicy terroryzmu- szkolenia z zarządzania kryzysowego” realizowanego w latach 2012-2014 przez Komendę Główną Policji w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich na terenie Polski, wzdłuż Granicy Unii Europejskiej.

Image

Pavel Arno - Dyrektor sprzedaży i marketingu, Tecna

Od ponad 15 lat jest związany z branżą informatyczną. Promotor nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania dokumentami i optymalizacji procesów biznesowych. Mając doświadczenie kilkudziesięciu wdrożeń informatycznych dla różnych sektorów gospodarki łączy wiedzę biznesową z techniczną. W firmie informatycznej Tecna zajmuje się sprzedażą i rozwojem biznesu w Polsce, budowaniem kanałów partnerskich oraz ekspansją na rynkach zagranicznych.

Image

Grzegorz Wałdoch - Pełnomocnik zarządu ds. handlowych, Enspirion Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i Politechniki Gdańskiej. Reprezentuję departament sprzedaży i realizacji usług w Enspirion. Od 6 lat na fundamencie wiedzy eksperckiej oraz deklarowanego przez rynek zapotrzebowania na moc , mam przyjemność współtworzyć portfel klientów świadczących usługi DSR oraz oferować autonomiczną alternatywę dla GSM – system Tetra.

Image

mł. asp. mgr Stanisław KAMELA - Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego, Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.