PRELEGENCI


 

Image

Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu, NaszSenior.pl

Jest prezesem firm K2online.pl oraz NaszSenior.pl. Jest informatykiem, który od ponad 30 lat projektuje i wdraża oprogramowanie komputerowe w dwóch segmentach: kontrola i zarządzanie sprzedażą w sieciach handlowych oraz monitorowanie zachowań osób niesamodzielnych. Oba projekty koncentrują się na przetwarzaniu wielowymiarowych zbiorów klasy BIG DATA. Od wielu lat najważniejszym i zarazem misyjnym projektem jest system opiekuńczo-ratunkowy SilverCRS, który przeznaczony jest do opieki nad osobami starszymi. Rozwiązanie oparte jest o mechanizmy sztucznej inteligencji, aby uczyć się zachowań podopiecznych, przewidywać ewentualne sytuacje kryzysowe i powiadamiać właściwe służby ratownicze. Jednocześnie jest propagatorem sztuki witrażowej i prezesem krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona. Jest twórcą największego polskiego serwisu internetowego związanego z tą dziedziną www.barwyszkla.pl

Image

Agata Bluj - Koordynatorka projektu "Siłownia Pamięci", Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA

Pracuje w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, w której od 2016 r. realizuje projekty związane ze wsparciem seniorów oraz ich aktywizacją społeczną, kulturalną i obywatelską. M.in. odpowiada za realizację projektu „Siłownia Pamięci” mającego na celu stworzenie i upowszechnienie wśród praktyków materiałów i narzędzi służących treningom umysłu dla seniorów.

Image

Marek Kruszyński - CMO, Member of the Board, Titanis Sp. z o.o.

Współtwórca TeleNeuroformy - innowacyjnej platformy z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości do samodzielnych ćwiczeń w domu pod zdalnym nadzorem specjalisty.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.