PRELEGENCI

dr inż. Kajetan Wojsyk - Ekspert ds. jakości danych, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Ekspert ds. jakości danych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych. Nauczyciel akademicki zajmujący się zagadnieniami wykorzystywania narzędzi informatyki w administracji publicznej (na szczeblu samorządowym oraz w administracji centralnej), w szczególności w odniesieniu do przetwarzania danych w postaci elektronicznej, zarządzania dokumentami elektronicznymi, zastosowaniami podpisów elektronicznych. Autor wielu publikacji (w wyd. C.H.Beck, Wolters Kluwer i innych) a także stale aktualizowanego ePodręcznika dotyczącego usług elektronicznych, dostępnego na stronie https://epodrecznik.mc.gov.pl

Michał Oleksy – Kierownik projektu wdrożenia e-skierowania, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Odpowiedzialny za ogólnopolski projekt wdrożenia e-skierowania. Dodatkowo jest członkiem zespołu realizującego e-receptę oraz Internetowe Konto Pacjenta. Karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku w Telekomunikacji Polskiej (później Orange Polska), gdzie prowadził projekty transformacyjne oraz informatyczne, począwszy od wdrożenia Błękitnej Linii, przez zmiany regulacyjne a skończywszy na usługach konwergentych i RODO. W Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zatrudniony od czerwca 2018 roku. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość. Posiada certyfikat PMP od 2006 roku.

Jarosław Kozera - Niezależny Konsultant i ekspert Pracodawców RP

Absolwent Politechniki Poznańskiej Instytutu Organizacji i Zarządzania, uczestnik Project Hope Polska, Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent podyplomowych Studiów MBA dla finansistów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości iZarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Właściciel firmy konsultingowej JSKonsulting, specjalizującej się w audytach jednostek ochrony zdrowia oraz w zarządzaniu informacją w sektorze ochrony zdrowia.Posiada wieloletnie doświadczenie: w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej, doradztwie w zakresie tworzenia planów restrukturyzacyjnych, wdrażania nowych produktów (usług) medycznych na rynku polskim, tworzenia narzędzi BI . Były członek: grupy ekspertów ds. reformy systemu opieki zdrowotnej przy Ministrze Finansów prof. L. Balcerowiczu, Krajowego Komitetu Sterującego ds. reformy systemu ochrony zdrowia przy Ministrze Zdrowia, Zespołu społeczno-zawodowego przy Ministrze Zdrowia oraz były Szef panelu ekonomicznego Medycznego Okrągłego Stołu. Realizował projekty dla takich klientów jak: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego,Olympus, AllinaceMecical, Centrum Zdrowia Dziecka, Wojewódzki Szpital im dr Biziela w Bydgoszczy, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Centrum Konsultingowe Collegium Medicum w Bydgoszczy, Szpital Uniwersytecki im. Dr Jurasza w Bydgoszczy, EMC Instytut Medyczny S.A., PKP SA Oddział Medycyny Pracy. Był prezesem Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ). W miesiąc od pamiętnych wyborów w 1989 roku obroniłem magisterkę w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Wówczas była to jedna z dwóch uczelni kształcąca przez pięć lat przyszłych menedżerów. Mojadroga zawodowa rozpoczęła się w Toruniu. Pierwsze lata pracy to poszukiwanie obszarów zawodowej aktywności , w którym chciałbym się specjalizować. Odnalazłem w branży opieki zdrowotnej w części innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych. Pierwszym projektem było wdrożenie modelu psychiatrii środowiskowej w dawnym województwie toruńskim, konsultantem projektu był Australijczyk, prof. Holt, twórca amerykańskiego modelu psychiatrii środowiskowej. Był to jeden z czerech pierwszym projektów w branży finansowany ze środków UE. Kolejny projekt to stworzenie pierwszego prywatnego zakładu histopatologii o zasięgu ogólnopolskim ( tam potwierdza się ostatecznie chorobę nowotworową), w którym zastosowano autorski model organizacji pozwalający na wydanie wyniku w 48 godzin. W tym okresie wyniki wydawano w okresie trzech tygodni. Projekt ten realizowałem dla japońskiego koncernu Olympus. Następnym projektem było wdrożenie pierwszego w Polsce mobilnego rezonansu magnetycznego. Był to pierwszy projekt telemedyczny realizowany na zlecenie brytyjskiej firmy AlliaceMedical. Kolejnym innowacyjnym projektem stworzonym i wdrażanym był model nadzoru właścicielskiego nad szpitalami uniwersyteckimi. Projekt ten zleciło Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Projekt został przyjęty przez Senat UMK w Toruniu, którego częścią jest CM. Dwa ostatnie projekty, to opracowanie nowego modelu organizacyjnego szpitala uniwersyteckiego tj. menedżerowie klinik. W efekcie szpital w okresie trzech lat poprawił swój wynik z 27 mln zł straty na 2 mln zł zysku netto, oraz budowa ładu organizacyjnego w sieci kolejowej medycyny pracy o zasięgu ogólnopolskim.

adw. Ewelina Miller - adwokat, partner w kancelarii E i M MILLER Adwokaci Sp. P.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu błędów medycznych. Prowadzi postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, sądami cywilnymi, karnymi oraz lekarskimi.

dr n. med. Tomasz Maciejewski - Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka oraz Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Zawodowo: ginekolog, położnik, perinatolog. Absolwent studiów podyplomowych SGH na Wydziale Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia oraz studiów MBA w medycynie. Autor wielu publikacji naukowych, książek oraz artykułów z dziedziny położnictwa i ginekologii; prelegent licznych zjazdów/konferencji w kraju i za granicą. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Rządowej Rady Ludnościowej, elektor Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z komunikacją i obiegiem informacji w systemie ochrony zdrowia. Przygotowuje opinie i raporty regulacyjne, opracowuje materiały prasowe związane z zagadnieniami prawnymi. Jako prawnik i specjalista ds. public relations zdobywał doświadczenie w organizacjach pozarządowych działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz kształtowania regulacji prawnych przyjaznych dla obywateli i biznesu. Posiada ponadto doświadczenie w pracy w podmiotach publicznych oraz w mediach. Paweł ukończył z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz public relations i marketing medialny na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

mec. Szymon Zięba - Radca Prawny, Patrimonium Kancelaria Prawnicza

W 2007 roku uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc pracy magisterskiej dotyczącej ochrony dóbr osobistych osób prawnych. W latach 2007/2009 zajmował stanowisko Konsultanta ds. prawnych w firmie doradczo – inwestycyjnej Top Consulting S.A., będącej Autoryzowanym Doradcą przy NewConnect. Następnie podjął współpracę z Kancelarią Prawniczą Patrimonium w charakterze aplikanta radcowskiego, którą z powodzeniem kontynuuje do dnia dzisiejszego jako radca prawny. Specjalizuje się w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów, przetwarzania danych osobowych, regulacji związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, a także w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Paweł Tomaszewski - Kierownik ds. Rozwoju i Sprzedaży, Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej na kierunku - Elektrotechnika. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z projektowaniem, wdrażaniem systemów przyzywowych i komunikacji szpitalnej, systemów sygnalizacji pożarowej oraz zintegrowanych systemów bezpieczeństwa pożarowego. Obecnie zatrudniony w Schrack Seconet Polska Sp. z o.o. na stanowisku Kierownika ds. Rozwoju i Sprzedaży. Schrack Seconet jest jednym z największych i najbardziej znanych na świecie producentów systemów sygnalizacji pożarowej, przyzywowych i komunikacji oraz bezpieczeństwa.

Andreas Höfler - OR1 Project Sales Manager,Karl Storz Endoskop Polska Marketing Sp. z o.o.

W KARL STORZ zajmuje się Europą niemieckojęzyczną i Europą Wschodnią.Z wykształcenia Technik Ekonomista, absolwent Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Zawodowo zajmuje się planowaniem i instalacją zintegrowanych sal operacyjnych w ponad 20 krajach oraz pełni rolę konsultanta do spraw integracji, przepływu pracy i ergonomii w sali operacyjnej. W branży medycznej pracuje od 10 lat, wcześniej pracował 10 lat w branży logistycznej i IT. Zainstalował ponad 100 zintegrowanych sal w Europie Wschodniej.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki