PRELEGENCI


 

Image

Bartosz Woźniczka - Planista produkcji w FRoSTA Sp. z o.o.

Planista produkcji w FRoSTA od listopada 2018 roku. Zajmuje się przygotowywaniem długo oraz krótko-terminowych planów produkcyjnych, monitorowaniem ich realizacji oraz bieżącym korygowaniem. Ściśle współpracuje z działami firmy w zakresie realizacji produkcji, dostępności zasobów, kontroli jakości oraz sprzedaży i obsługi klienta. Przygotowywuje zlecenia produkcyjne, weryfikuje oraz monitoruje ich wykonanie. Do jego zadań należy: pptymalizacja procesu planowania, minimalizowanie strat, planowanie przestojów oraz remontów linii technologicznych.

Image

Mirosław Gruszka - Dyrektor Produkcji, TeknoAmerBlok

Magister inżynier biomechaniki inżynierskiej, tytuł uzyskał na Politechnice Śląskiej w 2004 roku. Główny Technolog, Kierownik Działu Technicznego, Kierownik Produkcji, Szef Produkcji, Dyrektor Produkcji, Dyrektor Operacyjny. Obecnie pracuje w TeknoAmerBlok. W 2015 roku ukończył studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Obszary zainteresowań to: nowe produkty, procesy technologiczne, negocjacje, optymalizacje procesów, lean, systemy motywacji, strategie.

Image

dr hab. inż. Mariusz Olszewski - profesor Politechniki Warszawskiej
Absolwent Politechniki Warszawskiej, w latach 1972-1973 stypendysta Fundacji Alexandra v. Humboldta w Politechnice Akwizgrańskiej. W 1978 r. zorganizował pierwszą w Polsce konferencję naukową na temat robotyki przemysłowej, w 1985 r. WNT wydał napisaną pod jego kierunkiem pierwszą polską monografię na temat maszyn manipulacyjnych „Manipulatory i roboty przemysłowe”, w minionym dziesięcioleciu prywatne wydawnictwo REA wydało napisane pod jego kierunkiem pierwsze polskie podręczniki z zakresu mechatroniki: „Mechatronika” (2002), „Podstawy mechatroniki” (2006) oraz dwutomowe „Urządzenia i systemy mechatroniczne” (2009).

Specjalność naukowa: napędy i sterowanie maszyn i robotów przemysłowych oraz specjalność zawodowa: mechatronizacja, automatyzacja, robotyzacja, informatyzacja i internetyzacja procesów produkcyjnych.

Image

Maciej Kubiak - Adwokat, wspólnik w kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

Współkieruje praktyką IP/TMT w LSW. Wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnych im. H. Grocjusza w Krakowie oraz arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA). Autor szeregu publikacji branżowych oraz prelegent na konferencjach prawno-biznesowych. Współautor m.in. Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck, 2016), Komentarza do prawa autorskiego (C.H. Beck, 2019) oraz publikacji Thomson Reuters pt.:"World Intellectual Property Rights and Remedies - Laws with Commentary" pod redakcją Center for International Legal Studies (Salzburg, Austria). Twórca i redaktor naczelny „LSW IP Bloga” – portalu dla branży kreatywnej i biznesu (lswipblog.pl). Rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi prawne – Chambers & Partners w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz własności intelektualnej (IP) i Legal 500 – w dziedzinie IP, TMT oraz rozwiązywania sporów (dispute resolution).

Image

Albert Śledzianowski - Solution Architect, Blunovation

Albert Śledzianowski piastuje funkcję Solution Architect i Project Manager w firmie Blunovation w obszarze rozwiązań przetwarzania obrazu, sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. Jest również Product Managerem modułu CyberSecurity wielomodułowej platformy zarządzania przedsiębiorstwami Blu Sezam ERP for Industry 4.0 firmy Blunovation.

Albert Śledzianowski jest także doktorantem Polsko – Japońskiej Akademii Technologii Informatycznych oraz posiada tytuł MBA Polskiej Akademii Nauk w zakresie innowacji oraz analizy danych. Opublikował wiele artykułów naukowych, w szczególności w dziedzinie posługiwania się technologią uczenia maszynowego do rozpoznawania twarzy, analizy mimiki i ruchów oczu. Prywatnie dużo czasu poświęca na sport, pływa na kite i windsurfingu. Jest zwolennikiem teorii działania ludzkiego mózgu M. Minskyego, teorii  kwantowych R. Feynmana oraz klasycznej filozofii Platona.
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.