PRELEGENCI


 

Image

dr Paweł Gawłowski - adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Prowadzi Pracownię Innowacyjnych Technik Symulacji. Ratownik medyczny, ratownik wodny. Specjalista w zakresie zarządzania kryzysowego. Mistrz Polski w ratownictwie medycznym. Uczestnik międzynarodowych ćwiczeń z zakresu zarządzania zdarzeniami masowymi. Autor i współautor wielu publikacji naukowych z zakresu medycyny ratunkowej, medycyny katastrof oraz innowacyjnych technik symulacji.

Image

Grzegorz Wałdoch - Pełnomocnik zarządu ds. handlowych, Enspirion Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i Politechniki Gdańskiej. Reprezentuję departament sprzedaży i realizacji usług w Enspirion. Od 6 lat na fundamencie wiedzy eksperckiej oraz deklarowanego przez rynek zapotrzebowania na moc , mam przyjemność współtworzyć portfel klientów świadczących usługi DSR oraz oferować autonomiczną alternatywę dla GSM – system Tetra.

Image

Jacek Kołodziejczak - specjalista do spraw handlowych i doradca techniczy w firmie TVprzemyslowa / aeroMind

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza, związany z spółką TVprzemyslowa od ponad 5 lat, pełni w firmie rolę specjalisty od urządzeń do monitoringu mobilnego w zakresie handlowym i jako doradca techniczny. Operator UAV, weteran wielu konferencji i wydarzeń targowych. W codziennej pracy wysoko ceni sobie założenia etyki zawodowej, dobry kontakt z klientem i profesjonalizm. Z zawodu nauczyciel historii, interesuje się historią wojskowości i lotnictwem.

Image

Bartłomiej Kołodziej - Business Development Manager w Impakt S.A

Od ponad 15 lat związany z szeroko pojętym rynkiem IT.
Zajmuje się doradztwem, zarządzaniem produktami czy prowadzeniem rozmów biznesowych z zakresów m.in ITSM, ITIL czy IT Security.
W Impakt SA odpowiedzialny za rozwój produktów grupy profesjonalnej/sieciowej.

Image

st. kpt. dr hab. inż. Paweł Gromek - oficer Państwowej Straży Pożarnej

Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, magister inżynier pożarnictwa, oficer Państwowej Straży Pożarnej. Od 2005 r. związany ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej, gdzie aktualnie pełni służbę na stanowisku profesora uczelni w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych. Kierownik i członek międzynarodowych i krajowych zespołów badawczych. Autor bądź współautor publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat m. in. ratownictwa i ochrony ludności.

Image

mgr Katarzyna Zielińska - opiekun i założyciel Koła Medycznego „SOS SMS”, Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi

Magister wydziału prawa i administracji, specjalność administracja wydziału sprawiedliwości i bezpieczeństwa wewnętrznego, rzeczoznawca w zakresie odzieżownictwa i prawnej obsługi konsumenta w Stowarzyszeniu Włókienników Polskich przy NOT, instruktor pierwszej pomocy, nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa, doradztwa zawodowego oraz przedmiotów prawniczych i medycznych, ratownik w szeregach Jednostki Ratownictwa Medycznego, nauczyciel ratownictwa pola walki w strukturach strzeleckich w stopniu chorążego. Pracuje w Szkole Mistrzostwa Sportowego jako nauczyciel, wychowawca klasy, a także jako nauczyciel-wychowawca w Bursie Szkolnej SMS oraz zabezpiecza medycznie mecze.

Image

płk w st. spocz., prof, dr hab. Ryszard Jakubczak - Ekspert ds. bezpieczeństwa, Stowarzyszenie Security Direct

Prof. zw. dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Specjalizuje się w problematyce strategii bezpieczeństwa narodowego, strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, obrony narodowej i wojskowej; w Obrony Terytorialnej, a zwłaszcza Wojsk Obrony Terytorialnej; działań nieregularnych, w tym terroryzmu; działań hybrydowych. Autor i współautor książek, m.in. Obrona Terytorialna Polski na progu XXI wieku (1998), Przygotowanie obronne społeczeństwa (2001), Wojska Obrony Terytorialnej (2002 i 2014), Obrona Terytorialne III RP. Strategia, sztuka operacyjna, taktyka (2003), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP (2003), Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji (2008), Globalizacja a terytorium narodowe (2008), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku (2008), Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji (2008). Narodowe i międzynarodowe strategie bezpieczeństwa w kontekście globalizacji (2011), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie (2011), Obronność. Teoria i praktyka (2013), Doświadczenia organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski od X do XX wieku. Wnioski dla Polski w XXI wieku (2013), Raport strategiczny: Siły Zbrojne w drugiej dekadzie XXI wieku. Koncepcja strategiczna Obrony Terytorialnej RP (2014), Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa RP o charakterze wewnętrznym (2016), Powszechna Obrona Terytorialna Rzeczypospolitej Polskiej w cyberobronie i agresji hybrydowej (2017).

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.