PRELEGENCI

Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu, NaszSenior.pl

Jest prezesem firm K2online.pl oraz NaszSenior.pl. Jest informatykiem, który od ponad 30 lat projektuje i wdraża oprogramowanie komputerowe w dwóch segmentach: kontrola i zarządzanie sprzedażą w sieciach handlowych oraz monitorowanie zachowań osób niesamodzielnych. Oba projekty koncentrują się na przetwarzaniu wielowymiarowych zbiorów klasy BIG DATA.
Od wielu lat najważniejszym i zarazem misyjnym projektem jest system opiekuńczo-ratunkowy SilverCRS, który przeznaczony jest do opieki nad osobami starszymi. Rozwiązanie oparte jest o mechanizmy sztucznej inteligencji, aby uczyć się zachowań podopiecznych, przewidywać ewentualne sytuacje kryzysowe i powiadamiać właściwe służby ratownicze.
Jednocześnie jest propagatorem sztuki witrażowej i prezesem krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona. Jest twórcą największego polskiego serwisu internetowego związanego z tą dziedziną www.barwyszkla.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie scelerisque ultrices. Nullam venenatis, felis ut accumsan vestibulum, diam leo congue nisl, eget luctus sapien libero eget urna. Duis ac pellentesque nisi.

Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawa

Od kilku lat aktywnie działa na rzecz kreowania innowacji społecznych. Wspiera integrację systemu poprzez koordynowanie projektów łączących pomoc społeczną z polityką prozatrudnieniową.  Jest inicjatorem tworzenia szerokich partnerstw z udziałem sektora samorządowego, sektora nauki oraz sektora pozarządowego w celu realizacji wspólnych innowacyjnych przedsięwzięć. Jest m.in. twórcą i pomysłodawcą koncepcji „Virtualna Warszawa” – systemu umożliwiającego osobom z dysfunkcją wzroku poruszanie się po mieście, która została uznana za jedną z najbardziej innowacyjnych w Europie przez amerykańską fundację Bloomberg Philanthropies w ramach konkursu Mayors Challenge. Rozpoczął modernizację usług społecznych w Warszawie, kładąc duży nacisk na wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Waldemar Magnuszewski – Wiceprezes Alreh Medical

Inżynier mechanik, od ponad 25 lat związany z branżą sprzętu medycznego tak w diagnostyce, jak też rehabilitacji. Zarządzający zespołami sprzedażowymi oraz posprzedażowymi w zakresie dużych systemów informatycznych oraz diagnostycznych związanych ze sprzętem medycznym. W Alreh Medical prowadzi i nadzoruje projekty z zakresu rehabilitacji osób po urazie rdzenia kręgowego finansowane przez NCBiR oraz szeroko pojętą aktywizacją i rehabilitacją senioralną w ramach europejskiej agendy HORIZON 2020 (projekt REACH 2020). W ramach tego ostatniego powstał unikalny system activLIFE dedykowany do aktywizacji i rehabilitacji Seniorów zarówno w zakresie ruchowym jak też stymulowania procesów poznawczych.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie scelerisque ultrices. Nullam venenatis, felis ut accumsan vestibulum, diam leo congue nisl, eget luctus sapien libero eget urna. Duis ac pellentesque nisi.

Paweł Tomaszewski - Kierownik ds. Rozwoju i Sprzedaży, Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej na kierunku - Elektrotechnika. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z projektowaniem, wdrażaniem systemów przyzywowych i komunikacji szpitalnej, systemów sygnalizacji pożarowej oraz zintegrowanych systemów bezpieczeństwa pożarowego. Obecnie zatrudniony w Schrack Seconet Polska Sp. z o.o. na stanowisku Kierownika ds. Rozwoju i Sprzedaży. Schrack Seconet jest jednym z największych i najbardziej znanych na świecie producentów systemów sygnalizacji pożarowej, przyzywowych i komunikacji oraz bezpieczeństwa.

Lech Uliasz - Kierownik Działu Współpracy i Projektów Społecznych, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE"

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Projektowania Usług na Uniwersytecie SWPS.
Od 2012 roku pracował w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy w Zespole Realizacji Polityki Senioralnej. W tym czasie m.in. koordynował europejskie projekty sieciujące i poszukujące dobrych praktyk takie jak: „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się”; „Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVNET”; „Innowacje na ludzką miarę- wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług społecznych”, a także był odpowiedzialny za przygotowanie innowacyjnych projektów z zakresu nowych technologii (E-Opieka).
Od początku 2018 kieruje działem współpracy i projektów społecznych w miejskim Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (CAM Nowolipie), w którym współpracuje z warszawskimi środowiskami senioralnymi.

mgr reh. ruch.Rafał Krutul - Właściciel marki REVITA

Kierownik laboratorium badawczego DECUBITUS, konstruktor materacy klinicznych, od 1991 roku właściciel marki REVITA.
Szczególne osiągnięcia:
a/ opracowanie, opisanie i stworzenie merytorycznego podziału stosowania materacy zmiennociśnieniowych w zależności od stanu zdrowia chorego, m.in. dla potrzeb projektu polskiej normy własnej„Materace medyczne- wymagania”,
b/ zebranie specjalistycznej wiedzy umożliwiającej projektowanie przyborów i przyrządów ułatwiających pielęgnację i terapię chorych przewlekle leżących. Udoskonalanie i produkcję nowoczesnych systemów przeciwodleżynowych, w tym wysokospecjalistycznych dla potrzeb oddziałów klinicznych. Według najnowszych światowych rozwiązań technologicznych i technicznych.
c/ stworzenie firmy REVITA, która jako jedyna w Polsce profesjonalnie analizuje skuteczność stosowania podkładów przeciwodleżynowych na ciało chorego i jest jedynym polskim producentem takiego sprzętu.

Szymon Jankowski – Dyrektor operacyjny kliniki przyjaznej seniorom Mediraj

Prezes spółki budującej telecentrum seniora i chorób demencyjnych w Babimoście. Manager fundacji organizującej sieć punktów telemedycznych do wideo konsultacji na terenie całej Polski. Doktor nauk medycznych w zakresie osteopatii, wykładowca UM Poznań oraz szkoleniowiec w sieci edukacyjnej Teb na kierunku opiekun medyczny oraz technik fizjoterapii.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie scelerisque ultrices. Nullam venenatis, felis ut accumsan vestibulum, diam leo congue nisl, eget luctus sapien libero eget urna. Duis ac pellentesque nisi.

Wojciech Kacprzak - Prezes zarządu Stowarzyszenia Kreatywni 50+

Z wykształcenia socjolog, ukończył Akademię Pedagogiki Specjalnej. Wieloletni pracownik sektora pozarządowego i firm związanych z edukacją. Obecnie prezes zarządu Stowarzyszenia Kreatywni 50 Plus. W swojej działalności skupia się na integracji środowisk związanych z edukacją cyfrową osób starszych i wzmacnianiu kapitału społecznego instytucji związanych z tą branżą. Współpracuje ściśle z UM st. Warszawa, Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych, oraz Fundacjami i Stowarzyszeniami zaangażowanym w zwiększanie kompetencji cyfrowych seniorów. Za najważniejsze w działaniu uznaje dokładne rozpoznanie potrzeb odbiorców swoich działań. Z sukcesami koordynuje projekty takie jak “Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora”, które dotarły do ponad 2000 seniorów i tworzą sieć 28 Punktów w Warszawie, w których każdy senior może uzyskać pomoc w zakresie edukacji cyfrowej na każdym poziomie umiejętności. Obecnie zmierza w stronę wywierania presji na producentów technologii, tak żeby uwzględniała także potrzeby starszych użytkowników i osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia MANKO
Wydawca Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora i Ogólnopolskiej Karty Seniora. Ekonomista i socjolog. Od 20 lat działa w obszarach, marketingu społecznego, mediów, promocji, PR, edukacji zdrowia. Twórca ogólnopolskich i międzynarodowych edukacyjnych kampanii społecznych tj. Lokal BEZ Papierosa.pl, Polska BEZ dymu, Nie pal przy dziecku, Palenie jest słabe, RyzyKOchania, Życie zaczyna się po 60tce.
Od 7 lat zajmuje się edukacją, aktywizacją i poprawą wizerunku osób 60+. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Minerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydaje Ogólnopolski Magazyn GŁOS SENIORA, Ogólnopolską Kartę Seniora a także realizuje Program GMINA PRZYJAZNA SENIOROM do którego przystąpiło już 100 polskich samorządów. Jest też organizatorem wydarzeń takich jak Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie, Dni Zdrowia Seniora oraz takich projektów jak Bezpieczny Senior, Oszczędny Senior, Stylowi Seniorzy Senior Działkowiec, Miłość po 60tce, Senior patriota czy Stop manipulacji - nie kupuj na prezentacji. Od 3 lat realizuje także projekty międzynarodowe tj. Europejski Głos Seniora, Europejska Karta Seniora oraz pierwszą w Europie Centralnej edukacyjną grę planszową dla osób 60+ o nazwie Latający Reporterzy.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki