PRELEGENCI


 

Image

Joanna Baranowska - Zastępca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Usług – Centrum GovTech, KPRM
Dyrektor programu "Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” realizowanego w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Odpowiada za realizację programu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem i strategicznymi projektami w sektorze publicznym m.in. wdrożenie i rozwój systemów IACS, KSI. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Nowoczesnych Technologii. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami informatycznymi i modelowaniu procesów organizacji, opracowywaniu i negocjowaniu umów IT.

Image

Bartosz Dominiak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne) oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas (Prognozowanie, Planowanie Strategiczne i Foresight). Wiele lat pracował w instytucjach publicznych centralnych i samorządowych. W latach 2006-2010 radny m.st. Warszawy.
Konsultant i ekspert ds. zrównoważonego rozwoju miast i smart city. Od 2015 r. prowadzi projekt Smart City Blog. Prowadzi zajęcia ze studentami w ramach przedmiotów obejmujących tematykę rozwoju inteligentnych miast.
Od grudnia 2018 r. jest zastępcą burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z rekomendacji lokalnego stowarzyszenia Otwarty Ursynów. Odpowiada m.in. za utrzymanie terenów zieleni oraz zasoby lokalowe.

Image

dr hab. Jacek Janowski - prof. uczelni, Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
Urodzony 24 stycznia 1964r. w Poniatowej. W latach 1991-2016 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, gdzie w 1999 roku obronił doktorat z filozofii prawa, zaś w 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie dysertacji z zakresu informatyki prawa. Jednocześnie w latach 1999-2009 pracował na stanowiskach kierowniczych w Wojewódzkim Ośrodku Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie m.in. zajmował się systemami informatycznymi bezpieczeństwem teleinformatycznym w administracji. Od 2016r. jest zatrudniony na stanowisku profesora na wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi interdyscyplinarne badania m.in. w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego, administracji elektronicznej, prawa Internetu oraz cywilizacji informacyjnej.
Jest autorem książek: Podpis elektroniczny w obrocie prawnym, Warszawa 2007), Elektroniczny obrót prawny (Warszawa 2008), Kontrakty elektroniczne w obrocie prawnym (Warszawa 2008), Administracja elektroniczna, (Warszawa 2009), Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów: (Warszawa 2009) Informatyka prawnicza (Warszawa 2011), Informatyka prawa: Zadania i znaczenie w związku z kształtowaniem się elektronicznego obrotu prawnego (Lublin 2011), Cyberkultura prawa: Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa (Warszawa 2012), Transformacja w kierunku cywilizacji informacyjnej: od etycznej do technicznej metody życia społecznego (Warszawa 2018), Identyfikacja cywilizacji informacyjnej: Technologiczno-ideologiczna dekonstrukcja życia społecznego (Warszawa 2019), Transformacja w kierunku cywilizacji informacyjnej: od etycznej do technicznej metody życia społecznego (Warszawa 2019). Ponadto opublikował ponad 100 artykułów naukowych i popularno-naukowych w zakresie problematyki na styku prawa, administracji, filozofii, etyki, cybernetyki i informatyki. Aktualnymi obszarami jego zainteresowań są: prawo nowych technologii, globalne społeczeństwo informacyjne, administracja elektroniczna, cyfrowe państwo, etyka prawnicza, współczesne kultury prawne zarządzanie wiedzą filozofia techniki, zasady ustroju politycznego państwa i nauka administracji.

Image

Piotr Kubiak - CEO, Statlook
Związany z branżą IT od ponad 12 lat. Specjalizuje się w oprogramowaniu do zarządzania zasobami IT (ITAM), Software Asset Management oraz kwestiach związanych z legalnością oprogramowania i monitorowaniem aktywności użytkowników. Certyfikowany Audytor Microsoft SAM.
Współuczestniczy w rozwoju systemów Uplook i Statlook do zarządzania zasobami IT i bezpieczeństwem danych. Prywatnie, ojciec dwójki małych użyszkodników i miłośnik makrofotografii oraz badmintona.

Image

Magdalena Nawrocka, Sales Manager, COMVERGA
Do obsługi klienta podchodzi jak do pasjonującego hobby, w którym wciąż się rozwija. Od 18 lat związana jest z COMVERGA, gdzie wspiera działania sprzedażowe. W ostatnich latach ściśle współpracuje z administracją państwową, branżą eventową oraz medyczną opracowując rozwiązania usprawniające komunikację zdalną. Chętnie podejmuje coraz większe wyzwania związane z interakcją z odbiorcami mobilnymi poprzez angażujące formy komunikacji. Wychodząc z ofertą aplikacji mobilnej mProfi.pl do urzędów gmin i miast proponuje nowoczesny sposób budowania relacji z mieszkańcami , a także zbierania od nich rzetelnych informacji zwrotnych. W pracy- kreatywna w działaniu i niezwykle ceniąca sobie kontakt z ludźmi. Prywatnie – mama, florystka, miłośniczka kuchni tajskiej.

Image

Grzegorz Obrębski, Head of Sales and Marketing, COMVERGA
Od ponad 20 lat związany z branżą telekomunikacyjną i oprogramowania komputerowego. Odpowiadał m.in. za budowanie relacji z kluczowymi klientami oraz rozwój oferty produktowej czołowych operatorów sieci komórkowych oraz dostawców oprogramowania. Obecnie zaangażowany w rozwój i promowanie usług komunikacji mobilnej oraz rozwiązań informatycznych dla administracji państwowej oraz na rynku komercyjnym.

Image

Grzegorz Filarowski - CEO, Współtwórca narzędzi IT, LOG Systems sp. z o.o.
Od 2009 roku prezes zarządu spółki LOG Systems. Absolwent Inżynierii Oprogramowania. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu oprogramowania, stosowania prawa ochrony danych osobowych, praw autorskich i praw pokrewnych oraz standardów ISO, ITIL, ITAM, czy SAM

Image

dr Tomasz Kulisiewicz - Polskie Towarzystwo Informatyczne
Absolwent informatyki Budapeszteńskiego Uniwersytetu Technicznego (1974), doktorat z informatologii na Uniwersytecie Warszawskim (2015). Analityk rynku informatycznego i komunikacji elektronicznej, współpracownik zespołów badawczych, wykładowca. Zajmuje się m. in. zagadnieniami wykorzystania otwartych danych, zaś hobbystycznie - historią informatyki w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej. W latach 2010-2020 w Zarządzie Oddziału Mazowieckiego PTI, od 2011 r. członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Sekretarz Rady ds. Kompetencji - Informatyka przy PTI. Współzałożyciel Stowarzyszenia "Komputer w Firmie" (2003) oraz Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem (2012).

Image

Marcin Grygielski - ECSEI Commercial Sector Manager, Genesys Polska
Od 2016 roku odpowiada za sprzedaż rozwiązań Genesys do sektora komercyjnego w regionie Europy Centralnej, Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w rozwiązaniach chmurowych oraz subskrypcji. Wcześniej sprawował stanowisko dyrektora regionalnego w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej w Interactive Intelligence. Wprowadził firmę na polski rynek i w ciągu prawie dziesięciu lat rozwinął ją do pozycji jednego z największych graczy w zakresie rozwiązań obsługi klienta. Specjalizuje się w systemach call/contact center, komunikacji zunifikowanej i współpracy biznesowej.

 

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.